Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2008, br. 2, str. 83-88
Izbor načina premošćivanja doline reke Raduše u području ležišta kamenog uglja 'Progorelica' - Baljevac za prolazak trakastog transportera
Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor
Ključne reči: trakasti transporter; profil trase; plavljenje doline; premošćavanje
Sažetak
Važan deo projektovanja eksploatacije kamenog uglja u ležištu 'Progorelica' - Baljevac je rešenje načina transporta uglja trakastim transporterom od površinskog otkopa do utovarne stanice teretne vazdušne žičare u Tadenju. Dužina trakastog transportera od platoa bunkera do dodavača u Tadenju je 515 m. Na osnovu profila terena, urađen je profil trase za trakasti transporter u čijem je središnjem delu dolina kojom protiče reka Raduša. Ona je u letnjem periodu širine ne veće od 3 m, a može i da presuši, ali u kišnom periodu, kada se slije sva voda sa okolnih padina, može da dođe do plavljenja cele doline u širini i do 100 m,odnosno do max. dubine od 4 m a brzina vode u slučaju bujice dostiže 10 m/s. Postoji više načina rešavanja ovog problema. U ovom radu će biti predstavljena dva moguća rešenja, koja su obrađena prema želji investitora, sa ciljem da se ukaže na prednosti svake pojedinačne varijante i ključnog elementa na osnovu kojeg je izabran način premošćivanja doline u ovom konkretnom primeru.
Reference
Buđevac, D., Stipanić, B. (1989) Metalni mostovi. Beograd: Univerzitet u Beogradu, univerzitetski udžbenik
Radosavljević, Ž. (1990) Armirani beton. Beograd: Univerzitet u Beogradu, knjiga 1, univerzitetski udžbenik
Radosavljević, Ž. (1990) Armirani beton. Beograd: Univerzitet u Beogradu, knjiga 2 - teorija graničnih stanja, univerzitetski udžbenik
Radosavljević, Ž. (1990) Armirani beton. Beograd: Univerzitet u Beogradu, knjiga 3 - elementi armiranobetonskih konstrukcija, univerzitetski udžbenik
Zarić, B., Stipanić, B., Buđevac, D. (1989) Čelične konstrukcije u građevinarstvu - univerzitetski udžbenik. Univerzitet u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 27.02.2009.