Akcije

Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 75  
Back povratak na rezultate
Pristup sadržajima o zavisnosti rezultata od promene komponenata računskih operacija u udžbenicima matematike
Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet, Užice

e-adresamilinkovic.nenad84@gmail.com, sanjamaricic10@gmail.com
Projekat:
Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Ključne reči: algebra; zavisnost rezultata računskih operacija; kontekstualno učenje; matematika; udžbenik
Sažetak
Autori u radu skreću pažnju na metodički pristup sadržajima algebre koji se odnose na zavisnost rezultata od promene komponenata računskih operacija u mlađim razredima osnovne škole i ukazuju na potrebu da pristup ovim sadržajima ima polazište u realnim situacijama koje će biti modelovane i koje će predstavljati polazište za izvođenje generalizacija i simboličkih algebarskih notacija. U tom kontekstu akcenat stavljaju na kontekstualni pristup učenju ovih sadržaja i razmatraju ulogu udžbenika matematike, kao osnove za učenje i oslonac učitelju u koncipiranju metodičkog pristupa u radu sa učenicima. Na uzorku udžbenika matematike za treći i četvrti razred osnovne škole organizovali su istraživanje, zasnovano na tehnici analize sadržaja, s ciljem da ispitaju koji pristup je dominantniji u uvođenju ovih sadržaja - kontekstualni ili nekontekstualni. Rezultati istraživanja pokazali su značajne razlike u odabiru pristupa u uvođenju sadržaja u udžbeninicima matematike, veznanih za zavisnost, od isključive dominacije jednog pristupa do njihovog kombinovanja, kao i malu zastupljenost kontekstualno zasnovanih zadataka koji su predviđeni za vežbanje, utvrđivanje i primenu znanja.
Reference
Blanton, M., Kaput, J. (2005) Characterizing a classroom practice that promotes algebraic reasoning. Journal for Research in Mathematics Education, 36(5), 412-446
Blanton, M.L., Levi, L., Crites, T., Dougherty, B.J. (2011) Developing essential understanding of algebraic thinking for teaching mathematics in grades 3-5. Reston, VA: NCTM
Booth, L.R. (1989) Seeing the Pattern: Approaches to Algebra. Australian Mathematics Teacher, 45(3), 12-13
Carpenter, T., Franke, M. (2001) Developing algebraic reasoning in the elementary school: Generalization and proof. u: Chick H., Stacey K., Vincent J., Vincent J. [ur.] The ICMI Study Conference (Twelfth): The future of the teaching and learning of algebra, University of Melbourne Press, Melbourne, Australia, Proceedings of, 1: 155-162
Carpenter, T.P., Levi, L. (2000) Developing Conceptions of Algebraic Reasoning in the Primary Grades. Madison, WI: University of Wisconsin-National Center for Improving Student Learning and Achievement in Mathematics and Science, Research Report
Ferrari, P.L. (2006) From verbal texts to symbolic expressions: A semiotic approach to early algebra. u: Novotná J., Moraová H., Krátká M., Stehlíková N. [ur.] Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (30th), PME, Prague, Proceedings, 3 (73-80)
Gravemeijer, K., Doorman, M. (1999) Context problems in realistic mathematics education: A calculus course as an example. Educational studies in mathematics, 39(1-3): 111-129
Herscovics, N., Linchevski, L. (1994) A cognitive gap between arithmetic and algebra. Educational Studies in Mathematics, 27(1): 59-78
Ilić, S. (2018) Reprezentacije pravila stalnosti zbira i razlike. u: Marinković S. [ur.] Jezik, kultura, obrazovanje, 2. novembar 2018, Pedagoški fakultet, Užice, Užice, rad štampan u celini, 681-698
Jupri, A., Drijvers, P.H.M. (2016) Student Difficulties in Mathematizing Word Problems in Algebra. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(9): 2481-2502
Kieran, C. (2004) Algebraic thinking in the early grades: What is it?. Mathematics Educator, 8, (1), 139-151
Kieran, C. (1992) The learning and teaching of school algebra. u: Grouws D.A. [ur.] Handbook of research on mathematics teachingand learning, New York: Macmillan, 390-419
Kieran, C. (1981) Concepts associated with the equality symbol. Educational Studies in Mathematics, 12(3): 317-326
Laurens, T., Batlolona, F.A., Batlolona, J.A., Leasa, M. (2018) How does realistic mathematics education (RME) improve students' mathematics cognitive achievement?. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14 (2), 569-578
Lew, H.S. (2004) Developing Algebraic Thinking in Early Grades: Case Study of Korean Elementary School Mathematics. Mathematics Educator, 8(1): 88-106
Maričić, S., Felda, D. (2017) Udžbenik u stvaranju uslova za kontekstualni pristup učenju geometrije u Srbiji i Sloveniji. u: Vulović N., Mihajlović A. [ur.] Metodički aspekti nastave matematike, četvrta međunarodna konferencija, zbornik rezimea, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka
Maričić, S., Špijunović, K. (2017) Kontekstualni pristup učenju i poučavanju u početnoj nastavi matematike. u: Mikanović B. [ur.] Izazovi vaspitanja i obrazovanja u teoriji i praksi, Banjalučki novembarski susreti - Istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Banja Luka, 253-266
Maričić, S.M., Milinković, N. (2017) Udžbenik u stvaranju uslova za kontekstualni pristup učenju sadržaja algebre u početnoj nastavi matematike. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice, br. 19, str. 117-130
Meira, L. (1995) The Microevolution of Mathematical Representations in Children's Activity. Cognition and Instruction, 13(2): 269-313
Milinković, D., Ćurčić, M. (2017) Udžbenik kao kulturno potporno sredstvo učenju matematike u prirodnom i društvenom kontekstu. u: Marinković S. [ur.] Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja, Užice: Učiteljski fakultet, 377-394
Molina, M., Castro, E., Ambrose, R. (2005) Enriching arithmetic learning by promoting relational thinking. International Journal of Learning, 12, (5), 265-270
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000) Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Virginia
Sfard, A., Linchevski, L. (1994) Between arithmetic and algebra: In the search of a missing link the case of equations and inequalities. Rendiconti del Seminario Matematico, 52: 279-307
Sfard, A., Linchevski, L. (1994) The Gains and the Pitfalls of Reification: The Case of Algebra. u: Cobb P. [ur.] Learning Mathematics, Dordrecht: Springer, 87-124
van den Heuvel-Panhuizen, M. (2003) The didactical use of models in realistic mathematics education: An example from a longitudinal trajectory on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54(1): 9-35
Warren, E. (2005) Young children's ability to generalise the pattern rule for growing patterns. u: Chick H.L., Vincent J.L. [ur.] The annual conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (29th), PME, Melbourne, Proceedings of, Vol. 4 (305-312)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2014)
Jedan primjer analize aritmetičkog i ranoalgebarskog mišljenja
Stevanović Sonja, i dr.

Inovacije u nastavi (2021)
Modelovanje ekvivalencije matematičkih izraza u početnoj nastavi
Dabić-Boričić Milana M., i dr.

Teaching of Mathematics (2013)
Algebra as a tool for structuring number systems
Marjanović Milosav M., i dr.

prikaži sve [16]