Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 71, br. 2, str. 298-304
Upravljanje rizicima pri rukovanju trakastim transporterima
Visoka škola strukovnih studija, Beogradska politehnika, Beograd
Sažetak
U radu će biti prikazani svi aspekti koje je neophodno uzeti u obzir za uspešno upravljanje rizicima prilikom rukovanja trakastim transporterima, čijim detaljnim razmatranjem i posvećivanjem pažnje dolazi do maksimalnog iskorišćavanja ovih sredstava što neminovno dovodi i do povećanja produktivnosti. Kako postoje brojni indikatori koji mogu ugroziti uspešno odvijanje proizvodnog procesa prilikom rukovanja trakastim transporterima, u samom radu će biti detaljno razmatran samo jedan od njih. Rizici od nastanka nezgoda ipovređivanja radnika prilikom rukovanja transporterima, dovode do brojnih gubitaka koji su povezani samo sa jednom nezgodom, zbog čega se ovom aspektu mora posvetiti dužna pažnja, pre svega zbog humanizacije rada, a potom i radi eliminisanja nepotrebnih troškova i povećanja produktivnosti u radu.
Reference
*** (2007) SRPS OHSAS 18001:2007 - sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - zahtevi
*** (2005-2015) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Službeni glasnik RS, br. 101/05 i 91/15
*** (2003) A Users Guide to Conveyor Belt Safety-Protection from danger zones. Quebec: Bibliotheque nationale
Beker, I., Stanivuković, D. (2007) Logistika. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Davidović, B. (2012) Intralogistika - unutrašnji transport. Kragujevac: Visoka tehnička škola strukovnih studija
Groover, M.P. (2007) Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Heragu, S.S. (2009) Material handling system. u: Taylor G.D. [ur.] Introduction to Logistics Engineering, Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group, Chapter 7
Jovanović, D. (2010) Oprema za rad i sredstva za zaštitu. Beograd: Visoka škola strukovnih studija Beograd ka politehnika
Sofijanić, S., Milošević, N., Ćurčić, N. (2015) Analiza procene rizika na radnom mestu automehaničara u tehničkom održavanju autobusa u SP Lasta AD, uporednom metodom procene rizika. u: III naučno-stručni skup Politehnika, 04. Decembar 2015, Beograd, Srbija, str. 721-726
Spasić, D. (2003) Ekonomika zaštite na radu. Niš: Grafika 'Galeb'
Sretenović, M. (1996) Mehanizacija pretovara. Beograd: Univerzitet u Beogradu
Tolmač, D., Prvulović, S. (2012) Transportai sistemi. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Univerzitet u Novom Sadu
Vidović, M. (2007) Kvantitativna analiza sistema rukovanja materijalom. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika1602298M
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2016.
Creative Commons License 4.0