Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 79  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 18, br. 3, str. 255-266
Zeleni koridori kao metod ubrzanja prometa robe u okviru CEFTA regiona tokom pandemije COVID-19
aInstitut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Srbija
bSŠ "Hiljadu trista kaplara", Ljig
cMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Niš

e-adresasanja@diplomacy.bg.ac.rs, dejanmladenovic.ljig@gmail.com, sasadjordjevic1809@gmail.com
Projekat:
Rad je nastao u okviru naučnoistraživačkog projekta "Srbija i izazovi u međunarodnim odnosima 2021.godine", koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a realizuje Institut za međunarodnu politiku i privredu 2021. godine.

Ključne reči: pandemija COVID-19; zdravstvena bezbednost; Zeleni koridori; CEFTA; trgovina; transport
Sažetak
Rad ukazuje na promene koje su nastale u načinu života i privređivanja usled pandemije COVID-19, te naglašava potrebu da se u savremeno razvijanje koncepta globalne bezbednosti uključe indikatori pojedinih zdravstvenih rizika i pretnji. Aktuelna pandemija je ugrozila život u svakoj državi, prvenstveno visokom stopom smrtnosti, ali i ograničavanjem ekonomskih tokova. Radi uspostavljanja normalnog protoka kritične robe u ovakvim vanrednim okolnostima, uspostavljeni su tzv. "Zeleni koridori" u okviru šest zemalja CEFTA. Prvenstvo prolaza i kratko zadržavanje na granici za hranu, lekove i zaštitnu opremu, na određenom broju graničnih prelaza tokom 24 časa, glavne su karakteristike uspostavljenog režima, koji je brzo ispoljio svoje pozitivne efekte, pre svega u domenu stabilizacije nacionalnih tržišta ključnim resursima.
Reference
*** Spoljnotrgovinska robna razmena, za tekući period i septembar 2020. (saopštenje za javnost 30.10.2020), (08/02/2021). https://publikacije.stat.gov.rs/ g2020/doc/g202018019.docx
Jelisavac, S. (2008) Uticaj CEFTA sporazuma na trgovinu u regionu Jugoistočne Evrope. u: Centralnoevropska zona slobodne trgovine i interesi Srbije, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 138
Narodna banka Srbije (2020) Makroekonomska kretanja u Srbiji. Beograd, 2020
Petreski, M. (2018) Has CEFTA Increased Members' Mutual Trade?: Evidence with an Enlarged Set of Plausibly Exogenous Instruments. Finance a Uver, 68(3): 313
Zirojević, M., Jelisavac-Trošić, S. (2011) Political and Economic Cooperation in the Western Balkans: Oportunities and Obstacles. u: Japan and Serbia: Regional Cooperation and Border Issues: A Comparative Analaysis, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 187
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev2103255J
primljen: 26.02.2021.
prihvaćen: 09.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka