Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 21  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 4, str. 135-165
Procena bezbednosne ugroženosti ljudi i imovine od efekata eksplozije eksplozivnih sredstava u Vojsci Srbije
Vojska Srbije, 4. brigada KoV, Vranje

e-adresadejans44@yahoo.com
Ključne reči: opasnost; pretnja; procena; vojska; rizik; eksploziv
Sažetak
Cilj ovog rada jeste da omogući predviđanje događaja u narednom periodu na osnovu što većeg broja prikupljenih relevantnih podataka koji mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost, rizik i pretnju od pojave efekata eksplozije eksplozivnih sredstava u Vojsci Srbije. Realizacija postavljenih ciljeva istraživanja u ovom radu zahtevala je primenu adekvatnih metoda i tehnika radi upoznavanja i proučavanja postojećih teorijskih i praktičnih, kao i predlaganja novih rešenja u oblasti interesovanja. Tokom istraživanja predmetnog područja korišćene su sledeće naučne metode: komparativna metoda, analiza sadržaja i pozitivistička metoda. Istraživanjem su obuhvaćeni problemi u radnoj okolini, koji mogu da nastanu delovanjem različitih pretnji, izazvani različitim subjektima i određenim događajima, a zatim, na osnovu njihovog ispoljavanja, identifikovani su potencijalni oblici ugrožavanja ljudi i imovine od efekata eksplozije eksplozivnih sredstava u Vojsci Srbije. Detaljnom analizom sakupljenih podataka o potencijalnim oblicima ugrožavanja ljudi i imovine od efekata eksplozije eksplozivnih sredstava razmatrani su prethodno identifikovani oblici ugrožavanja i određene njihove posledice. Ocenjen je nivo ugrožavanja ljudi i imovine od efekata eksplozije eksplozivnih sredstava, na osnovu čega se odlučuje kojim oblicima ugrožavanja i u kojoj meri se treba baviti u narednom periodu.
Reference
*** (2014) Hipoteza istraživanja. [Internet], Dostupno na: Preuzeto dana 02. 11. godine, http://www.ef.uns.ac.rs/Download/metodologija_nir/12%20hipoteza%20istrazivanja.pdf
*** (2014) Prostor i njegove dimenzije. [Internet], Dostupno na: Preuzeto dana 05. 10. godine, http://analogija.com/strane/pr.dimenzije.html
*** (2014) Zakon o odbrani. [Internet], Dostupno na: Preuzeto dana 12. 10. godine, http://www.fb.bg.ac.rs/download/Download/Zakon%20o%20odbrani.pdf
*** (2014) Uočavanje naučnog problema i formulacija HIPOTEZE. [Internet], Dostupno na: Preuzeto dana 01. 10. godine, http://gimza.edu.rs/novosti/?p=234
*** (2014) Zakon o radu. [Internet], Dostupno na: Preuzeto dana 09. 09. godine, http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_radu.html
*** (2008) Plan zaštite od požara u vojnim skladištima ubojnih sredstava. Beograd: Vojska Srbije
*** (2000) Priručnik za polaganje stručnih ispita radnika koji rade na poslovima zaštite od požara. Beograd: Vatrogasni savez Srbije
Keković, Z., Nikolić, V. (2006) Proces integralnog upravljanja rizicima u organizacijama. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 3, str. 414-424
Keković, Z., Glišić, G., Komazec, N. (2010) Pristup metodologiji integralnog upravljanja rizikom u organizaciji. Vojno delo, vol. 62, br. 3, str. 243-257
Mijalković, V.S. (2011) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mlađan, D. (2009) Sprečavanje i suzbijanje požara, havarija i eksplozija. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Pavlović, A., Injac, J. (2003) Protiveksplozivna zaštita - metodologija određivanja zona opasnosti - zapanjive tečnosti i gasova. Beograd
Radovanović, R. (2011) Bezbednosna zaštita lica i imovine, prezentacija. Beograd: Kriminalističko - policijska akademija
Radovanović, R., Blagojević, M. (2010) Sistem fizičko-tehničke zaštite. Beograd: Kriminalističko - policijska akademija
Tatomir, D. (2011) Procena izazova, rizika i pretnji bezbednosti Republike Srbije u funkciji planiranja upotrebe Vojske Srbije. Vojno delo, vol. 63, br. 1, str. 41-55
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg63-7245
objavljen u SCIndeksu: 27.11.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci