Metrika

  • citati u SCIndeksu: [11]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 57, br. 3, str. 353-368
Svetska finansijska kriza i njene posledice na privredu Srbije
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bMegatrend Univerzitet, Beograd

e-adresasimo.stevanovic@agrif.bg.ac.rs, milanrmilanovic@yahoo.com
Sažetak
U radu je izvršena analiza nastanka finansijske krize u SAD, njeno širenje na realni sektor i druge zemlje, kao posledica međusobne povezanosti ekonomija u procesima globalizacije. 'Američki san' da svaka porodica ima kuću u vlasništvu, koji je podržan od strane države povoljnim hipotekarnim kreditima, doveo je do brzog skoka cena nekretnina i visokog profita u poslovima sa nekretninama. Uključivanjem subprimarnog hipotekarnog tržišta koje je odobravalo hipotekarne kredite klijentima male kreditne sposobnosti, povećalo je broj onih koji ne mogu na vreme da izmire dospele hipotekarne obaveze. Na jednoj strani, aktiviranjem hipoteka, u ponudi se, u kratkom roku našao veliki broj nekretnina, a na drugoj strani, zbog smanjenog kreditnog potencijala banaka usled kašnjenja sa otplatama dospelih rata kredita, cene nekretnina drastično padaju. Zbog veće hipotekarne od tržišne vrednosti nekretnina, banke su zapale u nelikvidnost, koja se kao masovna pojava pretvorila u finansijsku krizu. Finansijska kriza u SAD, koja je prerasla u krizu realnog sektora, vremenski odložena pola godine, prenela se i na privredu Srbije. Svetska finansijska kriza samo je dodatno podstakla i omogućila da na površinu brže isplivaju strukturni poremećaji nastali mnogo pre i tokom procesa tranzicije u privredi Srbije.
Reference
*** (2009) Svetska ekonomska kriza i posledice po privredu Srbije. Beograd: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Adžić, S. (2009) Ekonomska politika u uslovima globalne depresije i finansijske krize-studija slučaja za Srbiju. Ekonomija/Economics, 16 (2), str. 559-610., www.rifin.com
Buturac, G., Rajh, E., Teodorović, I. (2009) Hrvatsko gospodarstvo u svijetlu globalne recesije. Ekonomski pregled, Zagreb, vol. 60, br. 12, str. 663-698
Galić, A. (2008) Hipotekarni krediti - gramzivost i pohlepa. http://www.b92.net/biz/fokus/analiza.php?yyyy=&mm=10&nav_id=322259
Jurčić, Lj. (2010) Financijska kriza i fiskalna politika. Ekonomski pregled, Zagreb, vol. 61, br. 5-6, str. 317-334
Komazec, S. (2010) Globalna finansijska kriza i ekonomska kriza u Srbiji. u: Biblioteka naučno-istraživačkih radova 'Savremena kriza i izazovi budućnosti', Beograd
Kovačević, M. (2010) Pogubna društvena i ekonomska kriza. Balkan magazin, Beograd, 29 april
Ministarstvo privrede Republike Srbije (2005) Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije 2006-2012. Beograd
Pavlović, V., Ljumović, I. (2009) Finansijska regulativa u SAD kao pokretač aktuelne svetske krize. Računovodstvo, vol. 53, br. 5-6, str. 78-93
Prokopijević, M. (2009) Efekti globalne ekonomske krize u Srbiji, i mere za ublažavanje istih. Peščanik, Forum B92., 17.2
Stevanović, S.V., Đorović, M.T., Milanović, M.R. (2008) Analiza nekih rezultata dosadašnje tranzicije u Srbiji i istočnoevropskim zemljama. Ekonomske teme, vol. 46, br. 3, str. 99-110
Škare, M., Stjepanović, S. (2009) Analiza posljedica globalne krize na Hrvatsko gospodarstvo i moguća rješenja. Ekonomija, 16, 2, str. 481-504, www.rifin.com
Živkov,, i dr. (2009) Uticaj svetske ekonomske krize na poljoprivredu Srbije. Beograd: Američka agencija za međunarodni razvoj USAID
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2011.