Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 10 od 74  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 68, br. 6, str. 1009-1020
Opioidni i adjuvantni analgetici u savremenom lečenju bola
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za farmakologiju, Srbija

e-adresaracabbr@eunet.rs
Projekat:
Ispitivanje mehanizma dejstva, interakcija i toksičnih efekata adjuvantnih analgetika (MPNTR - 175045)

Sažetak
Morfin, kao primer opioida se smatra 'zlatnim standardom' u lečenju jakih bolova, sa kojim se svi drugi lekovi porede. Međutim, potencijal opioida da izazovu zavisnost/adikciju i depresiju disanja stvorilo je tzv. 'opiofobe' među zdravstvenim radnicima, zbog kojih se opioidi nedovoljno koriste u lečenju jakih bolova. Ali, adikcija i izrazita depresija disanja gotovo nikada ne mogu da se jave u terminalnih pacijenata. Zato strah od zavisnosti i respiratorne depresije ne treba da spreči povećanje doze opioida kada pacijent i dalje pati od bola. Opioidi su slabo efikasni u lečenju neuropatskih bolova. Za lečenje neuropatskih bolova koriste se antiepileptici (karbamazepin, pregabalin, gabapentin) i antidepresivi (amitriptilin, duloksetin).
Reference
Brayfield, A., ur. (2017) Martindale the complete drug reference. London: Pharmaceutical Press, 39th ed
Dale, M.M., Haylett, D.G. (2009) Analgesic drugs and the control of pain. u: Pharmacology Condensed, Elsevier BV, 97-99
Dickenson, A.H., Kieffer, B.L. (2013) Opioids: Basic Mechanisms. u: Mcmahon S.B.; i dr. [ur.] Wall and Melzack's Textbook of pain, Philadelphia: Elsevier Saunders, p. 413-28; 6th ed
Rang, H.P., Ritter, J.M., Flower, R.J., Henderson, G. (2016) Analgesic drugs. u: Rang and Dale's Pharmacology, Elsevier Churchill Livingstone, p. 509-29; 8th ed
Scadding, J.W., Koltzenburg, M. (2013) Painful peripheral neuropathies. u: Mcmahon S.B.; i dr. [ur.] Wall and Melzack's Textbook of pain, Philadelphia: Elsevier Saunders, p. 936-51; 6th ed
Schug, S. (2013) Opioids: clinical use. u: Mcmahon S.B.; i dr. [ur.] Wall and Melzack's Textbook of pain, Philadelphia: Elsevier Saunders, p. 429-43; 6th ed
Schumacher, M.A., Basbaum, A.I., Naidu, R.K. (2018) Opioid agonists & antagonists. u: Katzung B.G. [ur.] Basic & Clinical Pharmacology, New York: McGraw-Hill Education, p. 553-74; 14th ed
Sorkin, L.S., Yaksh, T.L. (2013) Spinal pharmacology of nociceptive transmission. u: Mcmahon S.B.; i dr. [ur.] Wall and Melzack's Textbook of pain, Philadelphia: Elsevier Saunders, p. 375-401; 6th ed
Tomić, M., Stepanović-Petrović, R. (2018) Terapija bola i glavobolje. u: Ugrešić N.; Stepanović-Petrović R.; Savić M. [ur.] Farmakoterapija za farmaceute, Beograd: Farmaceutski fakultet, p. 351-80; 2. izdanje
Tomić, M., Pecikoza, U., Micov, A., Vučković, S., Stepanović-Petrović, R. (2018) Antiepileptic drugs as analgesics/adjuvants in inflammatory pain: current preclinical evidence. Pharmacology & Therapeutics, 192: 42-64
Vučković, S. (2012) Farmakoterapija bola. u: Prostran M. [ur.] Klinička farmakologija - odabrana poglavlja, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet, p. 103-24; 1. izdanje
Yaksh, T., Wallace, M. (2018) Opioids, analgesia, and pain management. u: Brunton L.L.; Hilal-Dandan R.; Knollmann B.C. [ur.] Goodman & Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, New York: McGraw-Hill Education, 13th ed. p. 355-86
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ArhFarm1806009S
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka