Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23

Sadržaj

članak: 4 od 52  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 49, br. 2, str. 43-58
Hronotop u teoriji pripovesti i pripovedanja
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpsku književnosti i jezik

e-adresaaleksladjana@gmail.com
Ključne reči: prostor; vreme; narativ; priča; poetika pripovednog teksta
Sažetak
Uzajamnu vezu vremenskih i prostornih odnosa u književnosti Mihail Bahtin je nazvao hronotopom u knjizi O romanu. Za Bahtina je značajno izražavanje neraskidivosti prostora i vremena (vremena kao četvrte dimenzije prostora). Hronotop je definisao kao formalno-sadržajnu kategoriju književnosti koja ima suštinsko žanrovsko značenje: žanr i žanrovski oblici obrađuju se upravo hronotopom, pri tome je u književnosti vodeće načelo u hronotopu vreme. Termin se upotrebljava u matematici, a uvela ga je i dokazala teorija relativiteta (Ajnštajn). U radu se osvetljava funkcija hronotopa u teoriji pripovesti i pripovedanja.
Reference
Abot, H.P. (2009) Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik
Aleksić, S.M. (2013) Naratološka istraživanja. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 43-1, str. 261-272
Aleksić, S.M. (2013) Ontologija postmoderne teorije priče i pripovedanja. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 43-2, str. 673-683
Aristotel (1982) O pesničkoj umetnosti. Beograd: Rad
Aristotel (1988) Fizika. Zagreb: Globus
Augustin, Sv.A. (1973) Ispovijesti. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Bahtin, M. (1989) O romanu. Beograd: Nolit
Bečanović-Nikolić, Z. (1998) Hermeneutika i poetika. Beograd: Geopoetika
Bužinjska, A., Markovski, M.P. (2009) Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik
Dimitrijević, V. (2016) Filosofija posle Vartolomejske noći. Časopis za jezik i književnost, 27/28. https://www.ljudigovore.com/issue/ljudi-go vore-2728-2/article/filosofija-posle-vartolomejske-noci
Florenski, P. (2013) Prostor i vreme u umetničkim delima. Beograd: Službeni glasnik
Ivanić, D.M. (2015) Priča iz života - ka određenju jedne prozne vrste. Philologia mediana, vol. 7, br. 7, str. 15-23
Joković, M. (2002) Ontološki pejzaž postmodernog romana. Beograd: Prosveta
Kaler, Dž. (2009) Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Kant, I. (1990) Kritika čistoga uma. Beograd: BIGZ
Karelin, R. (2014) Umeće umiranja ili umetnost življenja. Budva: Manastir Podmaine
Man, T. (1987) Čarobni breg. Beograd: Prosveta
Popović, B. (2018) Filosofija feniks-ptice - etički aspekti kosovske drame. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Radulović, M. (2008) Književnost i teologija. Beograd: Institut za književnost i umetnost
Stojmenović, V. (2014) Hronotopi i karnevalizacija u romanima Dona Delila. Beograd: Filološki fakultet, neobjavljena doktorska disertacija
Velek, R., Voren, V. (1974) Teorija književnosti. Beograd: Nolit
Velimirović, N. (2005) Molitve na jezeru. Valjevo: Manastir Lelić
Živković, D., ur. (2001) Rečnik književnih termina. Banja Luka: Romanov
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP49-21466
objavljen u SCIndeksu: 22.07.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci