Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 79, br. 11-12, str. 396-416
Složenost krivičnog procesnog zakonodavstva BiH i njenih entiteta
Pravni fakultet, Podgorica, Crna Gora
Ključne reči: krivično procesno pravo; nivo entiteta; unifikacija postupka; elementi anglosaksonskog postupka; tužilac; okrivljeni; branilac; istražne radnje; istraga; pregovaranje o krivici; postupak protiv pravnih lica
Sažetak
Tema rada je kratak analitički prikaz razvoja krivičnog procesnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovim i njenim entitetima u periodu od raspada bivše SFRJ do danas, prikaz najvažnijih novih rješenja u tom zakonodavstvu koja su prvenstveno rezultat upliva elemenata anglosaksonskog krivičnog postupka, kao i prikaz procesa unifikacije i, rekli bismo, centralizacije krivičnog zakonodavstva na nivou države Bosne i Hercegovine.
Reference
*** (1977) ZKP SFRJ. Službeni list SFRJ, br. 4
*** (2003) Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka. Sl. glasnik BiH, br. 3
*** (2003) KZ BiH. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3
*** (1985) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku SFRJ. Službeni list SFRJ, br. 14
*** (1992) Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju zakona o krivičnom postupku. Službeni list Republike BiH, br. 2
*** (2003) ZKP RS. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 50
*** (2004) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 111, od 30. nov
*** (2000-2001) Zakon o krivičnom postupku Brčko Distrikta BiH. Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH, br. 7/00 i br. 1/01
*** (2003) Zakon o krivičnom postupku. Službeni glasnik Brčko Distrikta, br. 10
*** (2003) Zakon o krivičnom postupku BiH. Službeni glasnik BiH, br 3, 10 feb
*** (2003) Zakon o krivičnom postupku CG. Službeni list RCG, br. 71, od 30 dec
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv0712396S
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka