Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 4 od 75  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 6, br. 1, str. 49-63
Pregled udžbenika iz harmonije za srednje muzičke škole autorke Mirjane Živković
Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

e-adresanagornipetrov@gmail.com
Ključne reči: Mirjana Živković; udžbenik; harmonija; zadaci; praktična harmonizacija na instrumentu
Sažetak
Višegodišnje aktivno angažovanje Mirjane Živković u nastavi predmeta Harmonija u institucijama srednjeg i visokog muzičkog obrazovanja, učestvovanje u reformskim procesima i rad na oblikovanju nastavnih planova i programa ugrađeni su u osmišljavanje i oblikovanje udžbenika iz Harmonije. Objavljivanjem objedinjenog udžbenika Harmonija za II, III i IV razred srednje muzičke škole (1990) i dopunjenog, dvodelnog udžbenika Harmonija za II razred srednje muzičke škole i Harmonija za III i IV razred srednje muzičke škole (2001), nastava predmeta Harmonija dobila je kvalitetno, sa nastavnim planom i programom usaglašeno osnovno sredstvo u procesu ovladavanja teorijskim znanjima i praktičnim veštinama. Detaljno sagledavanje strukture i sadržaja objedinjenog i dopunjenog udžbenika Harmonija za srednje muzičke škole Mirjane Živković obuhvatilo je analizu osnovnog teksta, dopunskog teksta i specifičnih oblika didaktičke aparature, prilagođenih karakteru predmeta. Posebna pažnja autorke Živković usmerena je ka pažljivo osmišljenim i odabranim notnim primerima i zadacima, prilagođenim transferu teorijskog znanja u proces sticanja i razvijanja praktičnih veština - pismene harmonizacije zadatih melodija, praktične harmonizacije na instrumentu i analize fragmenata ili celih kompozicija. Autorka Živković naglašava važnost shvatanja harmonije kao žive komponente muzike, a ne suvoparne teorijske discipline.
Reference
*** (1996/2013) Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 4 i 10
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2009) Vodič za dobar udžbenik - opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum
Paladin, A. (2010) Pedagoški doprinos Milenka Živkovića. u: Tradicija kao inspiracija - zbornik radova sa naučnog skupa 2010, Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, 61-71
Peričić, V. (1969) Muzički stvaraoci u Srbiji. Beograd: Prosveta
Petković, I. (2015) Razgovor sa povodom - Mirjana Živković. http://composers.rs/?p=4228 preuzeto 24. 07. 2020
Sabo, A. (2011) Stvaralačka poetika Mirjane Živković. u: Srpski jezik, književnost, umetnost - zbornik radova sa V međunarodnog naučnog skupa Filum 2010, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, 15-20
Sabo, A. (2005) Polifonija pedagoškog, teorijskog i kompozitorskog rada Mirjane Živković. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, br. 25. 5-11
Teparić, S. (2015) Jubilarni autorski koncert Mirjane Živković održan 10. 6. 2015. http://composers.rs/?p=5050, preuzeto 20. 08. 2020
Živković, M. (2001) Melodija i harmonija - neki problemi (metodologije) u nastavi harmonije. u: Zbornik radova Trećeg pedagoškog foruma - Pesma-pevanje - osnovno sredstvo tumačenja muzike, Beograd: FMU-Katedra za solfeđo, 65-76
Živković, M. (2004) Harmonija za II razred srednje muzičke škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Živković, M. (2014) Harmonija za III i IV razred srednje muzičke škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Živković, M. (1996) Harmonija za II, III i IV razred srednje muzičke škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, III izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/artefact6-28613
primljen: 29.09.2020.
revidiran: 10.11.2020.
prihvaćen: 11.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0