Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 52, br. 1, str. 11-15
Uticaj parametara termičke obrade na kvalitet zavarenog spoja čelika X10CrMoVNb9 1
Zavod za zavarivanje, Beograd
Ključne reči: metal šava; termička obrada; žilavost; čelik X10CrMoVNb9 1
Sažetak
U radu je opisan uticaj tehnologije termičke obrade na kvalitet zavarenog spoja visoko legiranog martenzitnog čelika sa 9% hroma, oznake X10CrMoVNb9 1 prema EN10216-2. Zavarivanje je primenjeno na parovodu linija RA dimenzija ø406x32mm, primenom postupka 141 (koren) i 111 (ispuna). Prezentovani su rezultati ispitivanja u postupku kvalifikacije tehnologije zavarivanja, na uzorcima sa različitim vremenom držanja na temperaturi žarenja posle zavarivanja. Pokazan je uticaj parametara termičke obrade i energije zavarivanja prevashodno na žilavost metala šava, koji se smatra najkritičnijim delom u zavarenom spoju kod ovog kvaliteta materijala.Takođe je pokazano da razlika u vremenu držanja na temperaturi žarenja nije bitno uticala na vrednosti žilavosti u zoni uticaja toplote zavarenog spoja zateznu čvrstoću zavarenog spoja, kao ni vrednosti tvrdoće. Pri izradi parovoda pored standardnih IBR metoda u kontroli zavarenih spojeva primenjuje se i ispitivanje tvrdoće, kao jedna od metoda kontrole sprovedene termičke obrade. Cilj rada je bio da se pokaže da promena u režimu termičke obrade najviše utiče na žilavost metala šava, od koje zavisi pouzdanost opreme u eksploataciji.
Reference
*** (2005) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja. Beograd: Zavod za zavarivanje, br. K-2, 011/05
*** European Standard EN 10216-2 Seamless steel tubes for pressure purposes: Technical delivery conditions, Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties
Gnirs, G. (2002) Zavarivanje modernih kotlovskih čelika. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 47, br. 2, str. 103-112
Pecha, J., Stano, D., Peleš, O. (2004) Zavarivanje 9% Cr čelika otpornog na puzanje namenjenog opremi u elektranama. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 49, br. 4, str. 159-168
Zhang, Z., Farrar, J.C.M., Barnes, A.M. (2000) Weld metal for P91-tough enough. IIW Doc II-A-073-00, II-1428-01
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka