Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 62, br. 1, str. 17-22
Oštećenje diskova turbomlaznih motora u funkciji od cikličnih karakteristika materijala i vrste motorskog start-stop ciklusa
aUniverzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
cCity Administration of City Belgrade, Secretariat for Utilities and Housing Services Water Management, Belgrade
Projekat:
Dinamika hibridnih sistema složenih struktura. Mehanika materijala (MPNTR - 174001)

Sažetak
Oštećenje jednog diska turbomlaznog motora, dominantno izloženog centrifugalnim silama lopatica i sopstvenim centrifugalnim silama, razmatrano je u ovom radu. Pretpostavljeno je da će se za izradu diska koristiti čelik 13H11N2V2MF u isporučenom i termički obrađenom stanju. Jedna lopatica i kritična oblast diska, posmatrani su kao idealno elastična tela. Njihov naponski odziv, za maksimalnu učestalost obrtanja, određen je korišćenjem metoda konačnih elemenata. Ekvivalentni napon u kritičnoj tački diska doveden je u vezu sa ekvivalentnim naponom u odgovarajućoj tački diska kada je isti posmatran kao disk sveden na aksijalno simetričan problem. Na taj način je dobijen takozvani, ekvivalentni faktor koncentracije napona. Ovaj faktor je korišćen za definisanje Sonsino-Birger-ove krive, koja je u kombinaciji sa cikličnim naponsko-deformacionim i Masing-ovim krivima, korišćena za određivanje spektra realnih (elasto-plastičnih) amplituda deformacija u kritičnoj tački diska, za tri različita start-stop ciklusa. Spektar realnih amplituda deformacija, korišćen u tu svrhu, doveden je u vezu sa Morrow-ovim krivima malociklusnog zamora. Oba stanja gore pomenutog čelika poznatih cikličnih karakteristika, uzeta su u obzir.
Reference
Bannatine, J.A., Commer, J., Handrock, J. (1990) Fundamentals of material fatigue analysis. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice-Hall
Birger, I.A. (1985) Prognozirovanie resursa pri malociklovoj ustalosti. Problemy prochnosti, br. 10, str. 39-44
Fatemy, A., Yang, L. (1998) Cumulative fatigue damage and life prediction theories: A survey of the state of the art for homogeneous materials. International Journal of Fatigue, 20(1): 9
Janković, M.D. (2001) Low Cycle Fatigue. Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering
Kostaes, D. (1994) Fatigue Behavior and Analysis: Talat Lecture 2401. München: Technische Universität
Lawry, M.H. (1998) I-DEAS master series, mechanical CAE/CAD/CAM software. Structural Dynamics Research Corporation, Student Guide, SDRC Part Number P-60002
Maksimović, K., Đurić, M., Janković, M. (2011) Procena preostalog veka elemenata konstrukcija sa inicijalnim oštećenjima pri opštem spektru opterećenja. Scientific Technical Review, vol. 61, br. 2, str. 16-23
Maksimović, S., Posavljak, S., Maksimović, K., Nikolić, V., Đurković, V. (2011) Total fatigue life estimation of notched structural components using low cycle fatigue properties. Strain, Vol. 47, Issue Suppl. s2, p. 341-349
Miner, M.A. (1945) Cumulative damage in fatigue. Transactions of the ASME. Ser. E, Journal of Applied Mechanics, vol. 12, A-159-164
Morrow, J. (1968) Fatigue design handbook: Advances in engineering. Warendale, Pa: Society of Automotive Engineers, Sec.3. 2, str. 21-29
Palmgren, A. (1924) Die Lebensdauer von Kugellagern. Verfahrenstechnik, Berlin, 68, 339-341
Posavljak, S., Janković, M., Djurdjević, M. (2011) Crack initiation life of turbojet engine disks expressed in equivalent cycles. u: Research and development of mechanical components and systems (7) international conference, proceedings, university of Nis, Mechanical engineering faculty, April 27th to 28th, 2011, Zlatibor, Serbia, 253-258
Posavljak, S., Maksimović, K. (2011) Procena veka diskova avionskog motora. Scientific Technical Review, vol. 61, br. 1, str. 25-30
Posavljak, S. (2008) Fatigue life investigation of aeroengine rotating disks. Belgrade: Mechanical Faculty, Doctoral dissertation
Sonsino, C.M. (1993) Zur Bewertung des Schwingfestig-keitsverhaltens von Bauteilen mit Hilife örtlicher Baunspruchungen. Konstruktion, 45 25-33
Sonsino, C.M. (1982) Einfluss von Kaltverformungen bis 5% auf das Kurzzeitschwingfestigkeitsverhalten metallischer Werkstoffe. Darmstadt: Technische Hochschule, Dissertation
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.