Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 6 od 75  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 49, br. 1, str. 253-275
Sadržaji društvenih nauka u udžbeniku Prirode i društva iz ugla učenika
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresaportrbojevic@gmail.com
Ključne reči: udžbenik; nastavni sadržaji o društvu; učenici u kvalitativnim istraživanjima; fokus grupe
Sažetak
Školski udžbenik u Srbiji, i pored pozitivnih pomaka u pogledu dizajna i strukture, i dalje opterećuju ozbiljni problemi, posebno kada se posmatra prezentacija onih sadržaja kojima se učenici uvode u složene društvene fenomene. Učenici mlađeg školskog uzrasta o društvenim obeležjima čovekovog života uče kroz sadržaje integrisanog predmeta Svet oko nas/Priroda i društvo, te se očekuje da u udžbeniku budu prezentovani tako da pomognu u njihovom razumevanju i usvajanju, kao i da doprinesu formiranju i razvoju socijalnih veština i stavova. Rad je zasnovan na autorskim stavovima koji promovišu značaj uključivanja dečije perspektive u evaluaciju i razvoj nastave. Smatra se da percepcije koje učenici formiraju o nastavnom procesu nisu samo važan pokazatelj njegove (ne)uspešnosti nego upućuju i na puteve mogućih promena. Cilj istraživanja predstavlja sagledavanje uloge udžbenika iz koga učenici usvajaju sadržaje iz društva. Ispitana su mišljenja učenika o udžbeniku Priroda i društvo koji koriste u nastavi, pri čemu su fokusirane programske lekcije sa sadržajima iz korpusa društvenih nauka: pojedinac i grupe ljudi, prava i odgovornosti, stanovništvo, država i njen razvoj, daleka prošlost, i dr. Izabrana je tehnika fokus grupe. Istraživački instrument predstavlja delimično strukturirani vodič za razgovor, posebno konstruisan za ovo ispitivanje. Realizovano je ukupno pet fokus grupa sa po 12 učesnika, koje su činili učenici IV razreda somborskih osnovnih škola (N =60). Analizom su izdvojene glavne kategorije odgovora, od kojih u ovom radu predstavljamo sledeće tri: 1) pozitivno mišljenje učenika o izgledu udžbenika; 2) Utisak dosade, i 3) Ostrva sa blagom - zanimljivije, zanimljivije, zanimljivije. Učesnici našeg ispitivanja procenili su da udžbenik iz koga oni uče ne zadovoljava njihovu znatiželju o društvenim temama, ne deluje motivaciono i ne doprinosi uspešnijem razumevanju društvenih fenomena. Dobijeni nalazi, iako imaju ograničenja, ukazuju na neophodnost promena u didaktičko-metodičkom oblikovanju udžbenika koji prezentuje sadržaje iz korpusa društvenih nauka.
Reference
*** (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. Službeni glasnik RS, 107
*** (2017) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Službeni glasnik RS, 101
Antić, S. (2016) Udžbenik u mozaiku različitih perspektiva. u: Naučni skup Nastava i učenje - udžbenik u funkciji nastave i učenja, Užice: Učiteljski fakultet, 21-34
Avramović, Z. (2002) Pojam institucije vaspitanja i obrazovanja za demokratiju. Institut za pedagoška istraživanja, 159-175; 34
Avramović, Z., Vujačić, M. (2010) Odnos kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja školskih udžbenika. Teme, vol. 34, br. 2, str. 447-461
Batra, P., ur. (2010) Social Science Learning in Schools: Perspective and Challenges. New Delhi: Sage Publications
Baucal, A. (2012) Ključne kompetencije mladih u Srbiji u PISA 2009 ogledalu. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju - Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Srbije
Bertram, T., Pascal, C., Saunders, M. (2009) Accounting Early for Life Long Learning Programme. Birmingham, UK: Amber Publications
Bertram, T., Pascal, C. (2006) Effective early learning programme: Evaluating and improving quality in early childhood settings. Birmingham, UK: Amber Publications
Denscombe, M. (2007) The Good Research Guide for small-scale social research projects. Maidenhead: Open University Press
Eide, B., Winger, N. (2005) From children's point of view. u: Clark A., Kjørholt A.T., Moss P. [ur.] Beyond listening: Children's perspectives on early childhood services, Bristol: Policy Press, 71-90
Elo, S., Kyngäs, H. (2007) The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1): 107-115
Gajić, O. (2008) Pluralizam izdavaštva udžbeničke literature u razrednoj nastavi - postoje li indikatori kvaliteta?. u: Zbornik radova Drugog međunarodnog naučnog-stručnog skupa Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole, Zenica: Pedagoški fakultet, 513-529
Garland, K.J., Noyes, J.M. (2004) CRT monitors: Do they interfere with learning?. Behaviour and Information Technology, 23(1): 43-52
Harcourt, D., Einarsdottir, J. (2011) Introducing children's perspectives and participation in research. European Early Childhood Education Research Journal, 19(3): 301-307
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2013) Textbook quality: A Guide to textbook standards. Gottingen: V and R unipress
