Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 45  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 3, str. 226-244
Razvoj pravno-normativne regulative za ocenjivanje vojnih lica u Vojsci Srbije i komparativna analiza pravilnika o ocenjivanju vojnih lica stranih oružanih snaga
aMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Kabinet ministra odbrane
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
cVojska Srbije, Kopnena vojska, Rečna flotila
Ključne reči: učinak; ocenjivanje učinka; pravno-normativna regulativa; parametri i kriterijumi za ocenjivanje; ocenjivanje profesionalnih vojnih lica
Sažetak
Proces ocenjivanja učinka profesionalnih vojnih lica u jednoj tako velikoj organizaciji kakva je Vojska treba da stvori pretpostavke za maksimalno motivisanje i angažovanje u obavljanju zadataka, kao i za uspešno vođenje kadra u službi. Konstantni razvoj u oblasti ljudskih resursa, zaštita ljudskih prava i rezultati najnovijih naučnih istraživanja nameću potrebu za stalnom dogradnjom i unapređenjem sistema ocenjivanja učinka profesionalnih vojnih lica, radi obezbeđenja njegove objektivnosti i pravednosti. Precizno i jasno definisanje parametara i kriterijuma za ocenjivanje učinka profesionalnih vojnih lica i otklanjanje svake subjektivnosti prilikom procesa ocenjivanja učinka predstavljaju polaznu pretpostavku za vođenje kadra u službi u skladu sa iskazanim kvalitetima i sposobnostima i stvaranje uslova da do najviših dužnosti u Vojsci dođu najsposobniji. U članku je izvršena komparativna analiza pravilnika o ocenjivanju vojnih lica koji su važili u periodu od 1979. godine do danas, u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, Vojsci Jugoslavije, Vojsci Srbije i Crne Gore i Vojsci Srbije, kao i komparativna analiza dokumenata koji regulišu ocenjivanje vojnih lica u oružanim snagama u regionu.
Reference
*** (1994/1996) Uredba o ocenjivanju vojnih lica. Službeni vojni list, broj 14/94 i 8/96
*** (2010) Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 87
*** (2016) Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 17
*** (1994-2005) Zakon o Vojsci Jugoslavije. Službeni list SRJ, 43/94, 44/99, 74/99, 03/2002, 07/2005, 44/2005
*** (2014) Pravilnik o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba. Narodne novine, broj 1
*** (1979-1991) Pravilnik o ocenjivanju vojnih lica. Službeni vojni list, broj 22/79, 16/85 i 4/91
*** (2012) Pravilnik o ocjenjivanju i dodeljivanju nagrada i drugih priznanja licima u službi u Vojsci Crne Gore. Službeni list Crne Gore, broj 24
*** (1985-1993) Zakon o službi u oružanim snagama. Službeni list SFRJ, 07/85, 26/85, 20/89, 40/89, Službeni list SRJ, broj 26/90, 31/93, 50/93
Kostadinović, G., Ilievska, M., Vuković, A. (2015) Ocenjivanje performansi zaposlenih. Anali međunarodne konferencije mladih lidera, pristupljeno 01.07.2015. http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=c7dd39f6-cacd-40ee-a184-6b88a8ad6f44
Lojić, R., Kulić, Ž. (2009) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Miglič, G. (2007) Pronalaženje i izbor kadrova za državnu upravu. Beograd: Grafolik
Nadoveza, B. (2001) Ocenjivanje i rangiranje starešina. Vojno delo, vol. 53, br. 1, str. 129-140
Orlić, R. (2005) Kadrovski menadžment. Beograd: Zoran Damjanović i sinovi
Roll, H. (2015) Dodatak priručniku Ocenjivanje državnih službenika. Beograd: IPM Copy, 2009, pristupljeno 02.07.2015. godine, http://suk.gov.rs/dotAsset/7406.doc
Rubin,, Ellen, V. (2015) Appraising Performance Appraisal Systems in the Federal Government: A Literature Review, Preliminary Findings, and Prospects for Future Research. Albany: Syracuse University, pristupljeno 01.07.2015. https://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/conferences/pmrc/Files/Rubin_Appraising%20Performance%20Appraisal%20Systems.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/vojdelo1703226K
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka