Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 4 od 413  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 15, br. 2, str. 31-47
Politika inovacija poslovnih subjekata u industriji kao faktor održivog razvoja u tranzicionom okruženju
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
bPrivredni sud, Beograd

e-adresavladam338@gmail.com
Sažetak
Inovacije imaju primarnu ulogu u današnjem modelu ekonomskog rasta i smatraju se bitnim faktorom održivog razvoja. U tom cilju potrebno je definisanje adekvatne inovacione politike, kao i izgradnja inovacione klime, koju treba ojačati kako na makro, tako i na nivou poslovnih subjekata. Osnovni cilj istraživanja u ovom radu je analiza uticaja inovacione politike poslovnih subjekta u industriji Srbije kao faktoru održivog razvoja u tranzicionom okruženju. Polazna hipoteza podrazumeva da najveći broj poslovnih subjekata u industriji Srbije svoju konkurentnost ne temelji na razvoju inovativnosti, kao što je praksa u razvijenim zemljama. U radu se sublimira šta je potrebno poslovnim subjekatima u industriji Srbije da bi inovacije bile brojnije i efikasnije. Rad se sastoji od istraživanja teorijskog karaktera koje je realizovano u skladu sa tehnikama metodologije naučnoistraživačkog rada.
Reference
Afauh, A. (2003) Innovation management: Strategies, Implementation and Profits. Oxford: Oxford University Press
Barbier, E.B., Markandya, A. (1990) The Conditions for Achieving Environmentally Sustainable Development. European Economic Review, 34(2-3), pp. 659-669
Bošković, D. (1976) Tehnološke inovacije i produktivnost. Beograd: Rad
Cassiman, B., Veugelers, R. (2006) In Search of Complementarity in Innovation Strategy: Internal R&D and External Knowledge Acquisition. Management Science, 52(1): 68-82
Castells, M. (2000) Informacijsko doba - ekonomija, društvo i kultura - uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing
Castells, M. (2001) The Internet Galaxy. Oxford: Oxford University Press
Dasgupta, P.S., Heal, G.M. (1979) Economic Theory and Exhaustible Resources. Cambridge: Cambridge University Press
Dukić, D. (2011) Strategija inovativnosti kao faktor održivog razvoja u tranzicionom okruženju. Svarog, Banja Luka, (3), str. 94-103
European Commission (EC) (2006) 2006 Innobarometer on cluster's role in facilitating innovation in Europe: Analytical report. Flash Eurobarometer 187. Preuzeto 10.04.20-20. ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_187_eu.pdf
Republički zavod za Statistiku (RZS) (2019) Saopštenje br 172 - indikatori inovativnih aktivnosti, 2016-2018. Beograd
Schumpeter, J. (1982) Kapitalizam, socijalizam i demokracija. Zagreb: Globus
Solow, R.M. (1974) Intergenerational Equity and Exhaustible Resources. Review of Economic Studies, 41: 29-29
Solow, R.M. (1993) Sustainability: An economists perspective. u: Dorfman Robert, Dorfman Nancy S. [ur.] Economics of the Environment: Selected Readings, New York: W.W. Norton, str. 179-87
Stošić, B. (2007) Menadžment inovacija - ekspertni sistemi, modeli i metod. Beograd: FON
Trott, P. (2005) Inovation Management and New Product Development. Harlow, Essex: Pearson Education Limited, CM 202JE
World Economic Forum (2020) The global competitiveness reports 2019. Geneva, Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
Zjalić, L.M. (2007) Inovativnost - nezaobilazan činilac razvoja. Međunarodni problemi, vol. 59, br. 1, str. 155-182
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2002031M
primljen: 10.07.2020.
prihvaćen: 12.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci