Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 72, br. 4, str. 523-527
Uticaj temperature rastvornog žarenja na svojstva aluminijumskih legura iz serije 6000
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru

e-adresaustamenkovic@tfbor.bg.ac.rs
Projekat:
Savremeni višekomponentni metalni sistemi i nanostrukturni materijali sa različitim funkcionalnim svojstvima (MPNTR - 172037)

Sažetak
Legure iz serije 6000 spadaju u aluminijumske legure koje sadrže magnezijum i silicijum kao dva glavna legirajuća elementa. Pored ova dva glavna legirajuća elementa u leguri se pojavljuje i mangan i drugi elementi, u zavisnosti od tipa legure. Serija legura 6000 spada u grupaciju aluminijumskih legura koje su podložne termomehaničkoj obradi. Ove legure pokazuju najbolje mehaničke i fizičke osobine onda kada su veštačko starene, pojavom ojačavajuće β'' faze. Proces starenja uključuje rastvorno žarenje, kaljenje i starenje na definisanim temperaturama za određeno vreme. Svi navedeni procesi imaju direktan uticaj na fizičke i mehaničke osobine legure nakon izvršene termičke obrade. U ovom radu je ispitivan uticaj rastvornog žarenja na osobine dve aluminijumske legure iz serije 6000, EN AW-6060 i EN AW-6082. Uzorci su ispitivani na pet različitih temperatura u opsegu od 510 - 590°C. Kako bi se ispitao uticaj rastvornog žarenja, izvršeno je merenje tvrdoće i elektroprovodljivosti uzoraka nakon adekvatne termičke obrade. Nakon ispitivanja, analiza je pokazala da sa povećanjem temeperature rastvornog žarenja dolazi do povećanja tvrdoće i opadanja elektroprovodljivosti na starenim uzorcima usled bolje homogenizacije koja je uzrokovala bolju raspodelu metastabilnih faza.
Reference
Abid, T., Boubertakh, A., Hamamda, S. (2010) Effect of pre-aging and maturing on the precipitation hardening of an Al-Mg-Si alloy. Journal of Alloys and Compounds, 490(1-2): 166-169
Burger, G.B., Gupta, A.K., Jeffrey, P.W., Lloydet, D.J. (1995) Microstructural control of aluminum sheet used in automotive applications. Materials Characterization, 35(1): 23
Chee, F.T., Said, M.R. (2000) Effect of hardness test on precipitation hardening aluminum alloy 6061-T6. Chiang Mai Journal of Science, Vol.36, pp.276-286
Cui, L., Liu, Z., Zhao, X., Tang, J., Liu, K., Liu, X., Qian, C. (2014) Precipitation of metastable phases and its effect on electrical resistivity of Al-0.96Mg2Si alloy during aging. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 24(7): 2266-2274
Dunlop, G.L., Edwards, G.A., i dr. (1998) The precipitation sequence in Al-Mg-Si alloys. Acta Materialia, 46, 11, 3893-3904
Masoud, I.M., Mansour, A.T., Al-Jarrah, J.A. (2012) Effect of Heat Treatment on the Microstructure and Hardening Properties of 6061 Aluminum Alloy. Journal of Applied Sciences Research, Vol.8, No.10, pp.5106-5113
Morowka-Nowotnik, G. (2010) Influence of chemical composition variation and heat treatment on micro-structure and mechanical properties of 6xxx alloys. Archives of Materials Science and Engineering, Vol.46, No.2, pp.98-107
Mrówka-Nowotnik, G., Sieniawski, J. (2005) Influence of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of 6005 and 6082 aluminium alloys. Journal of Materials Processing Technology, 162-163: 367-372
Troeger, L.P., Starke, E.A. (2000) Microstructural and mechanical characterization of a superplastic 6xxx aluminum alloy. Materials Science and Engineering: A, 277(1-2): 102-113
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/tehnika1704523S
objavljen u SCIndeksu: 29.08.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka