Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 4 od 412  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 17, br. 1, str. 45-62
Politika ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije od 2000. do 2018. godine
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka + Institut za evropske studije, Beograd

e-adresarajko.petrovic@ies.rs
Sažetak
Ravnomerni regionalni razvoj predstavlja jedan od temelja održivog privrednog rasta i razvoja svake zemlje. Republika Srbija se, tokom godina koje su usledile nakon demokratskih promena 2000. godine, našla u vrtoglavim tranzicionim procesima. Jedno od ključnih tranzicionih pitanja bila je i politika ravnomernog regionalnog razvoja. Stoga cilj ovog istraživanja predstavlja ispitivanje mehanizama i instrumenata ravnomernog regionalnog razvoja u Republici Srbiji u periodu od 2000. do 2018. godine, kao i efekata koje je njihova primena ostvarila u praksi. Rezultati istraživanja ukazuju na prisustvo neravnomernog regionalnog razvoja tokom čitavog posmatranog perioda. Iako je, u normativnom smislu, postavljen okvir za sprovođenje sveobuhvatnih i razvojnih reformi u ovoj oblasti, rezultati u praksi izostaju. Razlozi tome se kriju u slabo decentralizovanoj državi, parcijalnim reformskim koracima sprovođenim isključivo odozgo-nadole, neefikasnoj koordinaciji subjekata regionalnog razvoja, ali i u nepovoljnom istorijskom nasleđu u ovoj oblasti. Zaključno, ističemo da proces pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji predstavlja veliku šansu za uravnoteženje njenog regionalnog razvoja, s obzirom da Evropska unija sve više pažnje posvećuje upravo regionalnom razvoju kroz svoje institucije i mehanizme regionalne politike. U istraživanju ćemo korisiti metode analize i analize sadržaja dokumenata, studije slučaja i komparativnu metodu.
Reference
*** Nacionalni plan regionalnog razvoja. Jedinstveni informacioni sistem od značaja za regionalni razvoj, http://www.regionalnirazvoj.gov.rs/Lat/ShowNARRFolder.aspx?mi=71 (29.6.2018)
*** (2009/2010) Uredba o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 109 i 46
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 98
*** (2009-2015) Zakon o regionalnom razvoju. Službeni glasnik Republike Srbije, 51/2009, 30/2010, 89/2015
Antić, Č., i dr. (2012) Izveštaj o regionalizaciji Republike Srbije 2012. Beograd: Napredni klub
Đorđević, M., Obradović, S., Lojanica, N. (2014) Komparativna analiza regionalne razvijenosti Šumadijskog i ostalih regiona u Republici Srbiji. u: Maksimović Ljiljana, Stanišić Nenad [ur.] Stanje i perspektive ekonomskog razvoja grada Kragujevca - zbornik radova, Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 53-60
Jakopin, E., Perišić, A. (2009) Efekti integracije Srbije u EU na regionalni razvoj. Beograd: FEFA
Kwat, N. Balanced Regional Development: Meaning and Considerations. Economics Discussion, http://www.economicsdiscussion.net/india/balanced-regional-development-meaning-and-considerations/19022 (28.6.2018)
Mijačić, D. (2012) Decentralizacija, regionalizam i regionalni razvoj u Republici Srbiji. Inter Newsletter, 01/12: 1-5
Mijačić, D. (2014) Regionalni razvoj: bez dobrog naslova ili bez jasne vizije. Policy Brief, http://www.lokalnirazvoj.org/upload/Publication/Documents/2014_05/Regionalni_razvoj_bez_dobrog_naslova_ili_bez_jasne_ vizije.pdf (29.6.2018)
Mirić, O. (2009) Regionalna politika Evropske unije kao motor ekonomskog razvoja. Beograd: Evropski pokret u Srbiji
Mladenović, B. (2017) Siromaštvo u Republici Srbiji 2006-2016. godine. Beograd: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije
Mojsilović, M., Klačar, B., Radović, N. (2011) Decentralizacija u Srbiji - od neefikasne države do jake lokalne samouprave u Srbiji. u: Belić Jelena [ur.] Primenom evropskih standarda do regionalnog razvoja Srbije - zbornik radova, Beograd: Fond centar za demokratiju, 81-89
Molnar, D.S. (2013) Regionalne nejednakosti i privredni rast - primer Srbije. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Ocokoljić, S., Dolapčev, V. (2014) Od principa do prakse - ka delotvornim i efikasnim regionalnim razvojnim agencijama u Republici Srbiji. Beograd: Beogradska otvorena škola
OECD Regional Development Policy. http://www.oecd.org/cfe/regionalpolicy/regionaldevelopment.htm (28.6.2018)
O'sullivan, F. (2017) Where Europe's GDP is rising and Falling. Citylab, jan 18, https://www.citylab.com/design/2017/01/where-europes-gdpis-rising-and-falling/513461/ (10.10.2018)
Rosić, B. (2014) Regionalni aspekt privrednog razvoja Srbije - iskustva i perspektive. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu-Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija
Vlada Republike Srbije (2007) Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije za period od 2007.g. do 2012.g. Beograd
Vlada Republike Srbije (2008) Nacionalna strategija održivog razvoja. Beograd
Vukmirović, J. (2013) Regionalni razvoj kao preduslov za izlazak iz krize. Makroekonomske analize i trendovi, (219): 39-43. Retrieved from: http://www.ecinst.org.rs/sites/default/files/mat-kratki/temabroja219.pdf
World Economic Forum The world's biggest economies in 2018. https://www.weforum.org/agenda/2018/04/the-worlds-biggest-economies-in-2018/ (10.10.2018)
Zakić, K., Sun, M. (2018) Kineski regionalni model razvoja - strateške lekcije. u: Kostić Dragan, i dr. [ur.] Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije Regionalni razvoj i prekogranična saradnja, Pirot: UO Privredna komora Pirot, 213-225
Zdravković, G. (2016) Demografske promene stanovništva Srbije između dva popisa, 2002-2011. godine. Timočki medicinski glasnik, vol. 41, br. 4, str. 293-301
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2001045P
primljen: 05.07.2018.
prihvaćen: 10.10.2018.
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2020.
Creative Commons License 4.0