Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 6 od 36  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 14, br. 1, str. 41-51
Stavovi lokalnog stanovništva prema uticaju turizma na Paliću
aUniverzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, Srbija
bFeketić

e-adresasrdjan.milosevic@tims.edu.rs, dusan.peric@tims.edu.rs, miljanavm@gmail.com
Sažetak
U ovom radu se razmatraju stavovi lokalnog stanovništva prema uticaju turizma na turističku destinaciju Palić. Analiziranjem uloge rezidenata u procesu razvoja turizma, ukazuje se na aktuelno stanje, moguće uticaje, kao i na potencijalno unapređenja turizma. Cilj ovog rada se ogleda u utvrđivanju uticaja turizma na destinaciju Palić posmatran kroz stavove, uključenost i doprinos lokalnog stanovništva. Na uzorku od 100 odraslih osoba sprovedena je anketa sa 18 pitanja koja su preuzeta iz prethodnih sličnih istraživanja. Pomoću Kronbahove alfe utvrđena je dobra unutrašnja pouzdanost upitnika. Utvrđeno je da lokalno stanovništvo Palića generalno visoko ocenjuje uticaj turizma i prepoznaje njegov pozitivan uticaj na lokalni razvoj. Žene su bile strože u proceni uticaja turizma, dok se ocene ispitanika različite starosti nisu značajno razlikovale. Značaj turizma za lokalni razvoj više prepoznaju oni koji su u njemu angažovani. Realni uticaj sva tri faktora (pol, starost i angažovanost u turizmu) međutim, bio je mali.
Reference
Andereck, K.L., Vogt, C.A. (2000) The relationship between residents' attitudes toward tourism and tourism development options. Journal of Travel Research, 39(1), 27-36
Andriotis, K., Vaughan, R.D. (2003) Urban residents' attitudes toward tourism development: The case of Crete. Journal of Travel Research, 42(2), 172-185
Bartlett, M.S. (1954) A note on the multiplying factors for various ch2 approximations. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 16 (Series B), 296-298
Baum, T. (2015) Human resources in tourism: Still waiting for change?. Tourism Management, 50, 204-212
Boley, B.B., Mcgehee, N.G., Perdue, R.R., Long, P. (2014) Empowerment and resident attitudes toward tourism: Strengthening the theoretical foundation through a Weberian lens. Annals of Tourism Research, 49, 33-50
Boranić-Živoder, S., Tomljenović, R., Čorak, S. (2011) Suradnja interesnih skupina u turističkim destinacijama. u: Izazovi upravljanja turizmom, Zagreb: Institut za turizam, 15-32
Božić, A., Milošević, S. (2019) Ekološka odgovornost u hotelijerstvu. TIMS. Acta, vol. 13, br. 1, str. 51-60
Candela, G., Figini, P. (2012) The economics of tourism destinations. Bologna: University of Bologna, Department of Economics
Cohen, J.W. (1988) Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York - Hillsdale: L. Erlbaum Associates
de Vellis, R.F. (2003) Scale development: Theory and applications. Thousand Oaks, CA: Sage, 2nd ed
Denda, S. (2014) Održivi razvoj parka prirode Palić - želja ili realnost. Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Gredičak, T. (2009) Kulturna baština i gospodarski razvitak Republike Hrvatske. Ekonomski pregled, 196-218
Jegdić, V. (2011) Turizam i održivi razvoj. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Jovičić, D. (2010) Turizam i životna sredina. Novi Beograd: Ton plus
Kaiser, H. (1970) A second generation Little Jify. Psychometrika, 35(4), 401-415
Kaiser, H. (1974) An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36
Kattel, R. (1966) The scree test for the number of factors. Multivariate Behavioral Research, 1(2), 245-276
Kuvan, Y., Akan, P. (2005) Residents' attitudes toward general and forest-related impacts of tourism: The case of Belek, Antalya. Tourism Management, 26(5), 691-706
Lankford, S.V., Howard, D.R. (1994) Developing a tourism impact attitude scale. Annals of Tourism Research, 21(1), 121-139
Látková, P., Vogt, C.A. (2012) Residents' attitudes toward existing and future tourism development in rural communities. Journal of Travel Research, 51(1), 50-67
Lee, T. (2013) Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. Tourism Management, 34(C), 37-46
Long, P.T., Perdue, R.R., Allen, L. (1990) Rural resident tourism perceptions and attitudes by community level of tourism. Journal of Travel Research, 28(3), 3-9
Mathieson, A., Wall, G. (1990) Tourism economic, physical and social impacts. Harlow: Longman
Milić-Janković, V., Jovanović, S., Krstić, B. (2011) Human resources in tourism as a factor of its employment and competitiveness growth: Comparative analysis of Serbia and surrounding countries. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 8, br. 4, str. 433-445
Milošević, S. (2016) Uticaj socio-ekonomskih elemenata na vrednovanje turizma kao faktora meke moći. Sremska Kamenica: Fakultet za poslovnu ekonomiju
Milošević, S. (2017) Analiza objektivnih pokazatelja razvijenosti turizma u Crnoj Gori. TIMS. Acta, vol. 11, br. 1, str. 31-43
Rudan, E. (2012) Uloga lokalnog stanovništva u razvoju turizma destinacije. Tranzicija, 58-67
Stefanović, V. (2010) Turistički menadžment. Niš: Prirodnomatematički fakultet
Stefanović, V., Gligorijević, Ž. (2010) Ekonomika turizma. Niš: Sven
Stojanović, V. (2006) Održivi razvoj turizma i životne sredine. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju turizam i hotelijerstvo
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2007) Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education
Tepavčević, J., Blešić, I., Bradić, M., Ivkov, M. (2019) Stavovi lokalnog stanovništva prema razvoju turizma u Vrbasu. TIMS. Acta, vol. 13, br. 1, str. 15-25
Tosun, C. (2000) Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. Tourism Management, 21(6), 613-633
Turistička organizacija grada Subotica (2019) 17. septembar 2019, https://visitsubotica.rs
Ubavić, P. (2015) Kreiranje konkurentskog profila Srbije kao turističke destinacije. Kuršumlija: Škola biznisa
Wang, Y., Pfister, R.E., Morais, D. (2006) Residents' attitudes toward tourism development: A case study of Washington, NC. u: Northeastern Recreation Research Symposium - Collection of Papers, 411-418
Watkins, M.W. (2000) Monte Carlo PCA for parallel analysis [computer software]. State College, PA: Ed & Psych Associates
Woosnam, K.M. (2012) Using emotional solidarity to explain residents' attitudes about tourism and tourism development. Journal of Travel Research, 51(3), 315-327
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/timsact14-27320
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka