Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 33  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 65, br. 1, str. 7-18
Uticaj konvencionalne i redukovane obrade zemljišta na sadržaj ukupne i lakopristupačne organske materije
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresasrdjan.seremesic@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: obrada; organska materija; HWOC; CMI; pšenica; suncokret
Sažetak
U agroekološkim uslovima Vojvodine ne postoji dovoljno istraživanja o uticaju različitih načina obrade na dinamiku organske materije u zemljištu. Istovremeno, savremeni načini obrade se sve više zasnivaju na uvođenju mašina za redukovanu obradu zemljišta. Cilj ovog rada je analiza uticaja redukovane i konvencionalne obrade u proizvodnji pšenice i suncokreta na promenu nivoa organske materije. Istraživanje je obavljeno u Padini (Južni Banat) na zemljištu koje pripada tipu černozem. Uzorci zemljišta su uzeti sa dubine od: 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm i 30-40 cm. Konvencionalna obrada kod pšenice izvedena je plugom pri dubini od 25 cm, a kod suncokreta na 27 cm, dok je redukovana obrada kod pšenice obavljena teškom tanjiračom na 15 cm, a kod suncokreta kombinovano razrivačkim oruđem Horsch Terano 3 na 25 cm. Ukupan sadržaj organske materije (OM) u zemljištu je bio veći na parcelama na kojima se izvodi redukovana obrada u odnosu na konvencionalnu obradu plugom. Najveći sadržaj OM kod redukovane obrade suncokreta utvrđen je pri dubini od 10-20 cm, a kod pšenice na 0-10 cm. Najveća vrednost labilne organske materije rastvorljive u toploj vodi (HWC) je bila u sistemu oranja kod pšenice i suncokreta u sloju 0-20 cm, a najniža vrednost na dubini od 20-30 cm. Kod redukovane obrade najveća vrednost HWC-a kod pšenice utvrđena je u dubini 0-10 cm, a kod suncokreta 10-20 cm što ukazuje da mesto zaoravanja i količina biljnih ostataka utiču na nakupljanje OM. Veći uticaj na HWC ispoljila je dubina u odnosu na sistem obrade i usev. Analiza Carbon management index-a (CMI) ukazuje na nakupljanje OM konvencionalnog sistema obrade plugom kod pšenice u sloju 20-40 cm, dok je kod suncokreta nakupljanje OM od 0-20 cm. Kod redukovane obrade nakupljanje OM veoma je izraženo u sloju od 20-40 cm kod oba useva, a regresionom analizom je utvrđeno da se sa porastom ukupne OM povećava i sadržaj labile OM.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka