Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 9 od 75  
Back povratak na rezultate
Savremena nastava ruskog jezika struke - problemi i perspektive
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresamarijana.papric@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: ruski jezik struke; nastava ruskog jezika; metodika nastave ruskog jezika; udžbenik; kurikulum
Sažetak
U radu su predstavljeni rezultati kritičke analize aktuelnog stanja nastave ruskog jezika kao jezika struke na društveno-humanističkim fakultetima u Srbiji. Nastava ruskog jezika struke sagledava se kao sistem međusobno povezanih i dobro organizovanih komponenti nastavnog procesa, pri čemu se ukazuje na probleme funkcionisanja pojedinih komponenti u samom sistemu, ali i na specifične probleme u funkcionisanju sistema nastave u celini. Problematika koja je predmet istraživanja sagledana je iz dvaju aspekata: teorijsko-koncepcijskog i evaluacionog. Teorijsko-koncepcijski aspekat obuhvata naučnoteorijsku i metodološku zasnovanost sistema nastave ruskog jezika struke na visokoškolskom nivou, kao i pokušaj konstruisanja optimalnog modela nastave jezika struke za društveno-humanistički profil. Evaluacioni aspekat podrazumeva analizu i procenu aktuelnog stanja u datoj oblasti, vrednovanje i korigovanje važećih normativnih dokumenata, udžbenika i priručnika za ruski jezik u pomenutom profilu. Rezultati istraživanja pokazali su da aktuelno stanje nastave ruskog jezika struke na društveno-humanističkim fakultetima u Srbiji u mnogim svojim aspektima zahteva korekcije i dopune, stoga predlozi, sugestije i koncepcijska rešenja koja su ponuđena u radu imaju za cilj da poboljšaju aktuelno stanje i unaprede postojeći model nastave jezika struke na datim fakultetima.
Reference
Almabekova, O.A. (2012) Izmenenie celej pri obučenii professional'no-orientirovannomu inostrannomu jazyku v uslovijah novogo social'nogo zakaza. Fundamental'nye issledovanija, 3-3, 548-552. Retrieved June 25, 2015. from: http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-tseley-pri-obuchenii-professionalno-orientirovannomu-inostrannomu-yazyku-v-usloviyah-novogo-sotsialnogo-zakaza
Andreeva, M.A. (2012) Ličnost' prepodavatelja vuza kak faktor formirovanija obščekul'turnyh i professional'nyh kompetencij buduščih specialistov. u: Ahmetova G.D. [ur.] Teorija i praktika obrazovanija v sovremennom mire, Meždunarodnaja zaočnaja naučnaja konferencija Teorija i praktika obrazovanija v sovremennom mire, fevral' 2012, Sankt Peterburg: Renome, 304-306
Azimov, Ë.G., Ščukin, A.N. (2009) Novyj slovar' metodičeskih terminov i ponjatij (teorija i praktika obučenija jazykam). Moskva: IKAR
Belokapić, Š.V. (2009) Ruski jezik: vaspitno-obrazovna tematika. Beograd: Univerzitet Braća Karić
Beljaev, B.V. (1965) Očerki po psihologii obučenija inostrannim jazikam. Moskva: Prosveščenie
Bogdanović, S. (1998) Ruski jezik za studente Učiteljskog fakulteta. Vranje: Učiteljski fakultet
Damljanovič, D. (2009) Iz istorii obučenija inostrannym jazykam s učetom special'nosti. u: Vučo J., Ignjačević A., Mirić M. [ur.] Jezik struke: teorija i praksa, Prva međunarodna konferencija Jezik struke: teorija i praksa, 31.1-2.2.2008, Beograd: Univerzitet u Beogradu, 43-51
Damljanović, D. (2000) Ruski jezik u Srbiji: udžbenici do 1941. godine. Beograd: Filozofski fakultet
Damljanović, D. (2009) Russkij jazyk, russkaja kul'tura: dlja studentov gumanitarnogo profilja. Beograd: Zavod za udžbenike
Gluhij, Ja.A., Rostovceva, V.M. (2011) Obučenie jazyku special’nosti v kontekste razvitija professional’nyh kompetencij. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta, 6, 104-107, http://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-yazyku-spetsialnosti-v-kontekste-razvitiya-professionalnyh-kompetentsiy, May 24, 2015
Homutova, T.N. (2007) Jazyk dlja special'nyh celej (LSP): Voprosy teorii. Vestnik Južno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta - Serija: Lingvistika, 15(87); 55-62; April 16; 2015; http://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-dlya-spetsialnyh-tseley-lsp-voprosy-teorii
Jermolenko, N. (2004) Ruski jezik za studente Učiteljskog fakulteta. Sombor: Učiteljski fakultet
Končarević, K. (1996) Nastava stranog jezika na filološkim studijama: teorija i praksa. Beograd: Filološki fakultet
Končarević, K. (2011) Ruski jezik u teologiji: oblikovanje teološkog teksta, tehnika prevođenja. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja
Končarević, K. (2014) Ruski jezik u komunikaciji i misiji Crkve: funkcionalni stilovi, resursi, žanrovi. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja
Marojević, R. (1976) Ruski jezik za politikologe: zbirka tekstova sa leksičkim komentarima. Beograd: Naučna knjiga
Milinković, Lj. (2000) Ruski jezik za pravnike. Beograd: Savremena administracija
Paprić, M. (2016) Leksika u udžbenicima ruskog jezika struke za društveno-humanistički profil. Russkij jazyk kak inoslavjanskij, VIII, 106-116
Paprić, M. (2016) Nastava stranog (ruskog) jezika struke kao faktor profesionalnog razvoja nastavnika i vaspitača. u: Ristić M., Vujović A. [ur.] Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece, Međunarodni naučni skup Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece, 20. 11. 2015. Beograd, Učiteljski fakultet, 308-320, http://www.uf.bg. ac.rs/wp-content/uploads/2016/12/didakticko.pdf, 20. maj 2017
Paprić, M., Belokapić-Škunca, V. (2015) Vospityvaem, obučaem, igraem: udžbenik ruskog jezika za studente Učiteljskog fakulteta. Beograd: Učiteljski fakultet
Paprić, M. (2015) Produktivne i receptivne kompetencije u kurikulumima za ruski jezik na fakultetima društveno-humanističkog profila. Slavistika, br. 19, str. 359-364
Passov, E.I. (1989) Osnovy kommunikativnoj metodiki obučenija inojazyčnomu obščeniju. Moskva: Russkij jazyk
Perkučin, S. (2010) Dijahronijske discipline u visokoškolskoj nastavi rusistike u srpskoj govornoj i sociokulturnoj sredini. Novi Sad: Filozofski fakultet, magistarski rad
Prica, M. (1996) Obrazovanje kadrova za nastavu stranog stručnog jezika. u: Vinaver N. [ur.] Strani jezik struke, zbornik radova, Peto savetovanje nastavnika stranih jezika nefiloloških fakulteta Strani jezik struke, 3-4. 6. 1995, Beograd: Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije, 67-70
Radić-Bojanić, B., Votls, I. (2009) Uloga interneta u obrazovanju nastavnika. u: Vučo J., Ignjačević A., Mirić M. [ur.] Jezik struke, teorija i praksa, Prva međunarodna konferencija Jezik struke: teorija i praksa, 31.1-2.2.2008, Univerzitet u Beogradu, 565-573
Raičević, V. (2009) Metodičke karakteristike kontingenta učenika kao osnova individualizacije nastave stranog jezika. u: Vučo J., Milatović B. [ur.] Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti, Međunarodni naučni skup Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti, 19-20. 6. 2008, Nikšić: Univerzitet Crne Gore - Filozofski fakultet, 78-83
Rogačeva, I.P. (1988) Sistema faktorov, obespečivajuščaja motivaciju v učebnom processe. Russkij jazyk za rubežom, 71-75; 4
Stamenković, P. (1995) Russkij jazyk dlja juristov. Beograd: Izdavačka agencija Draganić
Šain, R. (2009) Koliko LSP nastavnik treba da poznaje materiju struke. u: Vučo J., Ignjačević A., Mirić M. [ur.] Jezik struke: teorija i praksa, Prva međunarodna konferencija Jezik struke: teorija i praksa, 31.1-2.2.2008, Beograd: Univerzitet u Beogradu, 574-578
Veličković, D. (1993) Ruski jezik I-II za studente Filozofskog fakulteta. Niš: Filozofski fakultet
Vjatjutnev, M.N. (1984) Teorija učebnika russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva: Russkij jazyk
Zimnjaja, I.A. (1991) Psihologija obučenija inostrannym jazykam v škole. Moskva: Prosveščenie
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1801043P
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.
Creative Commons License 4.0