Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2012, br. 61, str. 477-496
Sloboda izražavanja medija u praksi Evropskog suda za ljudska prava
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Projekat:
Ljudska i manjinska prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 14043)

Sažetak
Važna komponenta slobode izražavanja, kao složenog ljudskog prava, predstavlja pravo na slobodno i neometano prenošenje informacija. Mediji su sredstva za masovno komuniciranje sa osnovnom obavezom širenja opštih i potpunih informacija o pitanjima od javnog značaja. Kao primarni prenosioci informacija u savremenim demokratskim društvima, mogu se javiti u dvostrukom svojstvu: kao kršitelji ili kao subjekti kojima se krši sloboda izražavanja. Kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava koja se tiče odnosa između čl. 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i uloge medija u društvu, utvrđeni su evropski standardi poštovanja slobode izražavanja. Utvrđene standarde i ograničenja pre svega treba da poštuju država i mediji kao osnovni subjekti u procesu razmene informacija.
Reference
*** (2010) Freedom of expression under the European Convention of Human Rights: Interights manual for lawyers. London
Bakircioglu, O. (2007) The application of the margin of appreciation doctrine in freedom of expression and public morality cases. German Law Journal, 8,7,711-733
Cannie, H., Voorhoof, D. (2011) The abuse clause and freedom of expression in the European Human Rights Convention. Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 29/1, pp. 56-68
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima - komentar. Beograd: Pravni fakultet
Macovei, M. (2004) Freedom of expression: A guide to the implementation of article 10 of die European convention on human rights. Council of Europe
Mowbray, A. (2005) Institutional Developments and Recent Strasbourg Cases. Human Rights Law Review, 179
Nastić, M. (2010) Princip proporcionalnosti u praksi ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava. Pravni život, 542(12): 973-986
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2010) Međunarodna ljudska prava. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje
Radivojević, Z.R. (2004) Evropski sistem zaštite ljudskih prava. u: Ljudska prava - uputstvo za upotrebu, Niš, str. 69-70
Voorhoof, D., Cannie, H. (2010) Freedom of expression and information in a democratic society: The added but fragile value of the European convention on human rights. International Communication Gazette, p. 410
Weber, A. (2009) Manual on hate speech. Council of Europe
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci