Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 60, br. 1, str. 284-298
Ekološki aspekti procesa demilitarizacije i uništavanja ubojnih sredstava
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresaradun@mail.com
Ključne reči: ubojna sredstva; demilitarizacija; uništavanje ubojnih sredstava; toksični efekti; životna sredina
Sažetak
U poslednjih desetak godina Vojska Srbije suočava se sa problemom viškova različitih ubojnih sredstava koji su posledica promene organizacione strukture i racionalizacije. Pored toga, na više lokacija u Srbiji još je prisutan određen broj neeksplodiranih ubojnih sredstava zaostalih nakon NATO bombardovanja. U radu su razmatrani ekološki aspekti uništavanja viškova ubojnih sredstava kao i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Dat je kratak pregled metoda uništavanja i tehnoloških uslova za njihovu primenu. Posebno su analizirani toksični efekti sastojaka ubojnih sredstava na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Dati su i odgovarajući predlozi za umanjenja ekoloških rizika u procesu demilitarizacije ubojnih sredstava.
Reference
*** (2005) Handbook on the management of munitions response actions. Washington: United States Environmental Protection Agency
Alverbroa, A., i dr. (2009) A life cycle assessment of destruction of ammunition. Journal of Hazardous Materials, (170): 1101-1109
Anđelković-Lukić, M. (2009) Sinteza i fizičko-hemijske karakteristike eksploziva HNIW (CL-20). Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 2, str. 86-93
Dimitrijević, R., Jeremić, R. (1997) Ispitivanje nekih detonacionih osobina malodimnih baruta. Vojnotehnički glasnik, vol. 45, br. 1, str. 37-49
Duijm, N.J., Markert, F. (2002) Assessment of technologies for disposing explosive waste. Journal of hazardous materials, 90(2): 137-53
Jeremić, R., Dimitrijević, R. (2006) Neki aspekti rešavanja problema neeksplodiranih UbS. Novi glasnik, 3
Mader, C.L. (1998) Numerical modeling of explosives and propellants. New York: CRC Press
Mitchell, J.W., i dr. (1997) Improving the Environmental safety of munitions disposal by OB and OD. u: Fifth Global Demilitarization Symposium and Exhibition, Reno, NV, May, Proceedings
Vuruna, M., Antonović, D. (2005) Migracija dizel goriva izlivenog u slojeve zemljišta. Vojnotehnički glasnik, vol. 53, br. 5, str. 451-460
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1201284J
objavljen u SCIndeksu: 01.05.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman