Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:39
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 74  
Back povratak na rezultate
Uloga književnoumetničkog teksta u razvoju vrednosnih kriterijuma kod učenika mlađeg školskog uzrasta
Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet, Užice, Srbija

e-adresamirjana.cutovic3@gmail.com, semizmarina@pfu.kg.ac.rs
Ključne reči: vrednosni kriterijumi; književnoumetnički tekstovi; nastava književnosti; tolerancija; osnovna škola
Sažetak
Opšteljudske vrednosti kao što su tolerancija, poštovanje različitosti, uzajamna pomoć, velikodušnost, iskrenost, ljubaznost, poverenje, pravičnost su visoko moralne vrednosti koje je kod učenika mlađeg školskog uzrasta moguće podsticati implementacijom različitih književnoumetničkih sadržaja u okviru nastave književnosti. Upoznavanje učenika sa vrednosnim kategorijama i njihovo prihvatanje umnogome može doprineti da se mogući problemi i neadekvatno ponašanje dece u komunikaciji sa vršnjacima, i odraslima eventualno i preduprede. U radu su metodom analize sadržaja razmatrani načini podsticanja razvoja vrednosnih kriterijuma korišćenjem književnoumetničkih čitanačkih programskih i vanprogramskih tekstova u okviru nastave srpskog jezika i književnosti sa učenicima mlađeg školskog uzrasta. Uzorkom je obuhvaćeno 25 književnoumetničkih tekstova, od toga osam u čitankama za treći razred i sedamnaest u čitankama za četvrti razred. Sprovedena analiza je ukazala da razmatrani tekstovi podstiču razvoj različitih vrednosnih kriterijuma kod dece mlađeg školskog uzrasta, ali da su najzastupljeniji iskrenost i tolerancija i poštovanje različitosti. Pored navedenog, ova studija je mali prilog afirmisanju vrednosnih kriterijuma u kurikulumima i nastavnim programima radi efektivnijeg otklanjanja negativnih oblika ponašanja, odnosno podsticanja pozitivnih načina ponašanja učenika.
Reference
*** (2017) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2019) Pravilnik o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 5/2019-6
*** (2019) Pravilnik o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 11/2019-1
*** (1989) Pedagoška enciklopedija 2. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
*** (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Abbas, Q. (2017) Human Values in Textbooks: A Case Study of General Zia and Post-2010 Democratic Regimes. Journal of Peace, Development & Communication, 1(1), 48-69
Aghni, L.A., Vianty, M., Petrus, I. (2020) Character education in English subject: Teachers' perceptions and strategies. JEES (Journal of English Educators Society), 5(2): 127-134
Aglasi, M., Casta, J.S. (2017) Integrating Local Values in English Textbooks. Asian Journal of Social Sciences & Humanities, 6(1): 75-86
Almerico, G.M. (2014) Building character through literacy with children literature. Research in Higher Educational Journal, 26: 1-9
Baumbach, S., Grabes, H., Nünning, A. (2009) Values in Literature and the Value of Literature: Literature as a Medium for Representing, Disseminating and Constructing Norms and Values. u: S. Baumbach, H. Grabes & A. Nünning [ur.] Literature and Values: Literature as a Medium for Representing, Disseminating and Constructing Norms and Values, Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 1-15
Bialik, M., Bogan, M., Fadel, C., Horvathova, M. (2015) Character education for the 21st century: What should students learn. Massachusetts: Center for Curriculum Redesign Boston
Brković, A. (2011) Razvojna psihologija. Čačak: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Cvetanović, Z. (2012) Uloga književnih tekstova u formiranju vrednosnih sistema darovitih. u: Gojkov G. ; Stojanović A. [ur.] Darovitost i moralnost Zbornik, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 'Mihailo Palov, 17: 250-263, Retrieved June 9, 2022 from the World Wide Web http: //www.uskolavrsac.edu.rs /Novi%20sajt%202010/ Dokumenta /Izdanja/17%20
Cvetanović, Z., Stojanović, B., Mišić, D. (2017) Vrste tekstova u razrednoj nastavi jezika i književnosti. Teme, vol. 41, br. 3, str. 639-652
Čutović, M.M., Purić, D.S. (2019) Značaj i mogućnosti razvijanja tolerancije posredstvom književnog teksta kod dece predškolskog uzrasta. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice, br. 21, str. 129-142
