Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 7 od 277  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 8, br. 15, str. 109-121
Eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja sa osvrtom na stanje u BiH
aVisoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Bosna i Hercegovina
bODS "EPS Distribucija" DOO Beograd, Ogranak Užice, Pogon Priboj, Priboj

e-adresanedzad61@gmail.com, jelenaklekic@gmail.com
Sažetak
Engleski jezik je jedan od retkih stranih jezika koji iz godine u godinu sve više ulazi u svakodnevnicu svih nas. Upotreba engleskog jezika je nužna potreba svakog pojedinca. Izučavanje engleskog jezika u školama, iz tih razloga, počinje još u prvom razredu, time se i pokazuje značaj poznavanja engleskog jezika danas.U ovom radu, bavimo se motivacijom kao jednim od glavnih faktora u nastavi i učenju engleskog jezika, kao i ulogom nastavnika u motivisanju učenika. Veliki uticaj na učenje jezika ima motivacija, bez obzira na intelektualne sposobnosti samih učenika. Veoma često je veoma teško motivisati učenike da uče strani jezik. Često se javljaju i slučajevi da učenici nailaze na barijere pri učenju jezika i nisu dovoljno motivisani da se pozabave problematikom, tako da često i odustanu i nisu spremni da nastave dalje sa učenjem engleskog jezika.
Reference
*** Zakon o privrednim društvima RS
*** Zakon o preuzimanju akcionarskih društava RS
*** Zakon o preuzimanju dioničkih društava F BiH
*** Zakon o privrednim društvima F BiH
Babić, M., Simić, M., Šunje, A., Puljić, M. (2008) Korporativno upravljanje - principi i mehanizmi. Sarajevo: Revicon
Begović, B., et al. (2003) Unapređenje korporativnog upravljanja. Beograd: CLDS
Elfić-Zukorlić, E., Ćatović, A., Bajramović, D., Mašović-Muratović, I. (2018) Država i korporacije - međusobna određenja. Ekonomski izazovi, vol. 7, br. 13, str. 65-73
Međunarodna finansijska korporacija (IFC) (2009) Korporativno upravljanje - priručnik za firme u BiH. Sarajevo
OECD Principi korporativnog upravljanja. www.ecgi.org/codes/documents/principles_se_final.pdf
Tipurić, D. (2006) Nadzorni odbor i korporativno upravljanje. Zagreb: Sinergija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1915108H
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2020.