Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 9 od 16  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 65, br. 2, str. 427-438
Razumevanje teksta u nastavi književnosti
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresadaliborka.puric@gmail.com
Sažetak
U radu se razmatra problem razumevanja pročitanog i doprinos metodičke aparature u čitanci razumevanju pročitanog teksta u nastavi književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Tehnikom analize sadržaja metodičke aparature u osam čitanki za četvrti razred osnovne škole, koje su odobrene za upotrebu u nastavi u školskoj 2014/2015. godini i anketiranjem 350 učitelja iz 33 osnovne škole iz 11 upravnih okruga u Republici Srbiji ispituje se: (a) u kojoj meri sadržaj udžbenika srpskog jezika za mlađe razrede osnovne škole pruža mogućnost za razumevanje književnog teksta; (b) u kojoj meri učitelji uvažavaju podsticaje za razumevanje književne umetnosti date u čitanci, kao izvor za pripremanje nastave književnosti. Rezultati istraživanja pokazuju da se veliki broj naloga u čitankama odnosi na razumevanje pročitanog, ali da su nalozi koji se odnose na pojedine kategorije razumevanja neravnomerno zastupljeni u metodičkoj aparaturi. S druge strane, više od polovine anketiranih učitelja kao izvor za pripremanje nastave književnosti koristi metodičku aparaturu iz čitanke, kako one koju je odabrao za upotrebu u određenom razredu tako i ostalih čitanki za taj razred.
Reference
*** (2011) Opšti standardi postignuća - obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja - matematika. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
*** (2006) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik - Prosvetni glasnik, br. 3
Aranđelović, M.J. (2007) Srpski jezik za 4. razred osnovne škole. Beograd: BIGZ
Bajšanski, I. (2004) Uspostavljanje situacijskog modela teksta tijekom čitanja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (magistarska teza)
Block, C.C., Pressley, M., Eds. (2002) Comprehension Instruction: Research-Based Best Practices. New York: Guilford Press
Cvetanović, Z. (2007) Didaktičko-metodička aparatura u čitankama za mlađe razrede osnovne škole - struktura i funkcija. Inovacije u nastavi, Beograd, 3, 75-83
Ćuk, M., Petrović-Perić, V. (2008) Svet mašte i znanja čitanka za četvrti razred osnovne škole sa osnovnim pojmovima iz književnosti, gramatike i pravopisa. Beograd: Nova škola
Eko, U. (2001) Granice tumačenja. Beograd: Paideia
Elkonin, D.B. (1991) Kak učit detej čitatlj. Moskva: Znanie
Guthrie, J.T., Wigfield, A., Barbosa, P., Perencevich, K.C., Taboada, A., Davis, M.H., Scafiddi, N.T., Tonks, S. (2004) Increasing Reading Comprehension and Engagement Through Concept-Oriented Reading Instruction. Journal of Educational Psychology, 96(3): 403-423
Janićijević, J. (2007) Komunikacija i kultura sa uvodom u semiotička istraživanja. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kirsh, I., de Jong, J., Lafontaine, D., Mcqueen, J., Mendelovits, J., Monseur, C. (2002) Reading for change: Performance and engagement across countries. Paris: OECD Publications
Marinković, S., Marković, S. (2007) Čitanka za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Mrkalj, Z., Plut, D. (2007) Kvalitet čitanki za mlađe učenike osnovne škole. u: Plut D. [ur.] Kvalitet udžbenika za mlađi školski uzrast, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, 51-94
Opačić-Nikolić, Z., Pantović, D. (2007) Priča bez kraja, Čitanka za IV razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pejić, A., Plut, D., Moskovljević-Popović, J., Nikolić, J. (2009) Teorijsko-metodološki okvir merenja kompetencija učenika 4. razreda u oblasti Čitanje i razumevanje pročitanog. u: Komlenović Đ., Malinić D., Gašić-Pavišić S. [ur.] Kvalitet i efikasnost nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 73-88
Plut, D. (2003) Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Popović, V. (2007) Čitanka za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Draganić
Pressley, M. (2002) Metacognition and Self-Regulated Comprehension. u: Farstrup A.E., S.Samuels [ur.] What Research Has to Say About Reading Instruction, Newark: International Reading Association
Purić, D. (2015) Problem razumevanja pročitanog u nastavi književnosti u mlađim razredima. u: Grušovnik T. [ur.] Obzorja učenja: Vzgojno-izobraževalne perspektive, Koper: Univerzitetna založba Annales, str. 331-347
Purić, D., Stojanović, B. (2013) Čitanka u funkciji doživljavanja, razumevanja i tumačenja književnog dela u nastavi u mlađim razredima osnovne škole. u: Nikolić R. [ur.] Nastava i učenje - kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa, Užice: Učiteljski fakultet u Užicu Univerziteta u Kragujevcu, str. 387-396
Ristić, S., Radić-Dugonjić, M. (1999) Reč, smisao, saznanje. Beograd: Filološki fakultet
Solar, M. (2004) Uvod u filozofiju književnosti. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga
Sweet, A.P., Snow, C.E. (2003) Rethinking Reading Comprehension. New York: Guilford Press
Todorov, N., Cvetković, S., Plavšić, M., Anđelković, M., Kostić, M. (2007) Trešnja u cvetu. Beograd: Eduka
Trebješanin, Ž.M. (2000) Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture
Trnavac, M. (2008) Kuća u razredu - srpski jezik i kultura izražavanja za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Epoha
Trnavac, N.D. (1999) Didaktičko-metodička aparatura za rad učenika u osnovno-školskim udžbenicima - analiza radnih naloga za samostalni rad učenika. u: Vrednosti savremenog udžbenika (III), međunarodni simpozijum, zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, III, str. 93-123
Vigotski, L.S. (1996) Problemi opšte psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Žeželj-Ralić, R. (2006) Reči čarobnice - čitanka za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Klett
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas1602427p
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2016.
Creative Commons License 4.0