Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 4 od 333  
Back povratak na rezultate
2022, br. 30, str. 39-51
Građevine u secesijskom stilu kao šansa za razvoj arhiturizma u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Srbija
Ključne reči: arhiturizam; Novi Sad; secesija; stil; turizam
Sažetak
Krajem XX veka došlo je do pojave jednog specifičnog oblika turizma u svetu pod nazivom arhiturizam. Arhitektura u užem smislu je nauka i umetnost projektovanje i oblikovanje zgrada, odnosno unutrašnjeg i spoljašnjeg arhitektonskog prostora (enterijera i eksterijera). Novi Sad, kao drugi grad po veličini u Srbiji, na prostoru Panonske nizije, poznat je po izuzetno bogatoj istoriji i kulturnom nasleđu. U samom gradu dominiraju različiti stilovi u arhitekturi, između ostalog prisutna je i secesija u mađarskoj varijanti. Novi Sad ima nešto manje spomenika i građevina podignutih u ovom stilu, za razliku od Subotice kao prestonice, ali njihov kvalitet je dosta jasan i visok. Nekoliko prestoničkih arhitekata radilo je u tom periodu u Novom Sadu, a na prvom mestu je Lipot Baumhorn (Sinagoga, Menratova palata, Palata "Vojvođanske banke"), zatim Karolj Kovač, Đerđ Kopecki, Imre Frensek, Geza Markuš, Frđeš Špigel, Bela Peko i druge. Rad ima za cilj da naglasi kulturno-istorijski značaj građevina u secesijskom stilu kao posebnom obliku turizma.
Reference
Aladžić, V., Prčić-Vujnović, G. (1998) Arhitektura u Ugarskoj na prekretnici XIX i XX veka. Rukovet, 4-5-6, str. 5-8
Antić, M. (2021) Gradski turizam. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
Džamić, T., Tripković, T. (2022) Artisove tematske šetnje - secesija po meri radoznalog šetača - Beograd, Novi Sad, Subotica. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Grčić, L. (2009) Turistička valorizacija arhitektonskog kulturnog nasleđa Šapca. Glasnik Srpskog geografskog društva, 89 (1), str. 65-80
Janjušević, B. (2014) Nastanak i razvoj stambenih palata i vila u Vojvodini oblikovanih u stilu secesije krajem XIX i početkom XX veka. Novi Sad: Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
Janjušević, B. (2014) Uticaj novih stilskih izraza početkom XX veka na graditeljstvu u Vojvodini. Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, XXVII, str. 83-90
Knežev, Z. (2019) Turistički vodič kroz stari Novi Sad. Novi Sad: Zoran Knežev, str. 392
Mijuk, N. (2016) Raspored industrijskih preduzeća na Malom i Velikom Limanu posle Prvog svetskog rata. Sveske za istoriju Novog Sada, 18, str. 152-153
Mitrović, V. (2010) Arhitektura XX veka u Vojvodini. Novi Sad: Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Pivac, T., Dragin, A., Dragićević, V., Vasiljević, Đ. (2016) Selektivni oblici turizma - primeri dobre prakse u svetu i stanje u Republici Srbiji. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Proročić, M. (2011) Arhitektura i kapitalni arhitektonski objekti kao brend turističke strategije savremenih metropola i uloga u savremenom urbanom razvoju. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Pušić, L. (1987) Urbanistički razvoj gradova u Vojvodini u XIX I prvoj polovini XX veka. Novi Sad: Matica srpska
Puškar, V. (1995) Boravišta uglednih građana Novog Sada. Novi Sad: Prometej, str. 9-10
Stančić, D. (2005) Novi Sad - od kuće do kuće. Novi Sad: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada
Stančić, D. (2014) Umetnička topografija Novog Sada. Novi Sad: Matica srpska
Stančić, D. (2017) Novi Sad - od kuće do kuće. Novi Sad: Studio Bečkerek, 2, drugo prošireno izdanje
Stefanović, V. (2010) Turistički menadžment. Niš: Prirodno-matematički fakultet, str. 124
Šosberger, P. (1998) Sinagoge u Vojvodini - spomenica minulog vremena. Novi Sad: Prometej, str. 44-54
Štetić, S., Šimičević, D., Ćurčić, N. (2013) Specifični oblici turizma. Beograd: Snežana Štetić
Štetić, S., Šimićević, D. (2014) Menadžment turističke destinacije. Beograd: Visoka turistička škola
Vujović, B. (2005) Istorija umetnosti. Beograd: Branko Vujović
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/turpos0-41395
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka