Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 19, br. 3, str. 185-192
Uticaj primene okvašivača na efikasnost tribenuron-metila u suzbijanju korova u pšenici
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Sažetak
Tokom 2002. godine proveravana je efikasnost tribenuron-metila za suzbijanje korova u pšenici i u ovom radu su prikazani rezultati tih ispitivanja. Primenom 7.5 g a.m/ha postiže se dobra efikasnost u suzbijanju: Bilderdykia convolvulus, Stellaria media, Brassica nigra, Sinapis arvensis i Lamium purpureum. Tribenuron-metil, u istoj količini primene, zadovoljavajuće suzbija (75-90 %) Chenopodium album, a slabo (<75 %) Cirsium arvense Consolida regalis, Galium aparine, Polygonum aviculare, Veronica hederifolia i Fumaria officinalis. Povećavanjem količine primene, a pogotovo uz dodatak okvašivača, povećava se i efikasnost u suzbijanju ovih otpornijih korova. Slaba efikasnost ispoljena je u svim varijantama ogleda u suzbijaju Fumaria officinalis i Veronica hederifolia, tako da se može preporučiti primena tribenuron-metila u kombinaciji sa jedinjenjima koja će proširiti spektar delovanja i na ove otpornije korove, ukoliko su brojnije zastupljeni u usevu pšenice.
Reference
*** (2001) Pravilnik o metodama za ispitivanje pesticida. Službeni list SRJ, 63
Ahrens, H.W. (1994) Herbicide handbook. Washington: Weed Science Society of America
Čamprag, D. (1995) Štetočine, bolesti i korovi strnih žita i njihovo suzbijanje. Biljni lekar, 5, 471-475
European and Mediterranean Plant Protection Organization (1998) Guidelines for the efficacy evaluation of herbicides: Weed in cereals. u: OEPP/EPPO Standards for the efficacy evaluation of plant protection products, Herbicides & Planth Growth Regulators, Paris, vol. 4, 67-72
Ferguson, D.T., Schehl, S.E., Hageman, L.H., Lepone, G.E. (1985) DPX-L5300: A new cereal herbicide. u: The 1985 British Crop Protection Conference - Weeds, 43-48
Mitić, N.V., Savčić-Petrić, S.Lj. (2002) Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Jugoslaviji 2002. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije
Muntan, L., Bentivelli, A. (1987) Weed control in winter cereals with DPX-L5300 in Mediterranean countries. British Crop Protection Conference-Weeds, 2, 445-451
Stefan, S., Bucur, E., Galani, G. (2001) Sulfonylurea herbicides used in Romania for weed control in winter wheat. British Crop Protection Conference-Weeds, 2, 651-656
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka