Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 3 od 33  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 46, br. 4, str. 10-30
Modeliranje operativnih parametara obrade za plan potrebne snage za tri radna tela u obradi ilovastog zemljišta
aUniversity of Uyo, Faculty of Engineering, Department of Agricultural and Food Engineering, Uyo, Nigeria
bUniversity of Ibadan, Faculty of Technology, Department of Agricultural and Environmental Engineering, Ibadan, Nigeria

e-adresaokokokizito@gmail.com
Sažetak
Obrada zemljišta oranjem je osnovna operacija u poljoprivredi gde energetske potrebe predstavljaju značajan deo potrošene energije koja se koristi u biljnoj proizvodnji. Probe su izvedene korišćenjem pet brzina kretanja traktora (3,6; 5,4; 7,20 9,0 i 10,8 km/h) i pet dubina obrade zemljišta (10, 15, 20, 25 i 30 cm) da bi se odredila optimalna brzina kretanja traktora sa različitim priključkom i dubinama obrade zemljišta za: diskosni plug (3 radna tela-diska), kultivator sa opružnim motičicama i teška tanjirača. Zemljište prema mehaničkom sastavu je pretežno ilovastog mehaničkog sastava. Dizajn eksperimenta ima dva faktora: faktorsku analiza sa pet nivoa, i metodu određene površine (CCRD). Odabrani modeli su analizirani korišćenjem testa ANOVA sa 0,05 i takođe su validirani. Visoke vrednosti koeficijenta determinacije za sve odabrane modele i određeno slaganje između predviđenih i stvarnih vrednosti dubine rada i potrebne snage traktora za sve testirane priključne mašine, pokazuju da se generisane jednačine modela mogu koristiti u svrhe predviđanja plana potrebne snage vučne mašine (traktora) za određene priključne mašine.
Reference
Ajav, E.A., Adewoyin, A.O. (2011) The effect of ploughing depth and speed on the fuel consumption of some commonly used farm tractors in selected states of South Western Nigeria. u: Proceedings of the 11th international conference of the Nigerian institution of Agricultural Engineers, 32: 114-122
Al-Suhaibani, S.A., Al-Janobi, A. (1997) Drought requirements of tillage implements operating on sandy loam. Journal of Agricultural Engineering Research, 66(3): 177-182
Ejit, K.S., Carroll, E.G., Roger, P.R., Dennis, R.B. (2006) Engineering principles of agricultural machines. USA: John Wiley and Sons Inc, 2nd Edition
Ismail, I., Burkhardt (1993) Draft and fuel requirements measurement using tractor on-board data Acquisition system. Pertanika Journal of Science and Technology, 1(1): 51-64
McKyes, E., Maswaure, J. (1997) Effect of design parameters of flat tillage tools on loosening of a clay soil. Soil and Tillage Research, 43(3-4): 195-204
Mouazen, A.M., Neményi, M. (1999) Tillage tool design by the finite element method: Part 1: Finite element modelling of soil plastic behaviour. Journal of Agricultural Engineering Research, 72(1): 37-51
Olatunji,, Davies, R. (2009) Effect of weight and draught on the performance of disc plough on sandy-loam soil. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 1(1): 22-36
Sule, S., Yisa, M.G., Ohanwe, C.N. (2007) Effect of ploughing speed on stress development on the Steyr tractor lift system on clay loam soil of Bauchi-Nigeria in the Northern Guinea savannah. Agricultural Engineering International. The CIGRE Journal, 9(7): 1-12
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PoljTeh2104010O
primljen: 05.05.2021.
revidiran: 24.09.2021.
prihvaćen: 01.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka