Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 36, br. 3, str. 59-67
Eksploatacioni pokazatelji TMA za dopunsku obradu zemljišta u višegodišnjim zasadima
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku, Srbija
bVisoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac
c'13. jul-Plantaže', a.d., Podgorica, Crna Gora

e-adresamzivko@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Ključne reči: traktorsko-mašinski agregat; dopunska obrada zemljišta; eksploatacioni parametric
Sažetak
Proizvodnja voća u aridnim uslovima bez navodnjavanja zahteva obradu zemljišta na čitavoj površini u cilju regulisanja vodno-vazdušnih osobina zemljišta, stvaranja pogodne strukture, razbijanja pokorice i uništavanja korovske vegetacije. Primena takve tehnologije gajenja voća je neophodna za ostvarenje visokih prinosa i ekonomične proizvodnje. Zbog toga dopunska obrada zemljišta u višegodišnjim zasadima ima značajan uticaj na rast i razviće biljaka, prinos i kvalitet plodova. Pravilan izbor i korišćenje sredstava mehanizacije ima presudan uticaj na intenzivnost voćarske proizvodnje. Napredak u tehnologiji gajenja voća podrazumeva korišćenje najsavremenijih tehničkih sredstava za obavljanje agrotehničkih mera. Za pravilan izbor pojedinih sredstava mehanizacije značajno je utvrditi optimalne parametre njihove primene u obradi zemljišta. Utvrđivanje energetskih i eksploatacionih parametara rada različitih traktorsko-mašinskih agregata pri dopunskoj obradi predstavlja predmet ovog istraživanja. Analiza dobijenih podataka, koji ukazuju na prednosti i nedostatke pojedinih načina obrade omogućuje izbor optimalnog agregata za dopunsku obradu u zasadima. Rezultati ispitivanja sredstava mahanizacije u dopunskoj obradi međuredne površine, pokazuju da je najmanja potrošnja goriva ostvarena kod čizel pluga (3,78 l/ha). Njegovim korišćenjem postignuta je dubina rada 6,31 cm, brzina 7,29 km/h i ostvaren učinak od 9,07 ha/dan.
Reference
Ćorović, R. (2001) Osnove fizike zemljišta. Beograd: Poljoprivredni fakultet, udžbenik
Đukić, N. (2004) Mogućnosti uštede energije kod obrade voćnjaka i vinograda. Revija Agronomska saznanja, br. 6, str. 3-6
Favia, F., Celano, G. (2005) I sistemi olivicoli italiani in terreni collinari emontani: Basilicata e Campania. u: II futuro dei sistemi olivicoli in aree marginali: aspetti socio-economici, gestione delle risorse naturali eproduzioni di qualita, Potenza: Laquilone, str. 123-158
Krull, E.S., Skjemstad, J.O., Baldock, J.A. (2004) Functions of soil organic matter and the effect on soil properties. Report GRDC, Project No: CSO 00029, str. 107
Xiloyannis, C., Martinez, R.A., Kosmas, C., Favia, M. (2008) Semi-intensive olive orchards on sloping land: Requiring good land husbandry for future development. Journal of Environmental Management, 89(2): 110-119
Živković, M., Urošević, M., Komnenić, V. (1995) Mogućnosti obrade zemljišta i unošenje mineralnih đubriva u vinogradima. Poljotehnika, br. 5-6, str. 45-48
Živković, M., Urošević, M., Komenić, V. (2010) Eksploatacioni pokazatelji rada traktorsko-mašinskih agregata za osnovnu obradu zemljišta u višegodišnjim zasadima. Poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 3, str. 85-93
Živković, M., Urošević, M., Komnenić, V., Dražić, D., Radivojević, D. (2009) Aspekti obrade zemljišta u višegodišnjim zasadima. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3, str. 65-69
Živković, M., Radivojević, D., Urošević, M., Dražić, D. (2006) Izbor tma za duboku obradu zemljišta pri podizanju višegodišnjih zasada. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 2, str. 55-61
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka