Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Ocena konkurentnosti turističkih destinacija na primeru ključnih resursa gradova u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

e-adresairena.manojlovic@hotmail.com
Ključne reči: konkurentnost; turističke destinacije; ključni resursi; gradovi; Srbija
Sažetak
Konkurencija turističkih destinacija po modelu koji su predložili Crouch i Ritchie, može se analizirati na osnovu 36 atributa grupisanih u okviru sledećih determinanti: ključni resursi i atrakcije, faktori podrške, situacioni uslovi, menadžment destinacije i politika destinacije, planiranje i razvoj. U ovom radu su analizirani ključni resursi i atrakcije koji obuhvataju prirodne uslove, kulturu, aktivnosti, događaje i zabavu, suprastrukturu i veze sa emitivnim tržištima. Upotrebom AHP metode (analitički hijerarhijski proces) utvrđena je hijerarhija četiri destinacije gradskog turizma u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš).
Reference
*** (2006) Strategija razvoja turizma Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 91
Ahmed, Z.U., Krohn, F.B. (1990) Reversing The United States' Declining Competitiveness In The Marketing Of International Tourism: A Perspective On Future Policy. Journal of Travel Research, 29(2): 23-29
Armenski, T., Marković, V., Davidović, N., Jovanović, T. (2011) Integrated model of destination competitiveness. Geographica Pannonica, vol. 15, br. 2, str. 58-69
Armenski, T., Zakić, L., Dragin, A. (2009) Percepcija inostranih turista o imidžu Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 1, str. 39-63
Bjelanović, D., Dimitrovski, D., Ilić-Čantrak, T. (2012) Stanje i pravci razvoja turističkog proizvoda grada Kragujevca. Ekonomika, vol. 58, br. 4, str. 106-117
Bordas, E. (1994) Competitiveness of tourist destinations in long distance markets. Tourist Review, 49(3): 3-9
Crouch, G.I. (2007) Modelling Destination Competitiveness: A Survey and Analysis of The Impact of Competitiveness Attributes. Melbourne: La Trobe University
Čerović, S. (2009) Strategijski menadžment u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum - Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Dwyer, L., Kim, C. (2003) Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. Current Issues in Tourism, 6(5): 369-414
Evans, M.R., Fox, J.B., Johnson, R.B. (1995) Identifying Competitive Strategies for Successful Tourism Destination Development. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 3(1): 37-45
Garača, V., Obradović, S. (2005) Neke specifičnosti gradskog turizma u Srbiji. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 33-4, 189-197
Hassan, S.S. (2000) Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry. Journal of Travel Research, 38(3): 239-245
Joksimović, M., Golić, R. (2012) Turizam i regeneracija turističkih vrednosti u uslovima savremenog prostornog razvoja Beograda. u: Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave, Međunarodni naučni skup, Kopaonik, 2011, Zbornik radova, Beograd: Geografski fakultet, 689-698
Jovičić, A., Plavša, J., Gagić, S., Erdeji, I. (2012) Sportsko-rekreativni sadržaji u turističkoj ponudi hotela u Novom Sadu. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 60, str. 213-226
Krešić, D. (2005) Merenje atraktivnosti turističkih destinacija u funkciji konkurentnosti. Zagreb: Ekonomski fakultet, magistarski rad
Pearce, D.G. (1997) Competitive destination analysis in southeast Asia. Journal of Travel Research, 35(4), 16-25
Pearce, D.G. (1981) L'espace touristique de la grande ville [Éléments de synthèse et application à Christchurch (Nouvelle Zélande)]. Espace géographique, 10(3): 207-213
Popesku, J. (2011) Menadžment turističke destinacije. Beograd: Univerzitet Singidunum - Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Rabotić, B. (2009) Turističko vođenje u savremenom turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum, doktorska disertacija
Ritchie, B.R.J., Crouch, G. (2003) The Competitive Destination - A Sustainable Tourism Perspective. Wallingford: CABI Publishing
Ritchie, J.R. B., Crouch, G.I. (2010) A model of destination competitiveness/sustainability: Brazilian perspectives. Revista de Administração Pública, 44(5): 1049-1066
Saaty, T.L. (1990) How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, vol. 48, br. 1, str. 9-26
Stanković, L.V., Petrović, J. (2007) Marketing turističke destinacije grada Niša. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 4, br. 1, str. 9-20
Stanković, S. (2012) Turističke destinacije: putovanjem do znanja. Beograd: Zavod za udžbenike
Woodside, A.G., Carr, J.A. (1988) Incomplete Article-Consumer Decision Making And Competitive Marketing Strategies: Applications For Tourism Planning. Journal of Travel Research, 26(3): 2-2
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrgfub1462145M
objavljen u SCIndeksu: 05.06.2015.

Povezani članci