Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, br. 3, str. 203-222
Istraga u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine
aUstavni sud Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
bUprava za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Sažetak
Novi pristup u suzbijanju kriminaliteta otvara mnoga složena pitanja u uređenju krivičnog postupka. Sadašnje reforme krivičnog postupka prate savremene tendencije na području borbe protiv korupcije i organizovanog kriminaliteta, te dinamičan razvoj na području zaštite prava i sloboda čovjeka. U razdoblje dalekosežnih promjena u postupku otkrivanja i dokazivanja krivičnih djela i zahvata u osnovna prava i slobode čovjeka odnedavno je ušla i Bosni i Hercegovini. Cilj svih ovih promjena može se predstaviti kao: efikasnija borba protiv rastuće korupcije i organizovanog kriminaliteta; ugrađivanje novih metoda u borbi protiv složenih oblika savremenog kriminaliteta; ubrzanje krivičnog postupka; pojednostavljenje krivičnog postupka za lakša krivična djela; zaštita prava i sloboda čovjeka i harmonizacija krivičnopravnih propisa unutar Bosne i Hercegovine. Zakonima o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine iz 2003 godine realizovane su promjene i u onim procesnim normama i institutima koji su u vezi s otkrivanjem krivičinih djela i njegovih učinioca, dakle u dijelu krivičnog postupka koji se označava kao istraga. Posmatrano u cjelini, istraga je kao dio prethodnog postupka strukturirana prvenstveno na inkvizitornim i samo nekim akuzatornim elementima. Tako, nezavisno i potpuno samostalno istragu naređuje i sprovodi tužilac, a ne više sud, što znači da on vrši ne samo funkciju krivičnog gonjenja već i funkciju istraživanja krivičnog djela. U tom smislu, ovi zakoni napuštaju koncept istražnog sudije i vođenje istrage povjeravaju tužiocu, kao i policijskim, carinskim, poreskim i drugim organima koji svoje aktivnosti moraju preduzimati u skladu sa zakonom i pod nadzorom tužioca. Prava i dužnosti tužioca tokom sprovođenja istrage i njegov odnos prema drugim organima u fazi otkrivanja krivičnog djela od naročitog su značaja s obzirom da rezultati suđenja u ozbiljnoj mjeri zavisi od kvalitetnog i uspješnog vođenja istrage kao početnog stadija krivičnog postupka. Funkcija sudije u ovoj fazi krivičnog postupka dolazi do izražaja u slučajevima primjene mjera procesne prinude, te ograničavanja određenih osnovnih prava i sloboda osumnjičenog lica.
Reference
Beulke, W. (2005) Strafprozessrecht. Heidelberg: C. F. Müller Verlag
Bologna, J., Shaw, P. (1997) Corporate crime investigation. Butterworth-Heinemann
Bubalović, T. (2008) Novela Zakona o krivičnom postupku BiH od 17. juna 2008. godine. Hrvatski ljetopis za krivično pravo i praksu, Zagreb, broj 2
Chalmers, D., Monti, G. (2008) European Union law: Updating supplement. Cambridge University Press
Dingwall, G., Davenport, A. (1995) The evolution of criminal justice policy in the UK. u: Harding, Fenell, Jörg, Swart [ur.] Criminal Justice in Europe - A Comparative Study
Geck, A. (2004) Die Zusammenarbeit von Polizei und Finanzbehörde. u: Kühne Eberhard [ur.] Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, Aktuelle Aufgaben für Ausbildung und Strafverfolgung; Referate der Arbeitstagung vom Oktober 2003 in Rothenburg/OL., Fachhochschule für Polizei Sachsen
Horvatić, Ž., Cvitanović, L. (1999) Politika suzbijanja kriminaliteta. Zagreb: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske
Jörg, N., Field, S., Brants, C. (1995) Are inquisitorial and adversarial systems converging?. u: Harding, Fenell, Jörg, Swart [ur.] Criminal Justice in Europe - A Comparative Study
Jurčević, M., Huremagić, R. Uloga tužioca u istrazi sa posebnim osvrtom na nadzor tužioca nad radom ovlaščenih službenih lica. http://www.tuzilastvobih.gov.ba/?opcija=sadrzaj&kat=12&id=32&jezik=b
Jurčević, M. (2003) Obuka o krivičnom postupku. u: Interpretirano izlaganje sudijama i tužiocima Bosne i Hercegovine prezentovano na seminaru, od strane Ministarstva pravde SAD i Evropske unije, održanom od 5. do 10. maja u Sarajevu
Karas, Ž. (2006) Nezakoniti dokazi. Zagreb: Laserplus
Kos, D. (2000) Kazneno-pravna odgovornost za krivična djela gospodarskog kriminaliteta. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, broj 2, str. 381-398
Krapac, D. (1989) Suvremeni prethodni krivični postupak - nastanak i glavne značajke. Naša zakonitost, Zagreb, br. 2-3, str. 311
Kröniger, S. (2004) Neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatanwaltschaft (Eine bundesweite empirische Bestandanalyse). Kriminalistik, broj 10
Krstulović, A. (2004) Uloga državnog advokata u savremenom prethodnom postupku. Hrvatski ljetopis za krivično pravo i praksu, Zagreb, broj 1
Ljubanović, V. (2000) Državna advokatura - pitanja položaja i zadataka po novom ZKP, s posebnim naglaskom na iskustva prakse. Hrvatski ljetopis za krivično pravo i praksu, Zagreb, broj 2/00
Milošević, B., Tirić, A. (2009) Modul 3 - krivična oblast - principi krivičnog postupka i istraga. Sarajevo: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Javna ustanova CEST FBiH i CEST RS
Mršić, Ž. (2006) Je li borba protiv korupcije realnost ili iluzija. Policija i sigurnost, Zagreb, broj 3-4
Novosel, D., Dundović, D. (2006) Saradnja državnog advokata i policije u predistražnom (pretkrivičnom) postupku. Hrvatski ljetopis za krivično pravo i praksu, Zagreb, broj 2
Novosel, D., Pajčić, M. (2009) Državni advokat kao gospodar novog prethodnog krivičnog postupka. Hrvatski ljetopis za krivično pravo i praksu, Zagreb, broj 2
Novosel, D. (2008) Tok krivičnog postupka - kazneni progon i istraga. Hrvatski ljetopis za krivično pravo i praksu, Zagreb, broj 2
Orlović, A., Pajčić, M. (2007) Policijski izvidi krivičnih djela privrednog kriminaliteta. Hrvatski ljetopis za krivično pravo i praksu, Zagreb, broj 2
Pavišić, B. (2000) Krivični postupak u Republici Hrvatskoj - pogled na reformu iz 1997 godine s posebnim osvrtom na predistražni postupak i istragu. Hrvatski ljetopis za krivično pravo i praksu, Zagreb, broj 2/00
Perrodet, A. (2002) The public prosecutor. u: Delmas-Marty Spencer [ur.] European criminal procedures
Sačić, Ž. (2000) Primjena prikrivenih posebnih izvidnih mjera za suzbijanje organizovanog i drugog teškog kriminala na području Republike Hrvatske. Hrvatski ljetopis za krivično pravo i praksu, Zagreb, broj 2
Sijerčić-Čolić, H. (2009) Prikrivene istražne radnje u borbi protiv organizovanog kriminaliteta - primjer Bosne i Hercegovine. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split, broj 4
Sijerčić-Čolić, H., Hadžiomeragić, M., Jurčević, M., Kaurinović, D., Simović, M. (2005) Komentari zakona o krivičnom/kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Veće Evrope
Simović, M.N., Simović, V.M. (2011) Krivično procesno pravo. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet
Tegeltija, M., i dr. (2006) Modul 1 - krivična oblast, istražni postupak. Sarajevo: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Tomašević, G. (2009) Krivično procesno pravo - opšti dio. Split: Pravni fakultet
Trechsel, S., Summers, S. (2005) Human rights in criminal proceedings. Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka