Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 66, br. 3-4, str. 175-183
Silvatična trihineloza - uloga divljih životinja u ciklusu širenja trihineloze u Srbiji
aNaučni institut za veterinarstvo 'Novi Sad', Novi Sad
bInstitut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd
Ključne reči: trihinela; silvatične i sinantropne životinje
Sažetak
Trihineloza je parazitska zoonoza koju izazivaju larve parazita iz roda Trichinella. Srbija spada u zemlje u kojima je T. spiralis pored domaćih životinja, prisutna kod sinantropnih i silvatičnih životinja. U radu su prikazani rezultati ispitivanja raširenosti trihineloze kod pojedinih vrsta silvatičnih i sinantropnih životinja, sa ciljem utvrđivanja uloge divljih životinja u prirodnom ciklusu trihineloze u našoj zemlju. Ukupno je ispitano 155 uzoraka divljih svinja, lisica, šakala i pacova. Uzorci su ispitani metodom veštačke digestije uz pomoć magnetne mešalice prema Commision Regulation (EC) No 2075/2005. Determinacija izolovanih mišićnih larvi obavljena je metodom lančane reakcije polimeraze (PCR). Ispitivanjima je ustanovljena relativno visoka prevalenca trihineloze kod lisica (5%) i šakala (8,33%) na teritoriji Vojvodine. Stepen infestacije kod karnivora u Srbiji (10-30 larvi/10g) je mnogo veći u odnosu na zemlje u kojim nema trihineloze domaćih životinja. Prevalenca trihineloze divljih svinja nije velika, 0,82%, međutim kod njih je utvrđen vrlo visok stepen infestacije (1100 larvi/g). Prema našim rezultatima prevalenca trihineloze i stepen infestacije pacova prikupljenih sa farmi na kojim postoji trihineloza svinja je izuzetno veliki, prevalenca je veća od 80% sa stepenom infestacije od 900 larvi/g. Izolovane mišićne larve determinisane su kao pripadnici vrste T. spiralis. Na rasprostranjenost trihinele u velikoj meri utiču loši socioekonomski uslovi, nedovoljna edukacija uzgajivača, odsustvo ili slaba veterinarska kontrola, nepravilno uklanjanje leševa životinja. Trihineloza domaćih svinja je raširena u Srbiji i predstavlja značajan rizik za zdravlje ljudi. Prikazani podaci ukazuju na to da je u mere kojima se redukuje trihineloza u populaciji domaćih životinja neophodno uključiti i one za sprečavanje širenja trihineloze sa domaćih svinja na silvatične životinje.
Reference
*** (2005) Commission Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat. European Commission
Appleyard, G.D., Zarlenga, D., Pozio, E., Gajadhar, A.A. (1999) Differentiation of Trichinella Genotypes by Polymerase Chain Reaction Using Sequence-Specific Primers. Journal of Parasitology, 85(3): 556
Brglez, J. (1988) The incidence of trichinellosis in some wild animals in Yugoslavia. u: Proceedings of the Seventh International conference of Trichinellosis, Alicante, Spain, 2-6.10., 412-5
Cambell, W.C. (1983) Epidemiology I: Modes of transmission. u: Cambeill W.C. [ur.] Trichinella and Trichinosis, New York: Plenum press, 425-44
Cvetkovic, J., Teodorovic, V., Marucci, G., Vasilev, D., Vasilev, S., Cirovic, D., Sofronic-Milosavljevic, L. (2011) First report of Trichinella britovi in Serbia. Acta Parasitologica, 56(2): 232-235
Čuperlović, K., Lalić, R., Ivanovska, D., Sofronić, Lj., Bezbradica, Lj., Đorđević, M., i dr. (1989) Epizootology and prevalence of swine trichinellosis in an endemic locus in Yugoslavia. Acta Vet, Belgrade, 39, 235-40
Djordjevic, M., Bacic, M., Petricevic, M., Cuperlovic, K., Malakauskas, A., Kapel, C.M.O., Murrell, K.D. (2003) Social, political, and economic factors responsible for the reemergence of trichinellosis in Serbia: A case study. Journal of Parasitology, 89(2): 226-231
Đorđević, M.R. (1989) Raširenost trihineloze svinja u nekim enzootskim područjima SR Srbije i poređenje pouzdanosti nekih direktnih dijagnostičkih metoda. Beograd, doktorska disertacija
Enemark, H.L., Bjørn, H., Henriksen, S.A., Nielsen, B. (2000) Screening for infection of Trichinella in red fox (Vulpes vulpes) in Denmark. Veterinary parasitology, 88(3-4): 229-37
Murrell, K.D., Stringfellow, F., Dame, J.B., Leiby, D.A., Duffy, C., Schad, G.A. (1987) Trichinella spiralis in an Agricultural Ecosystem. II. Evidence for Natural Transmission of Trichinella spiralis spiralis from Domestic Swine to Wildlife. Journal of Parasitology, 73(1): 103
Murrell, K.D., Lichtenfels, R.J., Zarlenga, D.S., Pozio, E. (2000) The systematics of the genus Trichinella with a key to species. Vet Parasitol, 93(3-4): 293-307
Nagano, I., Wu, Z., Matsuo, A., Pozio, E., Takahashi, Y. (1999) Identification of Trichinella isolates by polymerase chain reaction: Restriction fragment length polymorphism of the mitochondrial cytochrome c-oxidase subunit I gene. International journal for parasitology, 29(7): 1113-20
Pozio, E., Zarlenga, D.S. (2005) Recent advances on the taxonomy, systematics and epidemiology of Trichinella. International journal for parasitology, 35(11-12): 1191-204
Pozio, E. (2007) World distribution of Trichinella spp. infections in animals and humans. Veterinary Parasitology, 149(1-2): 3-21
Sambrook, J., Fritsch, E.F., Maniatis, T., ur. (1989) Molecular cloning: A laboratory manual. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press
Tešić, M., Nedić, D., Baltić, M., Božić, D., Stojiljković, Lj., Plavšić, B., Tajdić, N., Mirilović, M., Rajković, M. (2011) Efekti primene programa kontrole trihineloze na endemskom području u Srbiji. Acta veterinaria, 61(1): 77-87
Zarlenga, D.S., Dame, J.B. (1992) The identification and characterization of a break within the large subunit ribosomal RNA of Trichinella spiralis: Comparison of gap sequences within the genus. Molecular and Biochemical Parasitology, 51(2), 281-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/VETGL1204175P
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2016.

Povezani članci

Veterinarski glasnik (2011)
Epidemije trihineloze u AP Vojvodini u periodu 2000-2009. godine
Šeguljev Zorica, i dr.

Veterinarski glasnik (2012)
Određivanje vrsta Trihinela primenom PCR metode
Vasilev Saša, i dr.

Acta veterinaria (2011)
Efekti primene programa kontrole trihineloze na endemskom području u Srbiji
Tešić M., i dr.

prikaži sve [21]