Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 63, br. 2, str. 665-680
Turizam kao faktor održivog razvoja ruralnih područja Rudničke Morave
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Srbija
bUniverzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Srbija
cUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija

e-adresalristic@kg.ac.rs, vujicicm@yahoo.com, m.lekovic@kg.ac.rs
Ključne reči: održivi turizam; ruralni razvoj; turistički proizvodi; marketing sistem destinacije; Rudnička Morava
Sažetak
Predmet istraživanja ovog rada je turizam, kao esencijalna komponenta održivog ruralnog razvoja područja Rudničke Morave. Cilj rada je da se, na osnovu analize modela ruralne razvijenosti na ovom području, ukaže na ulogu turizma u integraciji ruralnih oblasti u nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, sa stanovišta efikasnijeg endogenog razvoja. Osnovna hipoteza od koje se polazi je da ruralna područja Rudničke Morave raspolažu značajnim prirodnim i antropogenim resursima za razvoj turizma, ali nedostaju integrisane strategije za njegov održivi doprinos jačanju konkurentnosti ruralne privrede. S obzirom na predmet, cilj i postavljene hipoteze, u radu je primenjena kvalitativna, kvantitativna i SWOT analiza, a za istraživanje stavova ključnih aktera razvoja turizma korišćen je anketni metod. Rad je strukturiran u osam delova. Ključni rezultat istraživanja je ukazivanje na neophodnost stavljanja fokusa na razvoj ruralnog turizma, kao bitne komponente revitalizacije sela i lokalnih zajednica.
Reference
*** (2011) Strategija održivog razvoja grada Čačka. Čačak: Skupština grada Čačka, available at: http://www.cacak.org.rs/userfiles/files/Nacrt%20Strategije%20odrzivog%20razvoja%20grada%20Cacka.pdf
*** (2015) Strategija razvoja grada Kraljeva 2015-2020. Kraljevo: Skupština grada Kraljeva, available at: http://www.kraljevo.rs/wp-content/uploads/2015/10/STRATEGIJA-RAZVOJA-GRADA-KRALJEVA.pdf
Bogdanov, N. (2007) Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralna nepoljoprivredna ekonomija. Beograd: UNDP - Program Ujedinjenih nacija za razvoj, available at: http://ruralinfoserbia.rs/publikacije/undp_mala_ruralna_domacinstva.pdf
Bogdanov, N., Zečević, B., Versaci, A., Rohac, J. (2011) Javno-privatno partnerstvo u ruralnom turizmu. Beograd: UNDP - Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Buhalis, D., Costa, C. (2006) Tourism business frontiers. Oxford: Elsever Butterworth Heinemann
Cozac, E. (2012) The importance of rural tourism development in rural communities. u: Fascucula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară, Oradea, Romania, pp. 19-22, Analele Universităţii din Oradea, available at: http://protmed.uoradea.ro/facultate/anale/ecotox_zooteh_ind_alim/2012A/imapa/07.Cozac%20Elena.pdf
Dunay, A.T. (2011) Development of rural areas through the CAP 2020 and Europe 2020 strategies. Gödöllő, Hungary: Szent István University, available at:http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2011_T11%2826%29_z3_s161.pdf
Đekić, S. (2000) Agrarni i neagrarni aspekti ruralnog razvoja. Ekonomski horizonti, Kragujevac, Srbija, vol. 2, no. 1-2, pp. 53-59, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, available at: http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/casopis/2000/4_Snezana_Djekic.pdf
Košić, K., Demirović, D., Pejanović, R., Lazić, L., Stamenković, I. (2015) Key principles of rural tourism households development strategy: Case study of Vojvodina. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 4, str. 975-988
Njegovan, Z., Crnokrak, N. (2012) Ruralni razvoj u ekonomskim teorijama razvoja. u: Agroprivreda Srbije u pretpristupnom periodu, Beograd: DAES - Društvo agrarnih ekonomista Srbije, pp. 89-109, (available at: http://portal.zzbaco.com/mojo_baco/Data/Sites/1/thematicproceedings_agrarianeconomyofserbia. pdf)
Pejanović, R., Vujović, S. (2008) Ruralni razvoj i agroturizam. Agroekonomika, br. 37-38, str. 5-14
Republički zavod za statistiku (2014) Opštine i regioni u Republici Srbiji 2014. Beograd, available at: http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2014/pdf/G20142014.pdf
Republički zavod za statistiku (2014) Statistički godišnjak Republike Srbije 2014. Beograd, available at: http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2014/pdf/G20142013.pdf
Saarinen, J., Lenao, M. (2014) Integrating tourism to rural development and planning in the developing world. Development Southern Africa, 31(3): 363-372
Simonović, Z. (2005) Neki Ekološki problemi poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja. u: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj, Tematski zbornik, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Štetić, S., Šimičević, D. (2008) How to develop sustainable tourism in rural destinations in Serbia. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 88, br. 4, str. 19-28
Todorović, M., Bjeljac, Ž. (2007) Osnove razvoja ruralnog turizma u Srbiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 87, br. 1, str. 135-148
Todorović, M., Štetić, S. (2009) Ruralni turizam. Beograd: Geografski fakultet
Turistička organizacija Čačka available at: http://turizamcacak.org.rs
Turistička organizacija Kraljeva available at: http://www.jutok.org.rs
Udovč, A., Perpar, A. (2007) Role of Rural tourism for development of rural areas. Journal of Central European Agriculture, Faculty of Agriculture, Zagreb, vol. 8, no. 2, pp. 223-228
Uprava za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije (2015) Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Beograd
Vasilevska, Lj., Ribar, M. (2007) Strateški pristup ruralnom razvoju - prednosti i ograničenja primene dopunskih aktivnosti. u: Vlasinski susreti 2007 - Tradicionalno i savremeno u radu i životu ljudi u selu, Beograd: Srpsko udruženje za sociologiju sela i poljoprivrede, pp. 200-210
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1602665R
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka