Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 22  
Back povratak na rezultate
Utvrđivanje transfernih cena u multinacionalnim kompanijama
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresatatjana.jovanovic@eknfak.ni
Sažetak
Pitanje transfernih cena u poslovanju multinacionalnih kompanija u savremenim uslovima poslovanja poprima strategijski značaj. Ocena performansi i harmonizacija ciljeva svih divizija i multinacionalne kompanije kao celine, determinisani su primenjenim pravilima i metodama formiranja transfernih cena. Utvrđivanje transfernih cena u multinacionalnim kompanijama usložnjeno je diferenciranošću poreskih sistema zemalja u kojima su locirane divizije. Usled različitih poreskih stopa na dobit, vrši se transferisanje dobitka iz zemalja sa većim poreskim stopama u zemlje sa nižim poreskim stopama. S tim u vezi, cilj ovog rada je da ukaže na značaj transfernih cena i metoda njihovog utvrđivanja u multinacionalnim kompanijama. U toku izrade članka biće primenjene metode analize na bazi relevantne i raspoložive inostrane literature i prakse, metode sinteze i metode komparacije. Od rada se očekuje da domaćoj i stručnoj javnosti ukaže na fenomen transfernih cena i njihove implikacije na performanse divizija i multinacionalne kompanije u celini.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka