Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 56, br. 1, str. 23-40
Teritorijalni identitet - između lokalnog i globalnog
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresamipetrov@sbb.rs
Projekat:
Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri (MPNTR - 179035)

Ključne reči: teritorija; teritorijalni identitet; novi regionalizam; novi lokalizam; glokalizam
Sažetak
U radu se pojam teritorije posmatra kao društveni konstrukt i relaciona kategorija, a društvo sagledava u stalnom procesu deteritorijalizacije i reteritorijalizacije. U prvom delu rada fokus je na transformaciji teritorijalnog identiteta pojedinaca, od identiteta ostrva ka identitetu zasnovanom na selektivnoj asocijaciji teritorijalnih nivoa, odnosno od starog ka novom lokalizmu. U drugom delu rada identitetska dimenzija teritorije povezuje se sa konceptom novog regionalizma odnosno glokalizma, koji podrazumeva prevazilaženje dihotomije lokalnog i globalnog u smislu zasnivanja lokalnog razvoja na endogenim potencijalima teritorije (mesta) u globalnom kontekstu. Osim na konceptualnoj ravni rad se zasniva i na empirijskim podacima istraživanja 'Promene osnovnih struktura srpskog društva', Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, koje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku građana Srbije (N=2557), 2012. godine. Podaci ilustruju da se teritorijalni identitet građana Srbije profiliše kroz selektivno povezivanje različitih teritorijalnih nivoa (identitet ukrštanja). Ipak, tek polovina ispitanika (44,7%) oseća vezanost i za neki supranacionalni nivo, a takva vezanost nije značajnije povezana sa strukturnim i vrednosnim karakteristikama ispitanika. Pored toga, ispitanici pokazuju relativno nizak nivo glokalizma, koji se, u skladu sa postavkom novog regionalizma, smatra indikacijom spremnosti lokalnih aktera da se globalno povezuju kroz strategije zasnovane na lokalno specifičnim resursima.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC1401023P
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka