Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 27, br. 5-6, str. 97-117
Najstroža kazna u Krivičnom zakonu Republike Srbije u periodu od 17. 11. 2001. godine do 9. 3. 2002. godine
Beograd
Sažetak
Najvažnije načelo na kojem se zasniva krivično pravo je svakako načelo zakonitosti. Potrebno je istaći da načelo zakonitosti obuhvata i obavezu da se zakonom propišu i opšti uslovi za primenu krivičnih sankcija. Takođe, ovo načelo se primenjuje i u odnosu na one institute opšteg dela od kojih zavisi postojanje krivičnog dela, ali i na one odredbe opšteg dela koje omogućavaju ili isključuju primenu određene krivične sankcije. Do 17. 11. 2001. godine, u Srbiji je na snazi bio Krivični zakon SRJ koji je propisivao da odredbe opšteg dela tog zakona važe za sva krivična dela određena u saveznim zakonima i zakonima republika. Takođe, određivao je da se za krivična dela, krivično odgovornim učiniocima mogu izreći smrtne kazne, kada je propisana zakonom republike, zatvor i novčane kazne. Kazna zatvora nije mogla biti kraća od 15 dana, niti duža od 15 godina, s tim što je za najteža krivična dela mogla biti dvadeset godina. Istovremeno, na snazi je bio i Krivični zakon RS koji je određivao uslove za propisivanje, izricanje i izvršenje smrtne kazne, propisujući je samo za ubistvo iz člana 47. stav 2. (teško ubistvo) i teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva iz člana 169. stav 2. Zakon o izmenama i dopunama KZ SRJ od 17. 11. 2001. godine, iz registra krivičnih sankcija izbacuje smrtnu kaznu, a krivično odgovornim učiniocima, od tog dana, može se izreći zatvor ili novčana kazna. KZ RS do 9. 3. 2002. godine ni za jedno krivično delo nije predviđao kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, a za krivična dela teško ubistvo i teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva propisana je kazna zatvora najmanje 10 godina, što znači od 10 do 15 godina, ili smrtna kazna. U takvoj situaciji, potpuno je jasno, pošto odredbe opšteg dela iz saveznog zakona ne dozvoljavaju izricanje smrtne kazne, da je u tom periodu, najstroža kazna koja je mogla da se izrekne učiniocu ova dva krivična dela bila kazna zatvora u trajanju od 15 godina. Imajući u vidu da su u pitanju dva krivična dela koja spadaju u grupu najtežih krivičnih dela, za koja se uvek propisivala najstroža kazna, a da je u ovom periodu za ta dela mogla biti izrečena samo kazna zatvora u trajanju od 15 godina, mogla bi se prilično argumentovano braniti teza da je u pitanju ozbiljan propust zakonodavca. Međutim, načelo zakonitosti, kao najvažnije krivično pravno načelo, ali i druga načela krivičnog prava ne dozvoljavaju sudovima da, pod bilo kakvim izgovorom, ili zbog bilo kojih 'viših' interesa, ispravljaju greške zakonodavca, ako je uopšte u pitanju greška. Čak i da jeste, u krivičnom pravu postoji neoboriva pretpostavka da je zakonodavac u tom trenutku hteo upravo tako kako je i propisao.
Reference
Ignjatović, Đ. (2006) Pravo izvršenja krivičnih sankcija. Beograd: Pravni fakultet
Ignjatović, Đ.M. (2000) Kriminologija. Beograd: Nomos
Janković, I. (1985) Smrt u prisustvu vlasti - smrtna kazna u Jugoslaviji i svetu. Beograd: Istraživačko-izdavački centar
Lazarević, I. (2007) Smrtna kazna kroz istoriju istorija pogubljivanja. Beograd: Izdavačka zadruga IDEA
Lazarević, L.V. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1997) Krivično pravo Jugoslavije - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z.P. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z.P. (2005) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z.P. (2003) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
Stojanović, Z.P. (2002) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Tomić, M. (1985) Smrtna kazna u krivičnom pravu. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2011.

Povezani članci