Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, br. 134, str. 263-275
Teorija evolucije između Darvinizma i Lamarkizma - neki aspekti recepcije teorije evolucije u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za filozofiju
Projekat:
Dinamički sistemi u prirodi i društvu: Filozofski i empirijski aspekti (MPNTR - 179041)
Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti (MPNTR - 41004)

Ključne reči: teorija evolucije; Darvin; Lamark; prirodna selekcija
Sažetak
Cilj ovog teksta je da označi osnovne pravce tumačenja prirodne selekcije u ranoj recepciji teorije evolucije u Srbiji i otpore na koje su nailazile neke Darvinove ideje. Analiza je, dakle, usmerena na kontroverze oko ideja vezanih za pitanje evolucionih mehanizama, tj. za pitanje prirodne selekcije i nasleđivanja stečenih osobina kao i oko ideje kompeticije koja je bila od središnjeg značaja za darvinovsku prirodnu selekciju. Ovi aspekti tumačenja Darvinove teorije su, naime, bili od značaja za kulturu u celini i oni se, u najširem smislu, mogu posmatrati kao jedna vrsta simptoma opšteg stanja duha.
Reference
Cicvarić, K. (1912) Kritički eseji. Beograd: S. S. Debeljević
Darvin, Č. (1948) Postanak vrsta. Beograd: Prosveta
Darwin, C. (1987) Notebook M: Metaphysics on morals and speculations on expressions 1838. Cambridge
Dennett, D.C. (1996) Darwin's dangerous idea: Evolution and the meanings of life. London - New York
Depew, D.J., Weber, B.H. (1996) Darwinism evolving: Systems dynamics and the genealogy of natural selection. Cambridge Mass
Garland, T., Rose, M.R. (2009) Experimental evolution. concepts, methods, and applications of selection experiments. Berkley - Los Angeles - London
Jovanović, V., Tucić, N. (1982) Darvinovo učenje u svetu i kod nas. Glasnik Uneska, maj, 9
Lewontin, R. (1983) Gene, organism and environment. u: Bendall D.S. [ur.] Evolution from Molecules to Men, Cambridge
Lewontin, R.C. (1974) The genetic basis of evolutionary change. New York: Columbia University Press
Malthus, T.R. (1798) An essay on the principle of population. London
Marx, K., Engels, F., Werke (1966) Berlin, Bd. XXXIV
Nesse, R.M. (2005) Maladaptation and Natural Selection. Quarterly Review of Biology, 80(1): 62-70
Sober, E. (2006) Filozofija biologije. Beograd: Plato
Stack, D.A. (2000) The First Darwinian left: Radical and socialist responses to Darwin 1859-1914. u: History of political thought, Vol. XXI. No. 4, Winter
Stanković, S. (1948) Umesto predgovora. u: Darvin Č. [ur.] Postanak vrsta, Beograd
Stojković, B., Tucić, N. (2009) Darvinijana. Vodič kroz evolucionu biologiju. Beograd: Službeni glasnik
Tauber, A.I., Chernyak, L. (1991) Metchnikoff and the origins of immunology: From metaphor to theory. New York-Oxford
Todes, D.P. (1989) Darwin without Malthus: The struggle for existence in Russian evolutionary thought. New York-Oxford
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1234263K
objavljen u SCIndeksu: 07.05.2012.

Povezani članci