Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
2013, br. 3-4, str. 1-11
Ekonomska evaluacija GPS tehnologije u poljoprivredi Srbije
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresadmarkovic@mas.bg.ac.rs
Projekat:
Istraživanje i razvoj opreme i sistema za industrijsku proizvodnju, skladištenje i preradu povrća i voća (MPNTR - 35043)

Sažetak
U ovom radu ispitan je stepen ušteda pri primeni najsavremenijih tehničkih sistema za satelitsko navođenje i automatsko upravljanje pri obavljanju poljoprivrednih operacija tokom cele sezone. Uzorno imanje bila je Poljoprivredna korporacija Beograd koja se prostire na oko 21.000 hektara obradive površine. Analiziran je uticaj oblika parcele i pravca kretanja agregata traktor - priključna mašina pri kalkulisanju ušteda usled smanjenja preklopa susednih prohoda. Izvršena je analiza ušteda po kulturama (kukuruz, pšenica, soja, šećerna repa i detelina) i po operacijama za svaku kulturu pojedinačno, prema tehnologiji proizvodnje primenjenoj na uzornom imanju. Detaljno su prikazani podaci samo za pšenicu i ječam. Poređenjem ostvarenih stepena uštede zaključeno je pri kojim operacijama je primena navođenja ekonomski najopravdanija i koliki nivo opremljenosti uređajima za navođenje i upravljanje je potreban. Posebno je analizirana funkcionalna zavisnost ekonomskih ušteda u gorivu i inputima za operacije distribucije mineralnog hraniva i hemijske zaštite biljaka. Tabelarno je data procena stepena svih očekivanih ušteda za operacije koje se odnose na pet analiziranih kultura.
Reference
Amiama, C., Bueno, J., Alvarez, C.J., Pereira, J.M. (2008) Design and field test of an automatic data acquisition system in a self-propelled forage harvester. Computers and Electronics in Agriculture, 61(2): 192-200
Auernhammer, H. (2001) Precision farming: the environmental challenge. Computers and Electronics in Agriculture, 30(1-3): 31-43
Gavrić, M., Martinov, M. (2006) Postupci i tačnost primene GPS u poljoprivredi. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 96-102
Karadžić, B., Malinović, N., Meši, M., Mehandžić, R., Turan, J., Anđelković, S. (2007) Automatsko vođenje mašina pri međurednoj obradi ratarskih kultura. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 187-195
Luck, J.D., Pitla, S.K., Shearer, S.A., Mueller, T.G., Dillon, C.R., Fulton, J.P., Higgins, S.F. (2010) Potential for pesticide and nutrient savings via map-based automatic boom section control of spray nozzles. Computers and Electronics in Agriculture, 70(1): 19-26
Luecke, R., Katz, R. (2003) Managing creativity and innovation. Boston: Harvard Business School Press
Marković, D., Simonović, V. (2008) Automatizacija žitnih kombajna - stanje i perspektive. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 245-251
Petrovački, D., Konjović, Z. (2007) GPS bazirana infrastruktura za upravljanje prostornim resursima u Srbiji - I deo. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 1-2, str. 68-75
Renschler, C.S., Flanagan, D.C., Engel, B.A., Kramer, L.A., Sudduth, K.A. (2002) Site-specific decision-making a based on RTK GPS survey and six alternative elevation data sources: Watershed topography and delineation. Trans. ASAE, 45,(6),1883-1895
Trott, P. (2008) Innovation management and new product development. Harlow: Pearson Education
Turan, J., Findura, P. (2009) Preklapanje prohoda pri raspodeli mineralnog đubriva. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 9-15
Zhang, N., Wang, M., Wang, N. (2002) Precision agriculture: A worldwide overview. Computers and Electronics in Agriculture, vol. 36, br. 2-3, str. 113-132
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1304001M
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman