Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 44, br. 2, str. 65-72
Uticaj vrste i forme biomase na toplotnu snagu kotlova
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
cUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresajtodor@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Sažetak
U radu je prikazano praćenje i analiza uticaja vrste sagorevane biomase na toplotnu snagu kotlovskog postrojenja pri sagorevanju nekoliko vrsti i formi biomase. Osnovni zadatak u istraživanju se odnosio na sagledavanje uticaja primerenosti za korišćenje raznih vidova biomase (po poreklu, obliku i veličini) u kotlovskom postrojenju, koje je konstruisano i izrađeno za sagorevanje balirane biomase (malih konvencionalnih bala) sa ručnim ubacivanjem goriva. Kao materijal u radu su korišćena sledeća biogoriva: bale pšenične slame, snopovi stabljike kukuruza (sa lišćem), peletirani oklasak kukuruza, orezina iz vinograda u snopovima i grane iz voćnjaka prečnika do 60 mm. Dobijeni rezultati se mogu koristiti za poboljšanje tehnologije rada kotlovskog postrojenja sa ručnim loženjem (načina i dinamike loženja i dodavanja vazduha za sagorevanje), uvođenje automatizacije u radu takvih postrojenja i poboljšanje njihovih konstrukcionih rešenja.
Reference
*** (2017) u: Statistički godišnjak 2017, Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije, s. 442
Bogner, M. (1992) Termotehničar. Beograd: Poslovna politika, 1. s. 798
Brkic, M., Janic, T., Igic, S. (2012) Assessment of species and quantity of biomass in Serbia and guidelines of usage. Thermal Science, 16(suppl. 1): 79-86
Brkić, M., Janić, T., Somer, D. (2006) Procesna tehnika i energetika. Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, s. 323
Janić, T., Igić, S., Dedović, N., Janić, V. (2016) Toplotna snaga manjih kotlova sa ručnim opsluživanjem. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 42, br. 4, str. 225-236
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Kozić, Đ., Vasiljević, B., Bekavac, V. (1987) Priručnik za termodinamiku. Beograd: Mašinski fakultet, s. 177
Repić, B.S., Dakić, D.V., Paprika, M.J., Mladenović, R.V., Erić, A.M. (2008) Soya straw bales combustion in high-efficient boiler. Thermal Science, vol. 12, br. 4, str. 51-60
Terzić, Ž. (2008) Uticaj vrste biomase na rad kotlovskog postrojenja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, s. 95, Master rad
Turanjanin, V.M., Đurović, D.M., Dakić, D.V., Erić, A.M., Repić, B.S. (2010) Development of the boiler for combustion of agricultural biomass by products. Thermal Science, vol. 14, br. 3, str. 707-714
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1802065J
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka