Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 2 od 84  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 45, br. 1, str. 11-24
Komparativno poređenje dva traktora istog modela
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Ključne reči: snaga; obrtni moment; power boost; traktor; dinamometar
Sažetak
U radu je izmerena i upoređena snaga traktora na priključnom vratilu i obrtni moment dva nova ista modela traktora, koji imaju motore sa konstantno dostupnim power boost-om. Merenja su sprovedena pomoću dinamometra Froment SIGMA 5 u identičnim ambijentalnim i tehničko tehnološkim uslovima. Merenja su urađena na traktorima Case IH Puma 155, nominalne snage 155 KS (114 kW). Na osnovu rezultata zaključeno je da je razlika u maksimalnoj snazi bila 6,66 % (9,2 KS), a razlika u maksimalnom obrtnom momentu je iznosila 4,43 % (32 Nm).
Reference
*** (2016) Power boost testing procedure. Case IH dealer portal, Knowledge articles ID : KA00571831 / 115840
*** (2005) Power boost activation requirements. Case IH dealer portal, Knowledge articles ID : KA00585509 / 209958
Alcock, R. (1986) Tractor-implement systems. 24-25
Božić, S., Radojević, R., Mileusnić, Z. (2006) Operacionalizacija ekonomičnosti potrošnje goriva traktora. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 4, str. 59-69
Butkov, P.P., Prokudin, I.N. (1976) Ekonomija topliv i smazočnih matetrialov. Moskva: Transport
Govoruščenko, N.J. (1979) Avtomobilnoe toplivo, kak Ego ekonomit. Harkov: Viška škola
Hinić, M. (1986) Štednja i supstitucija goriva i maziva kod motornih vozila. Beograd: Vojnoizdavački novinski centar, Biblioteka Pravila i udžbenici
Mićić, J., Ercegović, Đ., Novaković, D., Đević, M., Oljača, M., Radivojević, D., Božić, S. (1997) Savremena poljoprivredna tehnika u biljnoj proizvodnji. Beograd: Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku
Mijatović, A., Tamaš-Simin, M., Vukoje, V. (2018) Ekonomičnost proizvodnje žitarica u organskom sistemu gajenja. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 42(2): 49-57
Novaković, D., Obradović, D., Martinov, M. (2001) Uticaj režima rada traktora na bilans potrošnje goriva. Traktori i pogonske mašine, vol. 6, br. 2, str. 13-18
Sedlák, P., Bauer, F., Čupera, J. (2010) Ověření přesnosti údajů získaných ze sítě CAN-BUS. u: Advances in research of agricultural and environmental engineering, Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, pp. 217-225
Štěrba, P., Čupera, J., Polcar, A. (2011) Automobily: Diagnostika motorových vozidel II. Brno: Avid, s.r.o
Topalo, L. (1996) ABC maziva i goriva za vaše vozilo. Beograd: Trgoauto
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1901011X
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2020.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2006)
Operacionalizacija ekonomičnosti potrošnje goriva traktora
Božić Steva, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2015)
Uticaj stanja penumatika na vučne karakteristike traktora
Simikić M., i dr.

Poljoprivredna tehnika (2005)
Optimizacija parametara radnih elemenata poljoprivrednih mašina za obradu zemljišta
Veljić Milan, i dr.

prikaži sve [10]