Knecht, P., Najvarová, V. (2010) How Do Students Rate Textbooks?, A Review of Research and Ongoing Challenges for Textbook Research and Textbook Production. Journal of Educational Media, Memory, and Society, 2(001): 1-16
Lazarević, D. (2007) Razvojna i pedagoška primerenost udžbenika Svet oko nas za prvi i drugi razred osnovne škole. u: Plut D. [ur.] Kvalitet udžbenika za mlađi školski uzrast, Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta, (209‒228)
Mangen, A., Walgermo, B.R., Brønnick, K. (2013) Reading Linear Texts on Paper Versus Computer Screen: Effects on Reading Comprehension. International Journal of Educational Research, 61-68; 58
Marinković, S. (2004) Neka moguća rešenja obrazovanja za prava deteta pomoću udžbenika. Pedagogija, vol. 59, br. 3, str. 64-82
Matijević, M., Topolovčan, T., Rajić, V. (2013) Učenička evaluacija udžbenika. Napredak, 154(3): 389-415
Mayer, R.E. (2008) Learning and instruction. Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall, 2nd ed
Mayer, R.E., Moreno, R. (1998) A split-attention effect in multimedia learning: Evidence for dual processing systems in working memory. Journal of Educational Psychology, 312-320; 90;
Mcgowan, K., Matthew, P.M., Stephens, R. (2009) West, C. Student perceptions of electronic textbooks. Issues in Information Systems, 10(2), 459-465. Preuzeto sa: http://www.iacis.org/iis/2009/P2009_1299.pdf
Moore, T., Mcarthur, M., Noble-Carr, D. (2008) Little voices and big ideas: lessons learned from children about research. International Journal of Qualitative Research, 77-91
Myrberg, C., Wiberg, N. (2015) Screen vs. paper: what is the difference for reading and learning?. Insights, 28(2), 49-54
Nacionalni prosvetni savet (2011) Obrazovanje u Srbiji: kako do boljih rezultata. Pravci razvoja i unapređivanje kvaliteta predškolskog, osnovnog, opšteg srednjeg obrazovanja i vaspitanja 2010-2020. Preuzeto sa http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2011/02/PRAVCI-srpski-A4.pdf
Nenadić, M. (2006) Obrazovanje 'Tiranija trenutka' i promene 'besnom brzinom'. Pedagogija, vol. 61, br. 1, str. 26-37
Ochieng, N.T., Wilson, K., Derrick, C.J., Mukherjee, N. (2018) The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. Methods in Ecology and Evolution, 20-32; 9
Pascal, C., Bertram, A. (2009) Listening to young citizens: the struggle to make real a participatory paradigm in research with young children. European Early Childhood Education Research Journal, 17(2): 249-262
Pavlović, J., Džinović, V. (2007) Fokus grupe - od prikupljanja podataka do kritičke pedagoške prakse. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 2, str. 289-308
Pešić, J. (2016) Od izvora informacija do sredstva za učenje: neke aktuelne dileme obrazovnog dizajniranja udžbenika. u: Naučni skup Nastava i učenje - udžbenik u funkciji nastave i učenja, Užice: Učiteljski fakultet, 35-52
Pešikan, A. (2003) Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pešikan, A., Antić, S. (2007) Kako ugraditi ideje aktivnog učenja u udžbenik. Nastava i istorija, Nova serija, V(7), 147-159
Pešikan, A.Ž. (2016) Najčešće zablude o informaciono-komunikacionim tehnologijama u obrazovanju. Nastava i vaspitanje, vol. 65, br. 1, str. 31-46
Plut,, ur. (2007) Kvalitet udžbenika za mlađi školski uzrast. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta
Plut, D. (2003) Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sikorová, Z. (2011) The role of textbooks in lower secondary schools in the Czech Republic. IARTEM e-Journal, 4(2), 1−22. Preuzeto sa https://portal.osu.cz/wps/portal/is/publsearch?record_id=52484
Skoko, B., Benković, V. (2009) Znanstvena metoda fokus grupa - mogućnosti i načini primjene. Politička misao, 46 (3), 217-236. Preuzeto sa https://hrcak.srce.hr/50954
Stewart, D.W., Shamdasai, P.N., Rook, D.W. (2007) Focus groups: Theory and practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Šefer, J., Lazarević, E., Stevanović, J. (2008) Jezik udžbenika - podsticaj ili prepreka. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 40, br. 2, str. 347-368
Trbojević, A., Jeremić, B., Milenović, Ž. (2015) Multimedia approach to the development of social concepts in class teaching: A view from the students' perspective. Teme, vol. 39, br. 3, str. 867-885
Trbojević, A.R. (2017) Novi modeli prezentovanja društvenih sadržaja u udžbeniku prirode i društva. Uzdanica (Jagodina), vol. 14, br. 1, str. 143-163
Vasilijević, D.N., Đurović, L.M. (2016) Vrednosti individualizacije u udžbenicima o prirodi i društvu. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 46-2, str. 175-197
Vujačić, M., Stanković, D., Pavlović, J., Džinović, V., Đerić, I. (2011) Predstave o obrazovnim promenama u Srbiji: refleksije o prošlosti, vizije budućnosti. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Woody, D.W., Daniel, D.B., Baker, C.A. (2010) E-books or textbooks: Students prefer textbooks. Computers and Education, 945-948
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP49-18127
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0