Đankane, D. (2006) Za estetiku književnosti za decu. u: V. Marjanović i M. Đuričković [ur.] Književnost za decu i mlade u književnoj kritici, Aleksinac: Visoka škola za vapitače strukovnih studija, 40-45
Gebregeorgis, M., Mehari, Y.Y. (2017) Peace values in language textbooks: the case of English for Ethiopia Student Textbook. Journal of Peace Education, 14(1): 54-68
Govedarica, M. (2019) Emocije, sistem vrednosti i učenje. u: S. Marinković [ur.] Nauka, nastava, učenje - problemi i perspektive, Užice: Pedagoški fakultet, rad štampan u celini, 25. oktobar 2019, Užice (17-28)
Ilić, M. (2015) Odnos naučnog i vrednosnog u pedagogiji. Učenje i nastava, 1(4): 663-676
Jevtić, B., Jovanović, A. (2020) Dominantne vrednosne orijentacije i faktori vrednosnog usmeravanja mladih. Godišnjak za pedagogiju, V(2), 7-20
Joksimović, S., Janjetović, D. (2008) Pojam o sebi i vrednosne orijentacije adolescenata. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 40, br. 2, str. 288-305
Jovanović, D. (2017) Empatija u funkciji unapređenja inkluzivnog obrazovanja u predškolskim ustanovama. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, vol. 8, br. 1, str. 203-214
Krstić, K. (2019) Emocije učenika: delić koji nedostaje. u: S. Marinković [ur.] Nauka, nastava, učenje - problemi i perspektive, Užice: Pedagoški fakultet, rad štampan u celini, 25. oktobar 2019, Užice (29-54)
Lukšić, I. (2015) Pojedinac, kultura, globalizacija. u: G. Bašić [ur.] Globalizacija i kultura, Beograd: Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, 87-95
Marinković, S., Erić, M. (2014) The Problem of Value in a Textbook. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 128: 72-76
Minić, V. (2017) Vaspitanje i obrazovanje za mir i toleranciju u osnovnoj školi. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 11, str. 107-118
Nikolić, M. (1992) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pavlović, Z. (2021) Psihologija vrednosti. Beograd: Institut za psihologiju
Purić, D., Stojanović, B. (2013) Čitanka u funkciji doživljavanja, razumevanja i tumačenja književnog dela u nastavi u mlađim razredima osnovne škole. u: Nikolić R. [ur.] Nastava i učenje - kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa, Užice: Učiteljski fakultet u Užicu Univerziteta u Kragujevcu
Purić, D. (2016) Čitanka i mogućnosti tumačenja književnog teksta u nastavi. u: Pešikan A. [ur.] Nastava i učenje - udžbenik u funkciji nastave i učenja, naučni skup, 4. novembar, zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 75-90
Rahayuningsih, S., Sholikhan (2016) Disciplinary character education at early age. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR -JRME), 6: 42-49
Richert, R.A., Shawber, A.B., Hoffman, R.E., Taylor, M. (2009) Learning From Fantasy and Real Characters in Preschool and Kindergarten. Journal of Cognition and Development, 10(1-2): 41-66
Sarlend, Č. (2013) Nevinih nema - ideologija, politika i književnost za decu. u: Hant P. [ur.] Tumačenje književnosti za decu, Beograd: Učiteljski fakultet, 61-86
Semiz, M.Ž., Čutović, M.M. (2020) Predstave o detetu u čitankama za treći i četvrti razred osnovne škole. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 33, br. 3, str. 124-143
Solehuddin, M. (2019) Sustainable Counselling Values by Indonesian Preschool Teachers to Prepare More Tolerant Young Global Citizens. JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling, 3(2): 119-136
Stojanović, B. (2013) Vaspitne vrednosti tekstova u čitankama za mlađe razrede osnovne škole. u: S. Denić [ur.] Književnost i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta, Vranje: Učiteljski fakultet, 351-361
Todorović, J.N. (2014) Krivokletstvo kao prokletstvo ispovijesti - problem istine u književnosti iz perspektive postmodernističke ispovijesti. Kultura, br. 143, str. 149-167
Trbojević, J.J., Otašević, B., Mitrović, D. (2014) Motivacija i empatija kao korelati pomagačkog ponašanja tokom poplava u Srbiji 2014. godine. Primenjena psihologija, 8: 227-244
UNESCO (1995) Deklaracija o principima tolerancije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRPFU2224095C
primljen: 16.05.2022.
prihvaćen: 04.07.2022.
objavljen u SCIndeksu: 07.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka