Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 75  
Back povratak na rezultate
Analiza upotrebe udžbenika u četvrtom i petom razredu osnovne škole
University of Maribor, Faculty of Education, Maribor, Slovenia

e-adresamilena.grmek@um.si
Sažetak
Uloga udžbenika u istorijskom razvoju obrazovanja stalno se menja u zavisnosti od društvenog razvoja i promena u opštoj teoriji učenja i podučavanja, ali i teoriji učenja i podučavanja zasebnih školskih predmeta (Skela, 2008). Kada je reč o didaktici, udžbenik se može shvatiti kao tekstualni medij za učenje, čija je glavna karakteristika da pravilno strukturira, obrađuje i pojednostavi naučne sadržaje, koristeći didaktičku transformaciju, i da doprinese, kao pomoć u učenju i resurs za učenje, efikasnosti nastave i samostalnom učenju (Kovač i sar., 2005). U članu 2. Pravilnika o odobravanju udžbenika udžbenik je definisan kao "osnovni nastavni materijal usmeren na postizanje obrazovnih ciljeva i standarda znanja definisanih nastavnim planom i programom ili katalogom znanja. Udžbenik je podrška podučavanju i učenju kroz didaktičku i metodološku organizaciju sadržaja i prilagođenu likovnu i vizuelnu opremu. Sadržaj i struktura udžbenika omogućavaju učenicima da samostalno uče i stiču različite nivoe i vrste znanja. Udžbenik je povezan sa školskim predmetom ili modulom i određenim obrazovnim nivoom. Udžbenik je takođe materijal za čitanje, zbirka tekstova izabranih u skladu sa ciljevima nastavnog programa" (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015: člen 2). Može se koristiti u štampanom ili elektronskom obliku ili i jedno i drugo. Trend prisutan u kvalitetnim udžbenicima je da se stimulišu različite oblasti razvoja učenika - društvenog, kognitivnog, moralnog i emocionalnog, uzimajući u obzir specifičnosti različitih učenika u procesu učenja. Udžbenici su prilagođeni učenicima ako uzimaju u obzir njihov razvojni nivo, iskustvo i nivo razumevanja; koriste odgovarajući jezik; podstiču čitanje kroz razumevanje; u tekst uvrštavaju ilustracije (Marentič Požarnik, 2016). Kvalitet resursa za učenje koje učenici mogu koristiti i za samostalno učenje je od suštinskog značaja. Projekat "Za kvalitet slovenačkih udžbenika" (KaUč) sprovodi se u Sloveniji od 2017. do 2022. godine. S obzirom na to da su udžbenici jedno od manje ispitivanih istraživačkih područja u oblasti školstva u Sloveniji, uočeni su mnogi nedostaci u razumevanju korišćenja udžbenika. Glavni cilj KaUč projekta je razvoj pokazatelja kvaliteta udžbenika za praktičnu upotrebu u procesima validacije i evaluacije. U ovom radu predstavljamo deo projekta u kontekstu analize udžbenika. Empirijsko istraživanje sprovedeno je na uzorku od 505 učenika kako bi se analizirala upotreba udžbenika i radnih svezaka u 4. i 5. razredu osnovne škole. Istraživanje je imalo za cilj da ispita udžbenike koji pokrivaju sledeće aspekte - upotrebu udžbenika i uočene karakteristike udžbenika. Za prikupljanje podataka korišćen je elektronski upitnik koji se sastoji od skupova anketnih pitanja i skala ocenjivanja. Podaci su obrađeni korišćenjem postupaka deskriptivne statistike (distribucije frekventnosti, osnovne deskriptivne statistike). Neke mere inferencijalne statistike (t-test za zavisne uzorke) korišćene su za proveru odnosa između varijabli. Na osnovu izvršenih analiza možemo zaključiti da u svim obrazovnim predmetima preovlađuju štampani udžbenici. Većina učenika navodi da nikada ne koristi, ili samo povremeno, udžbenike iz svih predmeta, kako u učionici, tako i kod kuće. I u učionici i kod kuće učenici najčešće koriste udžbenike za prvi strani jezik, nauku i tehnologiju i društvene nauke. Učenici su takođe izjavili da udžbenike iz svih predmeta češće koriste u učionici nego kod kuće. Prema željama učenika zabeleženim u anketi, većina učenika navodi da im se najviše dopadaju udžbenici iz nauke i tehnologije, dok se najčešće koriste udžbenici društvenih nauka. Učenici najpozitivnije ocenjuju karakteristike udžbenika za prvi strani jezik, društvene nauke i udžbenika nauke i tehnologije. Može se zaključiti da se štampani udžbenici i dalje vrlo često koriste na časovima u 4. i 5. razredu osnovne škole. Dobijeni rezultati su bitna osnova za istraživanje upotrebe i uloge udžbenika u obrazovanju. Nadalje, u okviru KaUč projekta, takođe se ispituju upotreba i uloga udžbenika sa stanovišta nastavnika. U daljoj implementaciji KaUč projekta razvijaju se pokazatelji čiji je cilj utvrđivanje kvaliteta udžbenika na nekoliko obrazovnih nivoa.
Reference
*** (2015-2017) Pravilnik o potrjevanju učbenikov. Official Gazette of RS, No 34/2015, 27/2017
Ersoy, F., Şahin, T. (2012) Examination of social studies textbooks in terms of approaches of values education. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (2), 1547-1558. Retrieved November 25, 2020. from www: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ987860.pdf
Hadar, L.L. (2017) Opportunities to learn: Mathematics textbooks and students' achievements. Studies in Educational Evaluation, 55, 153-166. Retrieved March 11, 2021. from www: https://www.sciencedirect.com/ science/article/abs/pii/S0191491X17300949
Herlinda, R. (2014) The use of Textbook in teaching and learning process: A case study of two EYL teachers. Retrieved February 12, 2021. from www: https://pdfs. semanticscholar.org/bbb2/76b93aa1dcfe4b5648a90ddf098b32cdb0e2.pdf
Ivanuš-Grmek, M. (2003) Učbeniški kompleti v prvem triletju devetletne osnovne šole. Sodobna pedagogika, 54 (5), 74-89
Jurman, B. (1999) Kako narediti dober učbenik: na podlagi antropološke vzgoje. Ljubljana: Jutro
Kovač, M., Šebart, K., Krek, J., Štefanc, D., Vidmar, T. (2005) Učbeniki in družba znanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij
Kreuh, N., Kač, L., Mohorčič, G. (2011) Izhodišča za izdelavo e-učbenikov. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Retrieved November 25, 2020. from www: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-XZNAX2LS/86256557-d2eb-46a9-9fb6-c268dbdf6ad7/PDF
Kukanja-Gabrijelčič, M. (2015) Učbenik po meri učenca?: mednarodna primerjalna analiza vprašanj in nalog v učbenikih za zgodovino. Annales: analiza istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = Annals for Istrian and Mediterranean studies, 25 (2), 385-398. Retrieved November 11, 2020. from www: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MHBW4NAM
Lau, K.H., Lam, T., Kam, B.H., Nkhoma, M., Richardson, J., Thomas, S. (2018) The role of textbook learning resources in e-learning: A taxonomic study. Computers & Education, 118, 10-24. Retrieved March 11, 2021. from www: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131517302403
Malić, J. (1991) Vloga učbenika pri pouku. u: Željko, J. [ur.] Učbeniki danes in jutri: prispevki s srečanja avtorjev učbenikov DZS Bled, 11 September 1991, Ljubljana: DSZ, (33-40)
Marentič, P.B. (2019) Psihologija učenja in pouka - od poučevanja k učenju. Ljubljana: DZS
Palló, G. (2006) Encyclopedia as Textbook. Science & Education, 15 (7-8), 779-799. Retrieved February 12, 2021. from www: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11191-004-1998-9
Skela, J. (1993) Vloga učbenika v izobraževalnem procesu in njegova evalvacija. u: Štrukelj, I. [ur.] Jezik tako in drugače, Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 200-211
Skela, J. (2008) Vrednotenje učbenikov angleškega jezika z vidika kognitivne teorije učenja. u: Skela, J. [ur.] Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem: pregled sodobne teorije in prakse, Ljubljana: Tangram, 154-178
Štefanc, D. (2005) Učbenik z vidika didaktične teorije: značilnosti, funkcije, kakovost in problematika potrjevanja / The textbook from the aspect of didactic theory: Characteristics, function, quality and problems of approving. Sodobna pedagogika, 56(4): 172-185
Turk, Š.M. (2006) Učbenik kot prvina učnega procesa. Vzgoja in izobraževanje, 37 (5), 31-34
van den Ham, A.K., Heinze, A. (2018) Does the textbook matter: Longitudinal effects of textbook choice on primary school students' achievement in mathematics. Studies in Educational Evaluation, 59, 133-140. Retrieved March 11, 2021. from www: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0191491X18301007
Židan, A. (1996) Metadidaktično poučevanje in učenje družboslovja. Ljubljana: FDV
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2103014I
primljen: 26.06.2021.
prihvaćen: 04.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka