Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 36  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 20, br. 4, str. 186-188
Pregled mogućnosti korišćenja različitih komunikacionih kanala za potrebe prikupljanja podataka
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresanpero@uns.ac.rs
Projekat:
Sušenje voća i povrća iz integralne i organske proizvodnje kombinovanom tehnologijom (MPNTR - 31058)

Ključne reči: komunikacija; podaci; akvizicija; trendovi
Sažetak
Stalan i nesmetani pristup podacima je zahtev koji se sve više podrazumeva u 21. veku. Bez obzira da li se radi o procesnoj industriji, poljoprivrednoj proizvodnji ili na primer laboratorijskoj primeni, zahtevi za prikupljanjem različitih tipova podataka su donekle slični. Zašto se javlja tolika potreba za pristupom informacijama i koje mogućnosti obezbeđuje današnja tehnologija? Jedan od razloga je želja za bržim pristupom podacima radi njihove analize i mogućnosti pravovremenog reagovanja na događaje koji utiču na posmatrani sistem. Bez obzira da li se radi o mobilnim ili stacionarnim sistemima, današnja tehnologija pruža široku lepezu rešenja uzimajući u obzir potrebnu brzinu prenosa podataka i potrebne količine podataka. Brz razvoj mobilnih komunikacija i široko rasprostranjen pristup internetu nude velike mogućnosti i alate za prikupljanje podataka kako kod mobilnih tako i kod stacionarnih objekata. Razvoj mobilnih komunikacija omogućuje da ovakva rešenja u nekim slučajevima budu potpuno konkurentna, po mogućnostima prenosa podataka, sa ostalim tipovima komunikacije. U zavisnosti od konkretne primene zahtevi za količinom podataka i frekvencijom njihovog osvežavanja variraju od prenosa par alfa-numeričkih karaktera u određenim vremenskim intervalima do živog prenosa slike i zvuka određenog kvaliteta. Cilj ovog rada je da razmotri pregled mogućnosti korišćenja različitih tipova komunikacija u svrhu ispunjavanja zadatih zahteva prilikom prikupljanja podataka i predloži alat za primenu u okviru različitih oblasti, od naučno istraživačkih primena do primena u okviru proizvodnih procesa. Odabir odgovarajućeg načina prenosa podataka treba da zadovolji potrebe koje su postavljenje a da pri tome vodi računa o smanjenju troškova i korišćenju lako dostupne komunikacije.
Reference
Bugarski, V., Kulić, F., Francuski, L., Vasić, V. (2008) Realizacija distribuiranog sistema za nadzor i upravljanje hladnjačom. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 3, str. 168-170
Bugarski, V., Nikolić, P., Kamenko, I. (2014) Summarized information from multiple plants in one monitoring system: Advantages and disadvantages on example of boilers. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 18, br. 1, str. 22-24
Bugarski, V., Kulić, F., Jeličić, Z., Vasić, V., Oros, Đ. (2007) Koncepcija i realizacija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u procesu proizvodnje mineralnih đubriva. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 11, br. 4, str. 187-190
Caro, D. (2016) Industrial data communications protocols and application layers. u: Industrial Wireless Sensor Networks: Monitoring, Control and Automation, 3-23
Chung, S., Kang, S., Bae, K., Ryu, M., Kim, Y. (2015) The potential of remote monitoring and control of protected crop production environment using mobile phone under 3G and Wi-Fi communication conditions. Engineering in Agriculture, Environment and Food, 8(4): 251-256
Nicholson, A., Webber, S., Dyer, S., Patel, T., Janicke, H. (2012) SCADA security in the light of Cyber-Warfare. Computers & Security, 31(4): 418-436
Nikolić, P., Kulić, F., Bugarski, V. (2009) Cost based connections analysis in industrial plants. u: 53rd ETRAN Conference, Vrnjačka Banja, Serbia, 15 - 18. June, Proc
Nikolić, P., Bugarski, V., Matić, D. (2010) Application example of interconnectivity control and supervisor equipment in the process plant industry. u: 54th ETRAN Conference, Donji Milanovac, Serbia, 7 - 10. June, Proc
Nikolić, P., Matić, D., Bugarski, V., Kamenko, I. (2011) Korišćenje WEB tehnologija u nadzoru i upravljanju potrošnjom energije. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 2, str. 103-105
Nikolić, P., Bugarski, V., Kulić, F., Oros, Đ. (2010) Praktični primer povezivanja pogona procesne industrije u jedinstveni nadzorno upravljački sistem. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 2, str. 109-111
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2017.