Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
Istorijski koreni prostornog planiranja
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Smer Prostorno planiranje

e-adresadejandj@gef.bg.ac.yu, tijanad@eunet.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 146010

Sažetak
Iako je prostorno planiranje tekovina druge polovine dvadesetog veka, korene ove delatnosti treba tražiti u organizovanim aktivnostima prvih civilizacija koje su ostavile jasne tragove uređenja i uprave na velikim teritorijama koje su kontrolisale. Mada takva razmatranja uslovno pripadaju kompleksu geopolitičkih istraživanja, usudili smo se da damo i jednu interpretaciju geopolitike sa stanovišta prostornog planiranja, koju nasleđuju prapolitike planiranja u srednjem veku, da bi pregled bio završen u prvoj polovini prošlog veka prvim zvaničnim politikama prostornog razvoja. Cilj ovog rada je da izabranim primerima iz istorije prostornog planiranja pokaže poreklo savremenih shvatanja ove discipline i dokaže kontinuitet prostornih politika koje se sprovode od antičkih vremena do danas.
Reference
*** (1963) Planification and creation d'un milieu, experiences dans les polders du lac Yssel. Amsterdam: Societe des Architectes Neerlandais
*** (1931) Landerkunde der Niederlande und Belgiens. u: Encyklopadie der Erdkunde, Leipzig
*** (1986) Teritorialjnoe planirovanie. Moskva: Progress
Boudeville, J. (1972) L'aménagement du territoire et polarisation. Paris: Genin
Claval, P. (1978) Espace et pouvoir. Paris: PUF
Dalmasso, E., Gabert, P. (1984) L'Italie. Paris: PUF
Friedmann, J., Weaver, C. (1979) Territory and function: The evolution of regional planning. London: Arnold Press
Gras, N.S.B. (1922) Introduction to economic history. New York: Harper and Brothers
Grčić, M.D. (2000) Politička geografija. Beograd: Geografski fakultet
Hall, J. (1976) London: Metropolis and region. London: D.I. Scargill
Lacaze, J.P. (1995) L'amenagement du territoire. Paris: Flammarion
Madiot, Y. (1979) L'amenagement du territoire. Paris: Masson
Maksimović, B. (1972) Istorija urbanizma - stari i srednji vek. Beograd: Naučna knjiga
Maksimović, B. (1976) Istorija urbanizma - novi vek. Beograd: Izdavačko-informativni centar studenata
Merlin, P. (2000) Géographie humaine. Paris: PUF
Merlin, P. (2002) L'aménagement du territoire. Paris: PUF
Unwin, R. (1909) Town planning in practice. London
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.