Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 332  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 68, br. 1, str. 81-91
Efekti klimatskih promena na održivi razvoj turizma - studija slučaja Vrnjačka Banja
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija

e-adresamarija.lakicevic@kg.ac.rs, marija.kostic@kg.ac.rs, danijela.durkalic@kg.ac.rs, zarevac.milica@gmail.com
Sažetak
U stručnoj literaturi može se naći najčešća definicija da je klima produkt klimatskog sistema. Klimatski sistem predstavlja kompleksan dinamički sistem čiji su osnovni delovi: atmosfera, hidrosfera, biosfera, kriosfera i njihovi međusobni odnosi i delovanja. Klimatske promene su jedan od najčešće spominjanih negativnih fenomena proteklih godina. Posledice koje imaju po celokupnu životnu sredinu su skoro nemerljive i ostaju i za buduće generacije. Cilj rada je da ukaže na efekte klimatskih promena koje imaju uticaj na održivi razvoj turizma, sa posebnim osvrtom na Vrnjačku Banju. Ova turistička destinacija je izabrana kao primer istraživanja budući da je najveće i najpoznatije banjsko lečilište u Republici Srbiji i nalazi se na drugom mestu prema turističkoj posećenosti. Samim tim je izložena i većem broju posetilaca, koji takođe imaju uticaj na promene životne sredine Vrnjačke Banje.
Reference
Bishop-Williams, K.E., Berke, O., Pearl, D.L., Hand, K., Kelton, D.F. (2015) Heat Stress Related Dairy Cow Mortality During Heat Waves and Control Periods in Rural Southern Ontario from 2010-2012. BMC Veterinary Research, 11(1): 291-291
Brčeski, I., Čikara, D., Maksimović, A. (2009) Lokalni ekološki akcioni plan Vrnjačka Banja / Local Environmental Action Plan Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja Municipality
Dimitrovski, D., Džamić, R., Čelić, I., Seočanac, M., Popović, M. (2019) Dvadeset godina (1999-2019) visokog obrazovanja u Vrnjačkoj Banji - od ideje do ostvarenja / Twenty Years (1999-2019) of Higher Education in Vrnjačka Banja: From Idea to Realization. Vrnjačka Banja: University of Kragujevac - Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja
Gligorijević, A., Novović, M. (2018) The Resourse Valorisation of Authentic Tourist Offer of Western Serbia. Economic Themes, 56(1): 105-125
Lakićević, M., Kostić, M., Milićević, S. (2020) The Method for Evaluating and Assessing Tourism Events: the Case Study of Pop Music Festival in Vrnjačka Banja. Teme, 44: 475-486
Pavlović, M., Radivojević, N., Lazić, J. (2009) Održivi razvoj banjskog turizma u Srbiji. Industrija, vol. 37, br. 2, str. 37-57
Popović, T., Đurđević, V., Živković, M., Jović, B., Jovanović, M. (2009) Promena klime u Srbiji i očekivani uticaji / Climate Change in Serbia and Expected Impacts. Environmental Protection Agency of the Republic of Serbia, 1-6
Prutsch, A., Felderer, A., Balas, M., König, M., Clar, C., Steurer, R. (2014) Methods and Tools for Adaptation to Climate Change: A Handbook for Provinces. Wien: Environment Agency Austria
Ranđelović, O., Ilić, B., Milovanović, D. (2016) Uticaj globalnih klimatskih promena na poslovanje banjskih turističkih destinacija Srbije / The Impact of Global Climate Change on the Business of Spa Tourist Destinations in Serbia. Ecologica Journal, 23(82)
Statistical Office of the Republic of Serbia (2018) Tourist Traffic: February 2018. Belgrade, Number 79, https://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20181079.pdf (Accessed on 24 October 2020.)
Statistical Office of the Republic of Serbia (2019) Tourist Traffic: February 2019. Belgrade, Number 78, https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20191078.pdf (Accessed on 24 October 2020.)
Statistical Office of the Republic of Serbia (2020) Tourist Traffic: February 2020. Belgrade, Number 81, https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G20201081.pdf (Accessed on 24 October 2020.)
Šušić, V., Đorđević, D.Ž. (2019) Modern tendencies of international tourism development. Ekonomika, vol. 65, br. 2, str. 27-37
Voza, D., Fedajev, A. (2020) Strategic approach to the development of ecotourism in Bor District, Serbia. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 8, br. 2, str. 89-100
Wei, S., Jian, L., Ru-Cong, Y. (2013) Corresponding Relation Between Warm Season Precipitation Extremes and Surface Air Temperature in South China: Corresponding Relation Between Warm Season Precipitation Extremes and Surface Air Temperature in South. Advances in Climate Change Research, 4(10): 160-165
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika2201081L
primljen: 22.10.2021.
prihvaćen: 14.02.2022.
objavljen u SCIndeksu: 15.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka