Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 35, br. 4, str. 17-25
Predlog poboljšanja ambijentalnih uslova u objektima za tov svinja na farmi 'Vizelj'
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: objekti za tov; tovljenici; ambijentalni uslovi; ventilacija objekta; ventilatori
Sažetak
U radu je analizirano stanje ambijentalnih uslova u objektu za tov svinja. Karakteristično za ove objekte je da se u njima nalaze životinje u završnoj, finalnoj fazi lanca proizvodnje svinjskog mesa. Od produktivnosti i ekonomske efikasnosti ove faze proizvodnje, često zavisi uspeh poslovanja cele farme svinja. Cilj rada je da na osnovu detaljne analize postojećeg stanja mikroklime u objektu, a u skladu sa dimenzijama, brojnim stanjem životinja u objektu i rasporeda i efikasnosti postojeće opreme, razmotre potencijalna rešenja poboljšanja stanja mikroklime u objektu. Postojeće stanje ambijenta snimano je u tri merne tačke, raspoređene po objektu tako da se obuhvate zone uticaja ventilatora, ali i zone u kojima je efekat rada ventilatora slabije izražen. Rezultati merenja ukazuju na postojanje problematične zone u objektu u kojoj je efekat provetravanja slab. Međutim, u celom objektu su uočene povećane vrednosti pojedinih zagađivača stajskog vazduha. Na osnovu analize rezultata merenja razmotreni su i potencijalni načini za poboljšanje stanja ambijenta. Predloženo rešenje podrazumeva ugradnju dodatne opreme i manje adaptacije objekta. Kombinovanjem pozitivnih strana postojeće opreme, sa prednostima dodatne opreme uz široke mogućnosti regulacije, može se očekivati značajan efekat poboljšanja stanja mikroklime u posmatranom objektu.
Reference
Andronie, I., Andronie, V., Parvu, M., Berghes, C. (2008) Correlation between the welfare of finishing pigs and growing conditions induced stress. Volume 65(1), str. str. 208-212
Blanes, V., Pedersen, S. (2005) Ventilation flow in pig houses measured and calculated by carbon dioxide, moisture and heat balance equations. Biosystems Engineering, Volume 92(4), October, pp 483-493
Chow, W., Wong, L., Fung, W. (1996) Field measurement of the air flow characteristics of big mechanically ventilated spaces. Building and Environment, Volume 31, Issue 6, November, str. 541-550
Jacobson, L.D. (2007) Animal structures: Air quality. u: Encyclopedia of Agricultural, Food, and Biological Engineering
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2010.