Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:32

Sadržaj

članak: 10 od 84  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 70, br. 2, str. 281-287
Dinamika kretanja traktora (4x2), i pojava cirkulacije parazitne snage pri pogonu (4x4)
aInstitut 'Kirilo Savić', Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
cUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: traktor; cirkulacija; točkovi; dinamika; kretanje; parazitna snaga; prijanjanje
Sažetak
Pri kretanju traktora sa pogonom na četiri točka (4x4) prianjanje se postiže iskorišćenjem celokupne težine vozila, u odnosu na kretanje vozila sa dva pogonska točka (4x2), kada se iskorišćava samo deo težine vozila, koja se prenosi samo na dva pogonska točka. Vučne karakteristike traktora u obe varijante zavise od ostvarenja optimalnih uslova kretanja točkova i kontaktne površine. U slučaju da dolazi do kinematske neusklađenosti kretanja točkova jednog, u odnosu na drugi pogonski most, a pri određenim tipovima transmisije, tzv. blokiranim razvodom, postoji mogućnost pojave nekorisne snage, odnosno parazitne snage, koja ne samo da ne učestvuje u realizaciji kretanja traktora, već se suprostavlja njegovom kretanju. U ovom radu, dat je kraći prikaz dinamike kretanja traktora na usponu, sa pogonom (4x2) i osvrt na mogućnost pojave parazitne snage pri pogonu (4x4) i posledice koje takva stvorena snaga može da prouzrokuje na samom traktoru.
Reference
Čudakov, D.A. (1962) Osnovi teorije traktora i automobila. Moskva
Guskova, V.V. (1988) Teorija traktora. Moskva: Mašinostroenie
Janković, S., Petrović, P. (1995) Wind up off road vehicle with controlled axes locing transmission. u: PMC of the 4th Asia-Pacific, Regionalna Conferencia of the ISTVS, Japan: International Society for Terra in Vehicle Systems
Litvinov, A.S., Farobin, J.E. (1989) Avtomobil-Teorijsko eksploataciona svojstva. Moskva: Mašinostroenie
Marković, Lj., Petrović, P., Simić, D. (2001) Energetski bilans snage na priključnom vratilu traktora. u: VIti Međunarodni naučno-stručni skup 'Izvor i prenos snage-IPS-01', Podgorica: CEMIMM-Centar za motore i mobilne mašine, str. 317-325
Obradović, D., Petrović, P. (1998) Naučne osnove energetskog potencijala traktora Rakovica-135. u: Dan poljoprivredne tehnike '98 - informacione tehnologije i razvoj poljoprivredne tehnike, VII naučni skup, decembar, Beograd: Institut za poljoprivrednu tehniku, str. 51-52
Petrović, P., Stegenšek, M. (1997) Koeficijenti zaostajanja i preticanja prednjih i zadnjih točkova mobilnih mašina sa pogonom 4x4. u: IV-ti međunarodni naučnostručni skup 'Izvor i prenos snage-IPS-'97', Podgorica, Bečići: Mašinski fakultet, Podgorica, str. 361-370
Petrović, P. (1990) Eksperimentalno-teorijska analiza koeficijenata zaostajanja i preticanja točkova motornih vozila sa pogonom 4x4. u: VI-ti Simpozijum 'Motorna vozila i motori-MVM-'90, Kragujevac: Mašinski fakultet, br. 91, str. 71-78; god. XVI
Petrović, P., Janković, S. (1992) Istraživanje uticaja dinami- čkog poluprečnika kotrljanja točka na pojavu cirku- lacije parazitske snage kod motornih vozila sa pogo- nom 4x4. u: VII-mi Simpozijum‚‚Motorna vozila i motori-MVM-'92, Kragujevac: Mašinski fakultet, br. 92025, str. 175-184
Petrović, P. (1997) Identifikacija diferencijalnih prenosnika sa aspekta uslova eksploatacije pogonskih mašina', (IV-ti Naučni skup 'Pravci razvoja poljoprivrednih traktora - POMT- ‘97'. Traktori i pogonske mašine, Vol. 2, br. 4, str. 85-94
Petrović, P. (1989) Istraživanje uticaja cirkulacije parazitne snage na opterećenje transmisije lakih terenskih vozila. Mašinski fakultet Beograd, Magistarski rad
Petrović, P., Obradović, D. (2006) Analiza trenda razvoja transmisija traktora sa aspekta poboljšanja vučno-dinamičkih karakteristika. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 1, str. 91-99
Petrović, P., Obradović, D., Dumanović, Z. (2006) Naučne osnove razvoja transmisije poljoprivrednih traktora. Traktori i pogonske mašine, vol. 11, br. 3-4, str. 57-62
Runec, M.A. (1978) Spravočnik automobilske tehnike. Moskva: Transport
Todorović, J., Janković, D. (1973) Motorna vozila I. Beograd: Mašinski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1502281P
objavljen u SCIndeksu: 04.11.2015.