Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 22, br. 2, str. 61-68
Novi hibridi suncokreta tolerantni na tribenuron-metil
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bOdeljenje za priznavanje sorti, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Beograd

e-adresasandra.cvejic@nsseme.com
Projekat:
Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene (MPNTR - 31025)

Sažetak
Stvaranjem hibrida suncokreta tolerantnih na sulfonil-ureu tj. tribenuron-metil omogućeno je korišćenje šire palete herbicida za efikasno suzbijanje korova u toku vegetacionog perioda. Zahvaljujući ovoj tolerantnosti znatno je olakšana borba protiv širokolisnih korova, posebno palamide, u usevu suncokreta. U ponudi Instituta za ratarstvo i povrtarstvo su četiri nova hibrida NS SUMO SUN, NS SUMO STAR, NS SUMO SjAj i NS SUMO SOL, registrovanih u 2016. godini. Hibridi priradaju grupi ranih i srednje ranih hibrida suncokreta, pokazuju visok potencijal rodnosti i imaju visok sadržaj ulja u semenu. Prilagođeni su gajenju u različitim agroekološkim uslovima jer imaju široku adaptabilnost na uslove proizvodnje. Svi hibridi imaju otpornost prema volovodu (Orobanche cumana Wallr), rase od A-E i visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, beloj truleži (Sclerotinia sclorotiorum), rđi (Puccinia helianthi) i dr. U radu su prikazani rezultati prinosa semena i ulja komisijskih ogleda Odeljenja za priznavanje sorti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.
Reference
Al-Khatib, K., Baumgartner, J.R., Currie, R.S. (1999) Survey of common sunflower (Helianthus annuus) resistance to ALS inhibiting herbicides in northeast Kansas. u: Proceedings of 21th sunflower research workshop, Bismark: National Sunflower Assocication, 210-215
Cvejić, S., Jocić, S., Malidža, G., Radeka, I., Miklič, V., Jocković, M., Stojanović, D. (2016) Novi Clearfield®Plus hibridi suncokreta - NS Samuraj CLP i NS Smaragd CLP. u: 57. Savetovanje Proizvodnja i prerada uljarica sa medjunarodnim učešćem, Zbornik Radova, 19-24. jun, 2016. Herceg Novi, Crna Gora, 43-50
Jocić, S., Cvejić, S., Hladni, N., Marinković, R., Miladinović, D., Miklič, V., Dedić, B., Imerovski, I., Dimitrijević, A., Ćirić, M., Jocković, M. (2012) Dosadašnja dostignuća u oplemenjivanju suncokreta. u: Zbornik referata sa 46. Savetovanja agronoma Srbije, Zlatibor, 29-40
Jocić, S., Škorić, D., Malidža, G. (2001) Oplemenjivanje suncokreta na otpornost prema herbicidima. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 223-233
Jocić, S., Malidža, G., Škorić, D. (2004) Suncokret tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 65, br. 1, str. 81-89
Jocić, S., Malidža, G., Cvejić, S., Hladni, N., Miklič, V., Škorić, D. (2011) Development of sunflower hybrids tolerant to tribenuron methyl. Genetika, vol. 43, br. 1, str. 175-182
Malidža, G., Jocić, S., Škorić, D., Orbović, B. (2004) Clearfield*sistem proizvodnje suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 279-290
Malidža, G., Jocić, S., Škorić, D., Orbović, B. (2006) Suzbijanje korova u suncokretu tolerantnom prema tribenuron-metilu. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 323-332
Miller, J.F., Al-Khatib, K. (2000) Development of herbicide resistant germplasm in sunflower. u: Proceedings of 15th International Sunflower Conference, 12-15 June, Toulouse-France, Tome II, str. 0-37
Sala, C.A., Bulos, M., Altieri, E., Ramos, M.L. (2012) Genetics and breeding of herbicide tolerance in sunflower. Helia, 35(57): 57-69
Škorić, D., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N., Marinković, R., Atlagić, J., Panković, D., Vasić, D., Miladinović, F., Gvozdenović, S., Terzić, S., Sakač, Z. (2006) Dostignuća u oplemenjivanju suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 131-172
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/selsem1602061C
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka