Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 4, str. 583-600
Da li je Mirko M. Kosić predvideo Veliki rat 1914?
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za sociologiju, Srbija
Ključne reči: naučno predviđanje; strukturalna simetrija; sociologija u Srbiji; Prvi svetski rat
Sažetak
Rad razmatra opasku Jovice Trkulje da je Mirko M. Kosić predvideo ratni sukob 1914. godine. Pitanje je, najpre, otvorilo još nekoliko pitanja. Da li je uopšte moguće predviđanje u nauci, pre svega, u društvenim naukama? Ako je moguće, šta se pod njim podrazumeva? A imajući sve to u vidu - da li je Mirko M. Kosić u svojim radovima 'Pangermanizam' i 'Moderna Germanija' zaista predvideo ratni sukob? Uvažavajući tezu o strukturalnoj simetriji objašnjenja i predviđanja, te imajući u vidu osobenost predviđanja u poretku društvene stvarnosti, autor u svojoj analizi pokazuje da je odgovor na pitanje postavljeno u naslovu ovog rada potvrdan. Stoga, celi vek nakon Velikog rata, može se reći da je legat domaće sociologije bogatiji za predviđanje koje, na izvestan način, predstavlja ponos ne samo domaće sociologije, već i nauke uopšte.
Reference
Antonić, S. (2012) Đavo, istorija i feminizam: sociološke pustolovine. Kragujevac - Beograd: Biblioteka KARTAGINA
Fiamengo, A. (1987) Sen simon i Ogist Kont. Zagreb: Naprijed
Fišer, F. (2014) Posezanje za svetskom moći. Beograd: Filip Višnjić
Fišer, F. (1985) Savez elita - o kontinuitetu struktura moći u Nemačkoj - 1871-1945. godine. Beograd: Nolit
Jović, D. (2003) Jugoslavija - država koja je odumrla. Beograd: Samizdat b92
Kosić, M. (2012) Pangermanizam. Beograd, repreint izdanja
Kosić, M.M. (1912) Moderna Germanija. Velika Kikinda: Knjižare J. Radaka
Kosić, M.M. (1934) Uvod u opštu sociologiju. Novi Sad: Štamparija Jovanović i Bogdanov
Kuljić, T.Đ. (2002) Prevladavanje prošlosti - uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Marko, V. (2004) Vreme, objašnjenje, modalnost. Novi Sad: Futura
Mombauer, A. (2013) Uzroci Prvog svetskog rata. Beograd: Clio
Petrović, G. (2007) Logika. Beograd: ZUNS
Pokrajac, S. (2011) Osnovi sociologije. Beograd: Mašinski fakultet
Poper, K. (2009) Beda istoricizma. Beograd: Dereta
Trkulja, J. (2013) Mirko M. Kosić - ličnost i delo. Kikinda: Narodna biblioteka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/socpreg1404583J
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka