Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 22  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 23, br. 89-90, str. 49-60
Uticaj Kovida-19 na izveštavanje o transfernim cenama
aNexia Star doo, Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd

e-adresamilos.karajovic@gmail.com, milica.kalicanin@fpsp.edu.rs, zoran.kalicanin@fpsp.edu.rs
Ključne reči: povezana lica; transferne cene; smernice OECD; interkompanijske transakcije; prilagođavanja finansijskih pokazatelja
Sažetak
Ovaj članak ima za cilj da istakne još jedan aspekt uticaja Kovida-19 na poslovanje privrednih društava. Obrađuje tematiku transfernih cena iz jednog novog ugla, odnosno usled novih okolnosti otežanog poslovanja izazvanog pandemijom. U novom poslovnom ambijentu izveštavanje o transfernim cenama treba da pretrpi značajna prilagođavanja u odnosu na dosadašnju praksu i da obezbedi kvalitetnu i validnu osnovu za zaključivanje o ispunjenosti principa "van dohvata ruke".
Reference
*** File: EU-27, development of industrial production, January to June 2020. dostupno na: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:EU-27,_development_of_industrial_production,_January_to_June_2020.png
*** COVID-19 and Transfer Pricing Policy: A Lookback Analysis of Routine Returns. Italy: KPMG
*** Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom 'van dohvata ruke'
*** Uticaj pandemije COVID 19 na poslovanje preduzeća u Srbiji. dostupno na: https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/220420/220420vest12.html
*** INSIGHT: Transfer Pricing Adjustments to the Covid-19 Economic Downturn. dostupno na: https://news.bloombergtax.com/transferpricing/insight-transfer-pricing-adjustments-in-the-covid-19-economic-downturn
*** Treći, završni ciklus ankete 'Zajedno kroz krizu'. dostupno na: https://saradnja.rs/portfolio/treci-zavrsni-ciklus-ankete-zajedno-kroz-krizu
*** (2013-2019) Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu 'van dohvata ruke' primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija među povezanim licima. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 61/2013, 8/2014 i 94/2019
*** Upitnik - Uticaj COVID 19 pandemije na poslovanje malih i mikro preduzeća. dostupno na: https://odgovornoposlovanje.rs/mala-i-srednjapreduzeca/upitnik-uticaj-covid-19-pandemije-na-poslovanje-malih-imikro-preduzeca
*** COVID-19 implications for transfer pricing. dostupno na: https://www.financierworldwide.com/covid-19-implications-for-transferpricing#.X09m48gzZPZ
*** (2019) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, broj 86
Srpsko fiskalno društvo, OECD (2011) Smernice OECD za primenu pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Rev2090049K
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka