Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 85  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 45, br. 1, str. 37-44
Testiranje sejalice za setvu širokorednih useva AMAZONE EDX 6000-TC
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresajturan@polj.edu.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Sažetak
Setveni agregat je jedan od najbitnijih faktora u celokupnoj proizvodnji ratarskih kultura. Njegov značaj se ogleda kako u kvalitetu setve tako i sa ekonomskog aspekta u vidu brzine setve. Parametri rada ovog sistema su pokazatelji kvaliteta rada velikog dela ukupne proizvodnje. Stoga se ovim parametrima mora pokloniti puno pažnje. Količina isejanog semena u redu i razmak između semena su bitni faktori u proizvodnji što ima uticaj na ujednačen rast i razvoj biljaka i stabilan prinos. Ovi parametri zavise od eksploatacionih mogućnosti setvene jedinice sejalice. Aritmetička sredina razmaka (Ks), standardna devijacija razmaka između biljaka (SD) i koeficijent varijacije (CV), obično se koriste za opisivanje uniformnosti setve. Aritmetička sredina razmaka zavisi od semena ili gustina biljaka i uzdužne raspodele. U radu su prikazani podaci dobijeni ispitivanjem sejalice AMAZONE EDX 6000-TC T testom za nezavisne uzorke, testom homogenosti varijanse, Dankanovim testom i LSD testom.
Reference
Barać, S., Milenković, B., Vuković, A., Biberdžić, M., Stanimirović, N. (2011) Rezultati ispitivanja uskoredih sejalica pri setvi raži u agroekološkim uslovima severnog Kosova i Metohije. Poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 13-21
Ječmenica, A. (2001) Sejalice za direktnu setvu KUHN u poljoprivredi Jugoslavije. Traktori i pogonske mašine, vol. 6, br. 1, str. 47-50
Kamgar, S., Noei-Khodabadi, F., Shafaei, S.M. (2015) Design, development and field assessment of a controlled seed metering unit to be used in grain drills for direct seeding of wheat. Information Processing in Agriculture, 2(3-4): 169-176
Kannan, A., Esakkiraja, K., Thimmarayan, S. (2014) Design modifications in multipurpose sowing machine. International Journal of Research in Aeronautical and Mechanical Engineering, Vol.2 Issue.1
Khan, K., Moses, D.S.C., Kumar, A. (2015) The design and fabrication of a manually operated single row multi -crops planter. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS), 8(10): 147-158
Malinović, N., Mehandžić, R. (1991) Komparativno ispitivanje sistema za doziranje i ulaganje semena pri setvi pšenice. u: Simpozijum Naučno tehnički progres u poljoprivrednoj proizvodnji (1991-2000) (XV), Opatija, Hrvatska, str. 246-251
Marode, R.V., Tayade, G.P., Agrawal, S.K. (2013) Design and implementation of multi seed sowing machine. IJMERR, www.ijmerr.com,Vol. 2, No. 4, October
Punjabi, H.C., Agarwal, S., Khithani, V., Muddaliar, V., Vasmatkar, M. (2017) Smart farming using IoT. International Journal of Electronics and Communication Engineering and Technology, 8(1): 58-66
Ramesh, D., Girishkumar, H.P. (2014) Agriculture seed sowing equipments. International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR), 3(7)
Senthilnathan, N., Gupta, S., Pureha, K., Verma, S. (2018) Keshav pureha and shreya verma, fabrication and automation of seed sowing machine using IoT. International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 9(4): 903-912
Thorat, S.V., Kasturi, M.L., Patil, G.V., Patil, R.N. (2018) Design and fabrication of seed sowing machine. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 4 (9): 704-707
Turan, J., Višacki, V., Sedlar, A., Bugarin, R., Meši, M. (2013) Uticaj širine pneumatika na kvalitet rada sejalice i prinos soje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 3, str. 153-158
Višacki, V., Turan, J., Sedlar, A., Zoranović, M., Findura, P. (2013) Komparativno ispitivanje sejalica u setvi suncokreta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 3, str. 159-166
Zerbato, C., Furlani, C.E.A., Ormond, A.T.S., Gírio, L.A.D.S., Carneiro, F.M., da Silva, R.P. (2017) Statistical process control applied to mechanized peanut sowing as a function of soil texture. PLoS One, 12(7): e0180399-e0180399
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1901037X
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka